Dette site skal vises horisontalt. Drej derfor venligst din enhed.

Vikan.com

Bag børstemønsteret

Vi udnytter børstehårenes bevægelsesdynamik
og sætter nye standarder for rengøringseffektivitet

https://static.vikan.com/media/11352/ust_pattern_dk_01.mp4

Hvad betyder det?

 • Enestående rengøringsevne
  • Børstehårsunits er placeret i mønstre som er tilpasset den måde de enkelte børster bruges og bevæges på.
 • Formen på børstehårsunits øger effektiviteten
  • Forskellige rengørings præstationer afhængigt af bevægelsesretningen
 • Omfattende tests dokumenterer børsternes enestående effektivitet.
  • Har bestået samtlige sammenlignende tests med forskellige typer snavs.

Hvad er fordelene for slutbrugeren?

 • Rengøringsredskaberne er mere effektive i brug
  • Øget sikkerhed og mindre risiko for krydskontaminering
  • Reduceret tidsforbrug til rengøring
  • Ergonomisk design forbedrer håndteringen
 • Tryghed 
  • Hygiejnisk rengøring af høj standard
  • Nye standarder for sikkerhed, tryghed og hygiejne
  • Al fornøden dokumentation på plads

Forskellige mønstre til forskellige formål

Gulvskrubbe og kost

Håndbørste

Støvekost

https://static.vikan.com/media/11064/drilled_and_stapled_ny.mp4

Grundigt testet
og dokumenteret

Se, hvor effektivt det er i praksis