Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Mads Lodahl
Mads Lodahl
Marketing Manager

Visste du att Vikans majoritetsägare stödjer vetenskaplig forskning om diabetes och cancer?


När jag först kom till Vikan-familjen kände jag inte till att det danska företaget, som utvecklar rengöringsredskap och tillhörande lösningar, hade en koppling till diabetes- och cancerforskningen. Men till slut gick det upp för mig att jag, och alla som antingen är anställda hos Vikan eller är företagets distributörer eller slutanvändare, är med och stödjer vetenskaplig forskning om diabetes och cancer. Det är jag väldigt stolt över!

Vikan grundades 1898 och var familjeägt fram till 1986. Bay & Vissing förvärvade Vikan 1988, vilket innebar att Vissing-stiftelsen och Vikan slogs samman. Vissing-stiftelsen etablerades av paret Jenny och Mogens Vissing, i syfte att säkra Vikans framtid. Den bistra verkligheten var att Jenny och Mogens själva var svårt drabbade av diabetes och cancer, och paret hade inga barn som kunde ta över verksamheten.

Detta ledde till att de upprättade Vissing-stiftelsen, som idag är majoritetsägare i Vikan A/S. Stiftelsen är fortfarande aktiv och stödjer vetenskaplig cancer- och diabetesforskning samt andra välgörande ändamål. Projektet omfattar bland annat forskning kring förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling av sjukdom i Danmark. Donationer har delats ut till exempelvis forskningsprojekt om prostatacancer och diabetes hos tonåringar.

Jag tror att alla de ca 225 anställda hos Vikan är mycket stolta över att bidra till den vetenskapliga forskningen och välgörande ändamål som är till nytta för både oss och vår omgivning. Det betyder att vi arbetar för ett företag som är en socialt ansvarstagande företagsmedborgare. Detta är djupt rotat i vår företagskultur och väl förankrat hos de anställda i hela organisationen.

Under min tid hos Vikan har företaget bidragit till flera välgörenhetsinitiativ, exempelvis projektet ”danska sjukhusclowner” och ”familjer med barn som har cancer”, med inriktning på att stödja barn med cancer och organisera evenemang som hjälper familjerna att glömma bort sjukdomen för en stund.

Vikans sociala ansvarstagande kommer även till uttryck i andra välgörenhetsprojekt. Nyligen har företaget donerat till projekt för att bekämpa fattigdom och öka levnadsstandarden i utvecklingsländer och vissa sårbara områden. Donationerna bestod av både pengar och insamlade kläder och produkter.

Välgörenhetsaktiviteterna visar på företagets strävan att agera utifrån värderingarna initiativ, teamwork, trovärdighet och engagemang, och jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta bidra på samma sätt i framtiden.

Vill du veta mer om vilka projekt som stöds av Vikans ägare, får du gärna läsa vidare på den danska webbplatsen www.vissingfonden.dk

 

0 kommentarer