Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Vår historia

Vikan grundades 1898 av A. P. Pedersen, som växte upp bara några kilometer från vårt nuvarande huvudkontor i Danmark. Som del av en lantbrukarfamilj, som vid middagsbordet efter arbetsdagens slut konsumerade resultatet av sitt eget arbete, hade Pedersen en instinktiv medvetenhet om värdet av hygien.

Under årtiondena efter grundandet växte Vikan till ett internationellt företag som blev verksamt inom flera nya, intressanta affärsområden. Men hygienisk rengöring inom livsmedels- och dryckesindustrin har alltid varit vårt huvudsakliga fokus.

125-årsjubileum i 2023

För att fira det gjorde vi en djupdykning i arkiven, och hittade några av de berättelser och
milstolpar som är utmärkande för oss och för vår resa hittills. Följ länkarna nedan om du vill läsa mer om vår historia
och förstå hur de senaste 125 åren har format oss till vad vi är idag.
 

Anniversary Vikan Hand Brush Scrubbing Surface in the food industry

En materiell skillnad

Hos Vikan talar vi mycket om design, till viss del eftersom våra designinnovationer flera gånger har inneburit stora framsteg inom hygienisk rengöring. Mindre känt är vilken betydelse materialen har haft för våra rengöringsredskap. Fokus på materialen ger ett helt nytt perspektiv på Vikans historia.

Läs mer

Innovation Teaser Image

Innovationskraft innan innovationsprocesser fanns

Många som jobbar hos Vikan tycker att den mest fascinerande delen av företagets historia är grundarens egen beskrivning av hur han utvecklade de första rengöringsredskapen. Varför fascinerar det oss? Eftersom hans inställning i så hög grad liknar vår egen inställning till innovation.

Läs mer

Anniversary Vikan Technology

Människor mot teknik?

Inte hos Vikan. Vårt företag har alltid varit en pionjär, både när det gäller teknik och inställningen till människor som arbetskraft. Läs grundarens redogörelse för sina tankar om ”arbetaren”.
Den ger en närmare förklaring till varför företaget Vikan fungerar som det gör idag.

Läs mer

Vissing-stiftelsen

Vikan ägs till 90 % av Vissing-stiftelsen, en icke vinstdrivande, familjedriven välgörenhetsstiftelse.

Läs mer om Vissing-stiftelsen (endast på danska):

Till webbplatsen

Based in Denmark

Bas i Danmark

Vissing Fonden Diabetes and Cancer Research

Diabetes- och cancerforskning

Läs mer

The Vissing Foundation

Vissing Foundation

Vikan är majoritetsägd av Vissing Foundation, en välgörenhetsorganisation som stödjer vetenskaplig forskning om diabetes och cancer.

Läs mer

The story behind the name - blog post

Namnet Vikan

Vad ryms i ett namn? Mycket, men för att förstå Vikans namn måste du kunna lite danska. Ta reda på hur vi gick från att vara ”Skive Børstefabrik” till ”Vikan” – och vad båda namnen verkligen betyder.

Läs mer