Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

Tryghed

Testet for sikker fastgørelse af børstehår

Styrken (målt i newton) af børstehårenes fastgørelse blev testet ved hjælp af en maskine til træktest af børstehår. Fem børstehår med en bestemt placering inden for hver børstehårsunit blev testet. Den gennemsnitlige standardafvigelse og procentvise afvigelse af resultaterne blev beregnet. Resultat: Den gennemsnitlige fastgørelsesstyrke blev vurderet til at være acceptabel med meget få afvigelser.

Testet for sikker fastgørelse af børstehår Styrken (målt i newton) af børstehårenes fastgørelse blev testet ved hjælp af en maskine til træktest af børstehår. Fem børstehår med en bestemt placering inden for hver børstehårsunit blev testet. Den gennemsnitlige standardafvigelse og procentvise afvigelse af resultaterne blev beregnet. Resultat: Den gennemsnitlige fastgørelsesstyrke blev vurderet til at være acceptabel med meget få afvigelser.

Test af kemisk modstandsdygtighed

Testbørster blev anbragt i fem forskellige kemikalieopløsninger til industrirengøring i 24 timer Resultat: Ingen synlige ændringer efter eksponering for kemiopløsninger.

Test af kemisk modstandsdygtighed Testbørster blev anbragt i fem forskellige kemikalieopløsninger til industrirengøring i 24 timer Resultat: Ingen synlige ændringer efter eksponering for kemiopløsninger.

Testet for styrke

Der blev foretaget belastningsprøvning af UST-håndskurebørster det sted, hvor skaftet møder børstehovedet. Deres styrke blev sammenlignet med tilsvarende håndskurebørster, hvor børstehårene er fastgjort med resin. Resultat: UST-børsterne udviste større styrke end resin fastgjorte-børsterne.

Testet for styrke Der blev foretaget belastningsprøvning af UST-håndskurebørster det sted, hvor skaftet møder børstehovedet. Deres styrke blev sammenlignet med tilsvarende håndskurebørster, hvor børstehårene er fastgjort med resin. Resultat: UST-børsterne udviste større styrke end resin fastgjorte-børsterne.

Testet for varme-/kuldechok

Testbørster blev gentagne gange anbragt i en ovn ved 80oC, hvorefter de blev fjernet og lagt direkte i en fryser (ca. -18 oC) Resultat: Ingen synlige ændringer efter gentagen opvarmning og køling.

Testet for varme-/kuldechok Testbørster blev gentagne gange anbragt i en ovn ved 80oC, hvorefter de blev fjernet og lagt direkte i en fryser (ca. -18 oC) Resultat: Ingen synlige ændringer efter gentagen opvarmning og køling.

Kan autoklaveres op til 121 ºC

Testbørsterne blev autoklaveret gentagne gange ved 121 oC i 20 minutter Resultat: Ingen synlige ændringer efter autoklavering.

Kan autoklaveres op til 121 ºC Testbørsterne blev autoklaveret gentagne gange ved 121 oC i 20 minutter Resultat: Ingen synlige ændringer efter autoklavering.

Tåler maskinopvask

Testbørster blev behandlet gentagne gange i en industriopvaskemaskine med industriopvaskemiddel ved 93 oC. Resultat: Fine børstehår (< 0,3 mm) i alle borede og stansede, resin og UST børster blev bøjet af de kraftige vandstråler fra opvaskemaskinens vanddyser. Det er muligt at minimere dette ved at placere produkterne korrekt i opvaskemaskinen. De øvrige UST-produkter viste ingen synlige forandringer.

Tåler maskinopvask Testbørster blev behandlet gentagne gange i en industriopvaskemaskine med industriopvaskemiddel ved 93 oC. Resultat: Fine børstehår (< 0,3 mm) i alle borede og stansede, resin og UST børster blev bøjet af de kraftige vandstråler fra opvaskemaskinens vanddyser. Det er muligt at minimere dette ved at placere produkterne korrekt i opvaskemaskinen. De øvrige UST-produkter viste ingen synlige forandringer.

Vurdering af slidstyrke

Testbørster blev monteret på en testrobot og "brugt" i 24 timer uden afbrydelse. Børstens hastighed, tryk og bevægelse blev indstillet til at passe til brugssituationen for hver børstetype. Resultat: Ingen synlige ændringer efter gentagen brug.

Vurdering af slidstyrke Testbørster blev monteret på en testrobot og "brugt" i 24 timer uden afbrydelse. Børstens hastighed, tryk og bevægelse blev indstillet til at passe til brugssituationen for hver børstetype. Resultat: Ingen synlige ændringer efter gentagen brug.

Vurdering af overflade

Udført af Campden BRI, UK. Overfladeruheden (Ra) af et produkt er knyttet til rengøringsvenligheden. Børsternes Ra blev vurderet ved hjælp af et overfladeprofilometer. Der blev foretaget målinger forskellige steder på børsten. For hver ruhedsmåling blev stiften trukket hen over en fastsat målelængde og resultatet registreret. Ra fastslås som den gennemsnitlige afvigelse i højden (μm) fra middellinjen hen over målelængden. Ra på mindre end på 0,8 μm (EHEDG-vejledning) er acceptabelt. Resultat: Alle målinger af Ra var mindre end 0,8 μm.

Vurdering af overflade Udført af Campden BRI, UK. Overfladeruheden (Ra) af et produkt er knyttet til rengøringsvenligheden. Børsternes Ra blev vurderet ved hjælp af et overfladeprofilometer. Der blev foretaget målinger forskellige steder på børsten. For hver ruhedsmåling blev stiften trukket hen over en fastsat målelængde og resultatet registreret. Ra fastslås som den gennemsnitlige afvigelse i højden (μm) fra middellinjen hen over målelængden. Ra på mindre end på 0,8 μm (EHEDG-vejledning) er acceptabelt. Resultat: Alle målinger af Ra var mindre end 0,8 μm.

Vurdering af opfyldelse af EU's og FDA's krav til fødevaresikkerhed

Vurderinger af opfyldelsen af EU og FDA's krav foretaget af Eurofins, DK. I forbindelse med vurderinger af overholdelsen af EU's krav blev den generelle vandring af kemikalier, gennem tredobbelte UST-børsteprøver i 10 % ethanol, 3 % eddikesyre og olivenolie, fastsat efter fuldstændig nedsænkning (i henhold til EN 1186-2 og EN 1186-3) i simulanterne i 18 timer ved 40 °C. Resultat: Alle UST-børster opfylder fuldt ud EU og FDA's krav til fødevaresikkerhed.

Vurdering af opfyldelse af EU's og FDA's krav til fødevaresikkerhed Vurderinger af opfyldelsen af EU og FDA's krav foretaget af Eurofins, DK. I forbindelse med vurderinger af overholdelsen af EU's krav blev den generelle vandring af kemikalier, gennem tredobbelte UST-børsteprøver i 10 % ethanol, 3 % eddikesyre og olivenolie, fastsat efter fuldstændig nedsænkning (i henhold til EN 1186-2 og EN 1186-3) i simulanterne i 18 timer ved 40 °C. Resultat: Alle UST-børster opfylder fuldt ud EU og FDA's krav til fødevaresikkerhed.

Vurdering af helstøbt konstruktion

Udført af Campden BRI, UK.UST-børsters interne struktur blev undersøgt for sprækker ved hjælp af røntgen-mikro-computertomografi (mikro-CT). Dette er en ikke-destruktiv teknik, som gør det muligt scanne og måle objekters interne struktur. Resultat: Ingen synlige sprækker blev konstateret i eller mellem nogen af komponenterne i UST-børsterne.

Vurdering af helstøbt konstruktion Udført af Campden BRI, UK.UST-børsters interne struktur blev undersøgt for sprækker ved hjælp af røntgen-mikro-computertomografi (mikro-CT). Dette er en ikke-destruktiv teknik, som gør det muligt scanne og måle objekters interne struktur. Resultat: Ingen synlige sprækker blev konstateret i eller mellem nogen af komponenterne i UST-børsterne.

Vurdering af funktionalitet

Testbørstens funktionalitet blev bedømt visuelt efter rengøring af laminatgulve med passende typer snavs (både våd og tør rengøring) ved hjælp af Vikans robotstyrede teststand. Børstens hastighed, tryk og bevægelse blev indstillet til at ligne brugssituationen for den enkelte børste. Resultat: Alle UST-børster var mindst lige så effektive som børster, hvor børstehårene var stanset i.

Vurdering af funktionalitet Testbørstens funktionalitet blev bedømt visuelt efter rengøring af laminatgulve med passende typer snavs (både våd og tør rengøring) ved hjælp af Vikans robotstyrede teststand. Børstens hastighed, tryk og bevægelse blev indstillet til at ligne brugssituationen for den enkelte børste. Resultat: Alle UST-børster var mindst lige så effektive som børster, hvor børstehårene var stanset i.

Vurdering af rengøringsvenlighed

Testbørster blev smurt med UV-reaktiv lotion, rengjort ved kraftig omrøring af børsten i det lunkne vand og derefter undersøgt visuelt i et UV-skab for at vurdere omfanget af eventuel resterende "kontaminering". UST-børsters rengøringsvenlighed blev sammenlignet med børster, der er boret og istanset børstehår; børstehår limet med resin; boret, istanset børstehår og limet med resin; og med fastsmeltede børstehår. Resultat: UST-børster var lettere at rengøre end nogen af de øvrige børsteprøver.

Vurdering af rengøringsvenlighed Testbørster blev smurt med UV-reaktiv lotion, rengjort ved kraftig omrøring af børsten i det lunkne vand og derefter undersøgt visuelt i et UV-skab for at vurdere omfanget af eventuel resterende "kontaminering". UST-børsters rengøringsvenlighed blev sammenlignet med børster, der er boret og istanset børstehår; børstehår limet med resin; boret, istanset børstehår og limet med resin; og med fastsmeltede børstehår. Resultat: UST-børster var lettere at rengøre end nogen af de øvrige børsteprøver.

Hvad betyder det?

 • Mindre risiko for krydskontaminering
  • Fra fysisk kontaminering, f.eks. fra metal, resin og børstehår
  • Fra biologisk kontaminering, f.eks. fra mikrober og allergener
  • Fra kemisk kontaminering, f.eks. fra rengøringskemikalier

 • Fuldt ud godkendt til kontakt med fødevarer
  • Alle dele af børsten er godkendt til kontakt med fødevarer
  • Opfylder EU’s og FDA’s standarder og krav
  • Grundigt testet og al dokumentation er tilgængelig

 • Fuld farvekodning
  • Fås i 8 farver. I overensstemmelse med de fleste auditkrav. 
  • Visuel adskillelse af produkter, der anvendes til forskellige formål.

Hvad er fordelene for slutbrugeren?

 • Lavere risiko for din fødevarevirksomhed
  • Færre kasserede produkter og produkttilbagekaldelser samt mindre affald
  • Færre omkostninger i forbindelse hermed
  • Beskyttelse af varemærket/forretningen
  • Større tryghed

 • Bedre bedømmelse ved kontroller
  • Overholdelse af krav fra fødevaresikkerhedskontrollanter og myndigheder

 • Mange muligheder for skræddersyede løsninger
  • Stort udvalg af produkter
  • Fuld farvekodning – 8 muligheder

Forskellen

 

Stansede børster

  Opfylder FDA's krav til råmaterialer

  Glas og gaffel (EF 1935/2004)

  Overensstemmelseserklæring
   forordning (EF 10/2011)

  Tilgængelig på Vikan.com

Materialer
Polyester, polypropylen, rustfrit stål

 

 

 

Stansede børster, hvor børstehårende også er fastgjort med resin

  Opfylder FDA's krav til råmaterialer

  Glas og gaffel (EF 1935/2004)

  Overensstemmelseserklæring
  forordning (EF 10/2011)*

*Nogle producenter fremlægger ikke fyldestgørende overensstemmelseserklæringer

Materialer
Polyester, polypropylen, rustfrit stål, epoxyresin**

** Nogle produkter, der indeholder resin, overholder ikke samtlige EU-bestemmelser

Bemærk, at Vikan ikke leverer denne type produkter.

 

 

 

 

 

 

 

UST

 Opfylder FDA's krav til råmaterialer

 

  Glas og gaffel (EF 1935/2004)

  Overensstemmelseserklæring
  forordning (EF 10/2011) 

  Tilgængelig på Vikan.com

Materialer
Polyester, glasfiberforstærket polypropylen