Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Persondatapolitik - Vikan

Hos Vikan A/S, CVR nr. 10290147 med hjemsted på Rævevej 1, 7800 Skive, Danmark, (”Vikan” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Vikans måde at behandle dine personoplysninger på.

I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du kommunikerer eller er i kontakt med os samt anvender de forskellige tjenester på hjemmesiden, herunder Hjemmeside Bag Login ("Hjemmesiden").

Vikan A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles.

 

1. Indsamling af personoplysninger

Når du kommunikerer med os, kan vi samle personlige data om dig. Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

De typer af personoplysninger, som indsamles, kan fx omfatte:

- Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger
- Stilling/titel

I forbindelse med indlevering af jobansøgninger via Hjemmesiden indsamles fx:

- Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger
- Fødselsdato
- Uddannelse
- Tidligere ansættelser
- Ansøgning og CV
- Foto
- Samt øvrige oplysninger indeholdt i din ansøgning

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

- Når du opretter en brugerkonto
- Når du tilmelder dig Vikans nyhedsbrev
- Når du indgiver en produktidé
- Når du ansøger om et job via Hjemmesiden
- Når du anvender chatfunktionen eller kommenterer på blogindlæg
- Når du bruger Vikans øvrige funktioner og tjenester
- Når du anmoder om en vareprøve
- Når du anmoder om et møde med en sælger

 

2. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

- Oprettelse og administration af din brugerkonto på Hjemmeside Bag Login
- Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale samt øvrige markedsføringstiltag
- Evaluering af din produktidé
- Behandling af din jobansøgning
- Besvarelse af dine henvendelser
- Statistik og analyse
- Organisere aftaler
- Løbende forretningskommunikation

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af aftaler indgået mellem dig og Vikan. Herudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i kundeservice, salg og markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter og produkter,

Behandling af din jobansøgning sker på grundlag af dit samtykke. Se mere information herom i vores information til jobansøgere, som du finder her.

Vikan fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af Hjemmesiden. Denne information bruges til at forbedre Hjemmesiden. Vi bruger derudover data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender Hjemmesiden, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet.

 

3. Videregivelse

Personoplysninger til brug for vareleverance videregives til det af Vikan anvendte fragtfirma. Dine personoplysninger videregives endvidere til Vikans koncernforbundne selskaber og distributionspartnere.

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til retslige myndigheder. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om svindel, mv.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

4. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

5. Cookies

Vi anvender cookies på vores Hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

 

6. Opbevaring og sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

 

7. Links til andre websites mv.

Vores Hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

 

8. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret, slettet eller blokeret dine personoplysninger.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

9. Tilbagekaldelse af samtykke/Udmeldelse

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet, fx i relation til nyhedsbreve samt lukke din brugerkonto på Hjemmeside Bag Login. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller lukke din brugerkonto på Hjemmeside Bag Login, kan du kontakte os på marketing@vikan.com eller benytte afmeldingslinket i de henvendelser, som du modtager fra os.

 

10. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på privacyprotection@vikan.com

 

11. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail på privacyprotection@vikan.com eller telefon som angivet i punkt 10. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

***

November 1, 2017, version 1.0