Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Virksomhed med
store visioner


Vissing Fonden støtter forskning
inden for cancer og diabetes

Virksomhed med et bredere perspektiv

90 % af aktierne i Vikan ejes af Vissing Fonden, en velgørende fond, som blev oprettet i 1979 af den fremsynede Vissing-familie, Vikans daværende ejere. Den usædvanlige ejerstruktur definerer Vikan og gør op med kortsigtet profittænkning til fordel for et konstant fokus på det rigtige for kunderne og på langsigtede initiativer, som gør en varig forskel.

Vissing Fonden støtter patientnær forskning inden for forebyggelse, diagnosticering og behandling af cancer og diabetes med fokus på initiativer, som har potentiale til at gøre en umiddelbar, praktisk forskel for patientbehandlingen inden for disse områder.

Fondens arbejde er en konstant kilde til stolthed og inspiration for alle i Vikan og grundlaget for vores virksomheds version af den velkendte ambition om at ”gøre en forskel”.

Vissing Fonden_Logo

Forskningsstøtte i 2018

Fonden fik også i 2018 mange ansøgninger om forskningsstøtte.

Blandt de udvalgte støtteprojekter er et projekt ved Klinisk Immunologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og et projekt ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Projekt 1 – Bedre og hurtigere identifikation af cancermarkører

Exosomer er en af flere typer celleafledte vesikler, der i dag anerkendes som gode potentielle markører for forskellige sygdomme hos mennesker, herunder cancer. Deres anvendelse inden for praktisk diagnosticering forudsætter dog en pålidelig metode til at identificere deres tilstedeværelse hurtigt og i stort omfang.

Vissing Fondens støtte til Klinisk Immunologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital dækker videreudvikling af Extracellular Vesicle (EV) Array-teknologi, som har vist sig at have dokumenteret diagnostisk potentiale i forbindelse med behandling af lungecancer.

Et EV Array består af en mikrochip, som kan registrere og identificere ekstracellulære vesikler i biologiske væsker og bestemme deres koncentration. Afdelingen ønsker at investere i en særlig mikro-array-printer, der kan udskrive flere af disse chips samtidigt.

Det giver forskerne mulighed for at intensivere deres forskningsindsats med de samme ressourcer og udvikle dette vigtige diagnosticeringsredskab til et niveau, hvor det kan anvendes i almindelige medicinske kontekster og på laboratorier. Målet er at identificere tilstedeværelsen af kræftceller så tidligt som muligt og dermed forbedre den positive effekt af vigtige behandlinger.

Projekt 2 – Bedre behandling og pleje for patienter med diabetes

Vissing Fondens støtte til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet dækker et projekt, som skal gøre det nemmere for socialt udsatte patienter med type 2-diabetes at modtage hjælp og behandlingstilbud fra det offentlige sundhedsvæsen. Undersøgelsen skal gøre det nemmere for praktiserende læger, sygeplejersker og andet plejepersonale at håndtere patienter med type 2-diabetes mere effektivt.

Det indebærer også at identificere velegnede og effektive tilgange til samarbejde mellem de mange specialister og organisationer i både den primære og sekundære sundhedspleje for at rette op på nogle af de dokumenterede sociale uligheder, der typisk opstår, når denne særlige patientgruppe er i kontakt med det offentlige sundhedssystem.

Projektet omfatter samarbejde med en bred vifte af forskningsorganer, hospitaler, læger og patienter som et første skridt i en effektiv indsats for at forbedre livskvaliteten for socialt udsatte patienter med type 2-diabetes.

Læs mere om Vissing Fonden og andre forskningsprojekter, som fonden tidligere har ydet støtte til.

Vissing Fonden