Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

Virksomhed med
store visioner


Vikan og Vissing Fonden

Virksomhed med et bredere perspektiv

90 % af aktierne i Vikan ejes af den velgørende familiefond Vissing Fonden, som blev oprettet i 1979. Den usædvanlige ejerstruktur har en afgørende indflydelse på vores virksomheds værdier og vores måde at drive forretning på. Vi gør op med kortsigtet profittænkning til fordel for et konstant fokus på det rigtige for kunderne og på langsigtede initiativer, som gør en varig forskel.

Fondens arbejde er en konstant kilde til stolthed og inspiration for alle i Vikan og grundlaget for Vikans version af den velkendte ambition om at ”gøre en forskel”.

Læs mere om Vissing Fonden

Vissing Fonden yder støtte til tre formål

Spot 1_Medical Research

Medicinsk forskning

Vissing Fonden har en lang tradition for at yde støtte til forskningsprojekter på kræft- og diabetesområdet. Aktiviteterne omfatter finansiering af nærpatientforskning i sygdomsforebyggelse, diagnostik og behandling i Danmark.

Læs mere

Spot 2_Energy Research

Forskning i bæredygtig energi

Støtte til bæredygtig energi for alle med fokus på anvendelse af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Bæredygtig energi er ikke blot et fokus for Vissing Fonden. Det er også et af FN’s 17 verdensmål.

Læs mere

Spot 3_Children and young people

Børn og unge

Støtte til projekter og aktiviteter, der kan bidrage til en positiv forandring for børn og unge i Danmark, der lever under vanskelige vilkår.

Læs mere

Støttede projekter

Vis