Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Om fastgørelse af børstehår på børster, som bruges i fødevareindustrien

Worn out hand brush
Worn out broom


Baggrundsbeskrivelse

Fødevarekontaminering forårsaget af fremmedlegemer kan udgøre et sikkerheds- eller kvalitetsproblem – eller begge dele. Uanset hvad kan det have dyre og skadelige konsekvenser for fødevareproduktionen, hvis en fødevare er kontamineret med et fremmedlegeme.

Som en hjælp til at fjerne denne risiko har Vikan udviklet UST-børsterne.

Dette blog indlæg beskriver, hvordan Vikan som et led i udviklingen og valideringen af sin innovative UST-teknologi har undersøgt fastgørelsesstyrken for børstehår på forskellige børster, som anvendes i fødevareindustrien.

Det beskriver også, hvordan de tilhørende resultater er blevet brugt, samt hvordan UST-teknologi minimerer tab af børstehår.

Vores undersøgelser

Bestemmelse af, hvor stor kraft der skal til for at trække et børstehår ud af forskellige typer børster, der anvendes i fødevareindustrien.

Vikan undersøgte, hvor stor kraft (målt i Newton, N) der skal til for at trække et børstehår ud af følgende typer børster, som anvendes i fødevareindustrien:

 • en traditionel boret og stanset børste
 • en stanset børste, hvor børstehårene også er fastgjort med resin
 • en børste med UST-teknologi (Ultra Safe Technology)

På den traditionelle børste og den stansede børste, hvor børstehårene er fastgjort med resin påvirkes den kraft, der skal til for at trække et børstehår ud, af flere forskellige faktorer, herunder:  

 • af børstehårets tykkelse
 • af dets placering i bundtet og 
 • af om det er det første eller et efterfølgende børstehår, der trækkes ud af bundtet.

Resultaterne viser, at den kraft, der skal til for at trække et børstehår ud af en traditionel børste eller en stanset børste hvor børstehårene er fastgjort med resin, varierer betydeligt afhængigt af en eller flere af ovenstående faktorer. Det første børstehår, der trækkes ud af en traditionel børste, holdes. effektivt på plads af den metalhæfteklamme, som børstehårene er fastgjort med. Der skal derfor bruges betydelig kraft til at trække dette første børstehår ud af bundtet. Så snart der er trukket et børstehår ud af bundtet, opstår der dog en lille åbning, som medfører, at de resterende børstehår i bundtet sidder mere løst. Jo flere børstehår, der trækkes ud af bundtet, jo løsere er de resterende børstehår, og jo mindre kraft skal der bruges til at trække dem ud, så risikoen for tab af børstehår øges.

Den fastgørelsesteknologi til børstehår, der anvendes under fremstillingen af UST-børster, overflødiggør behovet for at fastgøre børstehår med hæfteklammer og resin. Den helstøbte konstruktion sikrer, at alle børstehår fastgøres individuelt, så en ensartet høj fastgørelsesstyrke opnås for alle børstehår, også selvom enkelte børstehår er løse, og uafhængigt af børstehårets placering i bundtet. Det minimerer risikoen for tab af børstehår og reducerer risikoen for produktkontaminering.

Understanding bristle fixation in food industry
Understanding bristle fixation in food industry
Understanding bristle fixation in food industry

Børstehårstykkelsen har stadig betydning for, hvornår børstehåret knækker. Dette gælder for alle typer børster. Jo tyndere børstehåret er, jo mindre kraft skal der til for at knække det.

Bestemmelse af den gennemsnitlige fastgørelsesstyrke for børstehår

Vi har målt, hvor stor kraft der skal til for at trække et børstehår ud af en UST-børste og en traditionel børste (D&S), og derefter beregnet den gennemsnitlige fastgørelsesstyrke. Baseret på 60 udtrækninger af individuelle børstehår fra hver børstetype var den gennemsnitlige fastgørelsesstyrke for UST-børsten 5,34 N, mens den var 3,53 N for den traditionelle børste.

Nedenfor er vist, hvilke data vi har indhentet, og hvordan vi har beregnet den gennemsnitlige værdi.

Den procentvise forskel mellem 5,34 og 3,53 beregnes som 

 • 5,3 minus 3,5 = 1,8
 • 100 divideret med 3,5 = 28,6
 • 28,6 ganget med 1,8 = 51,5 (rundet op til 52 %)

Det vil sige, at der (i gennemsnit) skal 52 % mere kraft til at trække et børstehår ud af en UST-børste end en traditionel børste.

Bestemmelse af variation for børstehårenes fastgørelse

Vi har også registreret spændet i fastgørelsesstyrker (variation). Disse data kan vi bruge til at beregne dataenes standardafvigelse. Standardafvigelse er en matematisk metode til at kvantitetsbestemme variationen for resultaterne i hvert resultatsæt. Mindre variable resultater har en mindre standardafvigelse.

Standardafvigelsen kan bruges på følgende måde til at vise resultaternes variation.

 • Den gennemsnitlige fastgørelsesstyrke for en UST-børste = 5,34.
 • 68 % af de indhentede fastgørelsesresultater for UST-børsten lå i intervallet mellem a) 5,34 (gennemsnittet) + 0,57 (standardafvigelsen) og b) 5,34-0,57, dvs. 5,91 og 4,77.
 • 95 % af de indhentede resultater lå i intervallet mellem a) 5,34 (gennemsnittet) + (2 x 0,57) (standardafvigelsen) og b) 5,34 - (2 x 0,57), dvs. 6,48 og 4,2.
 • 99,7 % af de indhentede resultater lå i intervallet mellem a) 5,34 (gennemsnittet) + (3 x 0,57) (standardafvigelsen) og b) 5,34 - (3 x 0,57), dvs. 7,0 og 3,63. Osv.

 

Vi kan med udgangspunkt i de beregnede standardafvigelser for UST-børsten og den traditionelle børste beregne afvigelsen i procent for hvert resultatsæt, så det er muligt at sammenligne dem.

Afvigelse i procent beregnes ved at dividere 100 med gennemsnitsværdien og gange resultatet med standardafvigelsen.

UST

 • 100 divideret med 5,34 = 18,73 
 • 18,73 ganget med 0,57 = 10,67

D&S 

 • 100 divideret med 3,53 = 28,33
 • 28,33 ganget med 1,18 = 33,43
 • Du kan derefter dividere 33,43 med 10,67 og få en faktor på 3,13.

Man kan med andre ord sige, at styrken af de individuelle børstehårs fastgørelse er tre gange mere konsistent  på UST-børster end på traditionelle børster.

Resumé

 • Der skal 52 % mere kraft til at løsne et børstehår på en UST-børste end på en traditionel børste.
 • Styrken af de inviduelle børstehårs fastgørelse er tre gange mere konsistent på UST-børster end på traditionelle børster.

Vil du vide mere om Vikans innovative UST-børster, og hvordan de kan hjælpe dig med at beskytte din forretning, kan du finde flere oplysninger her: https://www.vikan.com/dk/service/ultra-safe-technology.