Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Zonplaneringar

Colour Coding Plan


Vikans zonplanering

Om du har en fabrikskontroll inplanerad inom den närmaste framtiden kommer du naturligtvis att vilja göra inspektörerna nöjda och få godkänt för ditt hygienarbete. 

Ett zonplaneringsbesök från Vikan är ett bra sätt att förbättra möjligheterna att få godkänt – och faktiskt gå ännu längre än att bara bli godkänd vid kontroller för att ligga i framkant när det gäller hygien. Ett zonplaneringsbesök innebär en noggrann inspektion av din anläggning i syfte att identifiera och lösa hygieniska problem innan kontrollanterna hittar dem.

Det här kontrollerar vi

I en Vikan zonplanering ingår en omfattande översyn av hela hygienverksamheten.

Färgkodningssystem - Stödjer dina befintliga system och rengöringsredskap verkligen dina mål för riskhanteringen?

Regelefterlevnad - Se till att dina redskap uppfyller alla tillämpliga standarder och regler.

Brister och optimeringar - Identifiera redskap som saknas och förbättra rutinerna för underhåll och användning.

Bättre redskap för uppgiften? - Finns det något bättre redskap för den aktuella uppgiften?

Förvaring av rengöringsredskap - Skydda dina redskap och förbättra hygienen genom korrekt redskapsförvaring.

Boka din zonplanering i dag

Sju bra skäl till varför du bör boka in en Vikan zonplanering i dag

 1. Förbättra och standardisera ditt hygiensystem
   
 2. Ge dig en fullständig översikt över dina rengöringsredskap
   
 3. Implementera en hygienisk zonplan eller uppdatera din befintliga
   
 4. Förbereda dig mer effektivt för revisioner
   
 5. Effektivisera användningen av dina rengöringsredskap
   
 6. Lösa särskilda utmaningar vid rengöring
   
 7. Prioritera hygienen på dagordningen för din anläggning!
   
Boka ett zonplaneringsbesök

Din zonplaneringsrapport omfattar:

 • Sammanfattning av din inspektion

 • Platsöversikt

 • Zonplanför anläggningen

 • Vikans rekommendationer

 • Förslag på sortiment och beställningslista

 • Förslag för uppföljningsinspektion

 

Colour Coding Plan
Vikan product recommendations

Vikans guide för färgkodning

Den här guiden innehåller en introduktion till fördelarna med färgkodning och ett antal tips för hur färgkodning kan användas i praktiken. 

Visa och ladda ner

Läs mer

Färgkodad zonplanering

Använder ni ännu inte färgkoder för att säkerställa hygien, regelefterlevnad och livsmedelssäkerhet? Läs mer om Vikans innovation som har blivit en branschstandard.


Läs mer

Vikan Hygien med färgkodning

Vikans Hygien-sortiment med färgkodade rengöringsredskap används av livsmedels- och dryckesföretag över hela världen för att hålla rengöringsredskapen åtskilda och förbättra livsmedelssäkerheten.
 

Läs mer

Site Survey

Expertis inom livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien

En intern hygienavdelning, en gigantisk databas med kunskap om livsmedelssäkerhet och hygien, samarbete med experter runtom i världen och livligt deltagande på seminarier och konferenser gör Vikan till en världsledande auktoritet när det gäller livsmedelssäkerhet och hygien.

Läs mer