Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan Green Team 

Vikans medarbetare bidrar till
att utveckla hållbara initiativ

På Vikan är vi fast beslutna att säkerställa en mer hållbar framtid. För att kunna upprätthålla och utveckla engagemang måste vi kontinuerligt utmana våra nuvarande affärsmetoder. Och ofta finns de goda idéerna om hur vi kan bli bättre bland våra kollegor. Men hur ser man till att de bra idéerna fångas upp och genomförs?

”Vikan Green Team” är ett tvärfunktionellt team som arbetar för att se till att varje idé om mer hållbara affärsmetoder eller gröna initiativ som föreslås av Vikans anställda kommer att utvärderas, prioriteras och genomföras.
Teamet består av medarbetare från hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet, samt från ekonomi, produktutveckling, försäljning, marknadsföring och inköp.

Möt Anne-Sofie Ravn Bering, medlem i Vikan Green Team.

https://static.vikan.com/media/9806/vikan-anne-sofie-ravn-bering-green-team_optimized_subtitles.mp4
https://static.vikan.com/media/9806/vikan-anne-sofie-ravn-bering-green-team_optimized_subtitles.mp4
Green Team_Anne-Sofie_Movie_Image

Inputs are valued


"Flera idéer om ”gröna” initiativ som föreslagits av våra anställda har redan förvandlats till åtgärder. Vi kommunicerar regelbundet internt om de initiativ vi arbetar med och ger en uppdatering när idéer eller projekt genomförs. På så sätt ser vi till att alla anställda vet om att deras insats värdesätts av oss"


Jesper Søbjørn, gruppchef för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet och teammedlem i Vikan Green Team.

Några av Vikan Green Teams senaste initiativ

LED Light_image

Vi använder LED-lampor i stället för vanliga glödlampor

Från 2020 till 2022 byter vi ut alla våra vanliga glödlampor till LED-lampor. Detta sparar energi och minskar därmed våra utsläpp.

Renewable energy_image

Vi köper förnybar energi


Vi balanserar 100 procent av den el vi använder mot RECS-certifikat från förnybara energikällor.

Reused plastic

Vi förpackar våra produkter med återvunnet material

Green Team tittade på om man kunde göra ett mer hållbart val av förpackningsmaterial i kartongerna och nu är allt vårt förpackningsmaterial tillverkat av minst 50 procent återvunnen plast.

Recycle products

Vi hjälper våra kunder att återvinna våra produkter

Många av våra produkter är monomaterialprodukter, dvs. tillverkade av ett enda material. Vi hjälper våra kunder att återvinna dessa produkter på rätt sätt genom att använda tydliga etiketter.

Vad jobbar vi med just nu?

  • Att använda biobaserad plast för att emballera våra produkter

  • Att öka mängden återvunnen plast i tekniska produkter

  • Att minska energiförbrukningen för uppvärmning och undersöka förnybara alternativ till gas

  • Att utöka antalet Vikan-produkter i återvunnen plast

Vi vidtar konsekventa åtgärder för att ha en positiv påverkan på miljön

Vi följer noga den senaste utvecklingen när det gäller plast och återvinning genom våra omfattande nätverk.
Vi är ständigt nyfikna på de senaste uppfinningarna och lösningarna inom detta område för att se hur de kan genomföras på Vikan. På så sätt vet vi när nästa lilla men viktiga förändring är möjlig.

Vi samarbetar med våra leverantörer för att erbjuda gröna alternativ. När våra medarbetare kommer med en idé om hur vi kan få fram ett grönt alternativ till något i vår produktion inleder vi en dialog med våra leverantörer för att komma fram till en mer hållbar lösning. Om den gröna lösningen ännu inte har utvecklats bidrar våra önskemål till framsteg i rätt riktning.