Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Lotte Jensen
Lotte Jensen
Marketing Project Manager

Vikan, teknik och människor

Det här blogginlägget ingår i en serie inlägg ägnade att fira Vikans 125-årsjubileum. Genom att leta i arkiven har vi identifierat några av de huvudteman och milstolpar som är utmärkande för oss och för vår resa hittills. Förhoppningsvis ger historierna inblick i vilka vi är som företag idag.

”Arbetare får aldrig betraktas som enbart ett verktyg.”

Teknik är utan tvekan en bidragande faktor till Vikans stabila tillväxt under 125 år – och till företagets nuvarande ställning som global marknadsledare.

Företagets grundare A.P. Pedersen, var till skillnad från tidigare generationer i sin släkt aldrig böjd åt att bli lantbrukare men intresserade sig starkt för borstmakeri och träarbete, innan han 1898 grundade det företag som senare skulle bli Vikan. Dokumentation från arkiven visar att Pedersen, när företaget hade grundats, nära följde utvecklingen av nya tillverkningsmetoder och tidigt investerade i ny, motordriven teknik – en elektrisk borr – för att borra hål i de borsthuvuden av trä som tillverkades på fabriken. På modern företagsjargong skulle vi med all säkerhet kalla honom för en pionjär eller föregångare.

Pedersens söner, Carl Vilhelm och Gunnar, tog över Vikan 1933 men hade dessförinnan befunnit sig i Tyskland för att studera det senaste inom automatiserad produktion, som blev drivande för företagets tillväxt under 1930-talet. Företaget hade ensamrätt på att använda en maskin som kunde tillverka 3 000 kvastskaft per dag, och man satsade också stort på maskiner som automatiserade en stor del av arbetet i övrigt.

För Vikan var 1950- och 1960-talen en tid av modernisering, expansion och effektivisering – ofta med hjälp av automation. Det här kulminerade i början av 1970-talet, med övergången till plastmaterial och Vikans banbrytande ”vita serie” av hygieniska borstar, som bidrog till att göra Vikan till en stor exportör av rengöringsredskap.

Sedan dess har den tekniska utvecklingen gått snabbt, och Vikan har lanserat innovativa koncept såsom färgkodning, rengöringsredskap med hygienisk design, Ultra Safe Technology (UST) och avancerade webbtjänster. Innovationerna har bidragit till företagets tillväxt och till framsteg inom hygienisk rengöring, men även till etablering av nya branschstandarder och krav.

Tekniken är inte hela historien

Tekniken är viktig men säger inte allt om Vikans historia. Företagets medarbetare har alltid varit lika viktiga, och är det också idag.

I sina memoarer, Life and Works, redogör A.P. Pedersen för sina tankar om Vikans medarbetare och mänsklig arbetskraft i allmänhet:

"En arbetare får aldrig betraktas som enbart ett slags verktyg eller maskin … han måste, som alla andra, betraktas som en person med egen vilja, som människa med både kropp och själ. Därför får man inte hålla honom ovetande angående företagets orderböcker och leveranstider. Hålls han informerad om sådana frågor, känner han sig delaktig och ansvarig. Han måste få känna att det gagnar honom att göra ett gott arbete, och att ett illa utfört arbete ligger honom i fatet. Det är viktigt att han förstår att han själv kan påverka sina möjligheter att prestera väl." 

Vi tycker att det här är en mycket modern ståndpunkt med tanke på den period då A.P. Pedersen levde och verkade, och även med tanke på att tekniken – maskinerna – spelade så stor roll hos Vikan och i A.P. Pedersens tankar.

Men egentligen är vi inte särskilt förvånade.

Vikan har länge varit ledande inom det som idag kallas för humankapital – med allt från ett banbrytande personalhälsovårdsprogram etablerat 1912, till vår ”personalförening” och andra initiativ.

En intressant sak om Vikans medarbetare är att de aldrig har varit rädda för den teknik, i synnerhet den automationsteknik, som har spelat så stor roll för våra framgångar. När människor känner sig delaktiga, som våra medarbetare gör, betraktar de teknik som något som kan bidra positivt till arbetet och till deras egna framgångar.

Men det bästa sättet att få reda på vad Vikans medarbetare tycker om sina jobb, är att själv höra dem berätta. Det gör de i de här videointervjuerna, som du gärna får lyssna på.