Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Lotte Jensen
Lotte Jensen
Marketing Project Manager

Test bekræfter ekstrem lav udfældning af mikroplast

Udfældning af mikroplast er et emne, som tiltrækker sig stadig større miljømæssig opmærksomhed. Vi har derfor bedt et anerkendt tysk forskningsinstitut om at undersøge, hvor meget mikroplast vores produkter udfælder, så vi kan træffe de nødvendige forholdsregler, hvis det skulle vise sig, at det er skadeligt for miljøet.

Vi har alle set de foruroligende billeder af plastaffald, der skyller op på strande verden over, og de store mængder menneskeskabt affald, der hentes op af verdenshavene. Udfældning af mikroplast er blevet en del af den generelle debat om plastaffald. Vi kan alle bekymre os om, hvordan vores handlinger påvirker verdenshavene og deres fauna.

Det er også noget, som ligger Vikan meget på sinde. Er vores produkter med til at bidrage til de store menneskeskabte skader på vores sarte natur? Det satte vi os for at finde ud af, så vi i givet fald kunne tilpasse vores materialedesign og produktionsprocesser.

 

Vi har indtil nu ikke fundet forskningsresultater, som faktisk dokumenterer, at mikroplast er skadelig for fisk i havene og andre vandløb. Men for at forberede os selv – hvis billedet skulle vende, og udfældning af mikroplast viser sig at være skadelig for miljøet – bad vi Lab på Weber & Leucht GmbH’s analyselaboratorium i Fulda, Tyskland, om finde ud af, hvor meget vores produkter udfælder. Analyselaboratoriet testede mere end 100 produkter, heraf seks af vores egne mikrofiberklude og -mopper, for at undersøge, hvor meget mikroplast de udfælder under vask.

The world image_cropped

Weber & Leucht udviklede en formel til at beregne MLC-indekset som mål for udfældningen af mikroplast. Formlen beregner, hvor stor en mængde mikroplast der udfældes pr. vaskecyklus pr. kvadratmeter tekstil.

Laboratoriet simulerede 100 vaskecyklusser med en turbovaskemaskine, som vasker, skyller, udleder udfældet materiale og tørrer på blot 30 minutter. Weber & Leucht anvendte derefter tre forskellige analyseprocesser på produkterne.

  • En REM-EDX-analyse til identifikation og måling af fibre og mikroplast før og efter vask
  • En FT-IR-test (ATR-metode) til identifikation og måling af organiske aflejringer, polymerer og mikroplast
  • En termisk analyse til identifikation og måling af polymerer og analyse af materialets stabilitet


De omfattende testresultater for Vikans produkter var som ventet gode. Vi opnåede følgende scorer i henhold til MLC-indekset:

  • A+ – Original-mikrofiberklud (nul emission)
  • A+ – Poler-mikrofiberklud (nul emission)
  • A – DampDry 31-moppe (lav emission)
  • A – Damp 42 Dark-moppe (lav emission)
  • A – Damp 47 Dark-moppe (lav emission)
  • A - Damp 48-moppe (lav emission)
  • B – Damp 43-moppe (mellemhøj emission)

’A+’-scoren viser, at Vikans produkter klarer sig lige så godt som eller bedre end 96 % af alle testede produkter, mens ’A’-scoren viser, at vi ligger i den 88. percentil. Selv en ’B’-score betyder, at produktet er blandt de øverste 25 % af de testede produkter.

Andre resultater af undersøgelsen viser, at udfældningen er størst for ikke-vævede materialer (40 %) og mindst for strikkede tekstiler (1,5 %) over tid. Vaskemiddel er den faktor, som har størst betydning for materialernes emission.

Vi synes naturligvis, at testresultaterne for Vikans produkter er positive. Vi bekymrer os om miljøet, og vi ønsker som virksomhed at gøre vores til at beskytte naturen og vores økosystemer.

Vi vil derfor inddrage resultaterne af undersøgelsen i vores design, udvikling og test af fremtidige Vikan-produkter.