Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com
Aaron Patch
Aaron Patch
Group Marketing Director

Få fuldt udbytte af Vikan med en farvestyringsgennemgang

Med en brugertilpasset farvestyringsgennemgang sikrer du bedst, at du får det fulde udbytte af din investering i Vikans produkter.

I brancher med høje hygiejnekrav, såsom tilberedning af fødevarer, er kontrol af rengøringsrekvisitter altafgørende i enhver effektiv hygiejnestyringsprotokol. Dette underbygges af et studie, der har påvist, at rengøringsrekvisitter er den primære kilde til kontaminering.

Med Vikans Hygienic Zone Planner kan Vikan hjælpe dig med at etablere et individuelt tilpasset farvekodet system og vælge de opbevaringsløsninger og rengøringsrekvisitter, der bedst opfylder dine specifikke krav. I denne proces vil antallet af rengøringsrekvisitter på stedet blive rationaliseret, så de er nemmere at kontrollere. Det vil desuden forlænge rengøringsrekvisitternes levetid.

Vikan arbejder med eksempelvis fødevareproducenter og køkkener samt delikatesser, bagerier etc. i detailhandelen på at overholde interne hygiejne krav, forberede dem effektivt til audits og sikre overholdelse af HACCP-, 5S-, IFS-, BRC- eller FSSC 22000-relaterede krav.

Brug af farvekoder til opdeling i zoner og dermed forebyggelse af krydskontaminering er overalt i Europa udbredt i fødevaresektorer. Denne farvekodning er almindeligvis horisontal (zoneopdelt) og følger produktionslinjen. Det vigtigste er naturligvis at anvende rengøringsrekvisitter i en farve, der står i kontrast til den fødevare, der produceres.

Vikan Site Survey and colour coding in the food industry

Derfor bliver Vikan ofte kontaktet for at drøfte tilpasning eller opdatering af en eksisterende farvekodningsplan. Nogle virksomheder ønsker at hæve deres hygiejneniveau yderligere ved at etablere et vertikalt farvekodningssystem. Dette består i en klar skelnen mellem rekvisitter til rengøring af maskiner/værktøj og rekvisitter til rengøring af gulve, vægge eller lofter.

Der er ofte brug for flere farver, hvis der er et eller flere allergener, hvis der finder nye aktiviteter sted, eller hvis det er nødvendigt at etablere specifikke kits i forhold til situationer med f.eks. glasskår, evakueringer eller brug af eksterne rengøringsselskaber.

Alle disse specielle funktioner kan indekseres og integreres i den hygiejneadministrationsplan, som Vikan-teamet udarbejder til dig. Hver lokation har dermed en plan og en nøjagtig lageropgørelse, der løbende opdateres af Vikan under hensyntagen til udvikling og forbedringer. Vi vil også foreslå at bruge Shadow Boards eller vægophæng, der gør det nemmere at identificere rekvisitter og optimere opbevaringen af dem.

Vi har eksempelvis for nyligt arbejdet på en stor kødforarbejdningsvirksomheds fabrikker, hvor de ønskede at standardisere farvekodningen og anvendelsen af rengøringsrekvisitter samt rationalisere antallet af produkter, der anvendes på hver fabrik.

Vikan-teamene arbejdede på de udpegede steder og skrev detaljerede rapporter, der gjorde det muligt for indkøbs- og kvalitetsafdelingerne at nå deres mål. Som en ekstra bonus er de nu i stand til at sikre, at de kun anvender rekvisitter, der er godkendt til kontakt med fødevarer, og at de får gavn af et reduceret forbrug af rengøringsmaterialer. En fantastisk kombination af fødevaresikkerhed og lavere omkostninger!

Den viden og de ydelser, Vikan tilbyder, har længe været  anerkendt blandt de store fødvarekoncerner i Europa. Vi hjælper dem løbende med at løse nye rengøringsopgaver.

Midt i dette fortsatte arbejde har jeg for nylig bemærket, at Vikan bevæger sig i to retninger. Vi støtter først og fremmest et stigende antal mindre regionale organisationer, der bestræber sig på at bevare kontrollen over deres økonomiske rammer, og som er i stand til at imødekomme efterspørgslen fra både detailhandlen og forbrugerne til fordel for mere lokal produktion.

For det andet arbejder Vikan hen imod at globalisere sine ydelser. Store fødevarekoncerner bevæger sig i øjeblikket mere og mere henimod integrerede og standardiserede hygiejnestandarder. De ønsker at kunne benytte sig af Vikans serviceydelser over hele verden, og det involverer mange forskellige udfordringer og landespecifikke forhold. Derfor skal Vikan genopfinde sig selv.