Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Carsten Bo Pedersen
Carsten Bo Pedersen
Managing Director

Ökad hållbarhet med Vikans returneringsprogram

Vikan utvecklar ett hållbarhetsprogram för återvinning av redskap som innebär att vi samlar in använda Vikanredskap från våra slutanvändare och återvinner dem i tillverkningen av nya Vikanprodukter. Det här är vår senaste åtgärd för att möta de miljöutmaningar som hör samman med kassering av rengöringsredskap i blandmaterial.

 

Utmaning

Vikans borstar är tillverkade av polypropenblock, polyesterfilament och metallklamrar. Skaft och skrapor i rostfritt stål består av polypropen och metall. Konstruktionerna har valts för att våra produkter ska vara effektiva, kraftiga och slitstarka. Tyvärr lämpar sig inte den här typen av blandmaterialprodukter för återvinning. Idag eldas dessa produkter ofta upp, eller hamnar de på soptippen.

 

Lösning

Minskat avfall och effektiv resursanvändning är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. I samarbete med en extern partner har vi utvecklat ett system där borstar som kasseras i produktionen bearbetas så att borstfilament och metalldelar separeras från blocket. Det användbara polypropenmaterialet omvandlas sedan till granulat som kan återanvändas vid tillverkning av våra Transport- och Classic-produkter.

Nu vill vi utöka detta system till att även omfatta uttjänta produkter och utforma ett returneringsprogram för slutanvändare och återförsäljare. Målet är att skapa en heltäckande process för återvinning och återanvändning av våra produkter och därmed minska vår miljöpåverkan.

 

Så fungerar det

När Vikans produkter är utslitna samlas de in och skickas tillbaka till Vikan. Vi sorterar produkterna och separerar dem som polypropenpellets, metall och icke-återvinningsbart avfall. Polypropenpelletsen används för produkter som inte kommer i kontakt med livsmedel.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.