Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Lotte Jensen
Lotte Jensen
Marketing Project Manager

Vikan – historien bakom namnet

Det här blogginlägget ingår i en serie inlägg ägnade att fira Vikans 125-årsjubileum. Genom att leta i arkiven har vi identifierat några av de huvudteman och milstolpar som är utmärkande för oss och för vår resa hittills. Förhoppningsvis ger historierna inblick i vilka vi är som företag idag.

När borstmakaren A. P. Pedersen 1898 grundade det som idag heter Vikan, var företagets namn Skive Børstefabrik (danska för ”Skive borstfabrik”, uppkallat efter Skive, som var – och fortfarande är – en liten ort mitt på Jyllands landsbygd).

På den tiden var saker som varumärken eller handelsnamn inte särskilt viktiga inom näringslivet. Desto viktigare var det att folk visste vad de kunde förvänta sig av tillverkaren och dennas butik, vilket var fallet här.

Old Vikan Building
Old Vikan Store

Under 1920-talet växte A. P. Pedersens borstföretag snabbt, och försäljningen till andra delar av Danmark ökade. A. P. Pedersen köpte ett patent från en man som hade uppfunnit en skurborste med ett särskilt järnbeslag som kunde vändas. Det innebar att när borststråna på borstens ena sida var slitna och skrubbeffekten försämrades, kunde man helt enkelt rotera borsten för att börja använda borststråna på andra sidan.

Som en del av patentet hade mannen gjort ett märke som kunde fästas på skurborstens handtag. På märket avbildades en städdam och en skurborste, tillsammans med konstaterandet ”Vi kan”. Det grundläggande budskapet var att den rätta kombinationen av manuella ansträngningar och lämpliga rengöringsredskap ger goda resultat.

A.P. Pedersen var en sparsam man som använde återstoden av märkena, och på det sättet introducerades namnet Vikan.

Men under åren som följde glömdes namnet mer eller mindre bort igen, och företagets borstar började åter säljas under fabriksnamnet, Skive Børstefabrik.

Old Vikan Brush and slogan
Old Vikan Brush

Efter andra världskriget började A.P. Pedersens söner, Gunnar och Carl Wilhelm Pedersen (som hade tagit över borstfabriken), exportera borstar till Storbritannien, Finland och Tyskland. Det innebar dock att de stötte på problem när det gällde företagets mycket danska namn – Skive Børstefabrik – som inga andra än danskar kunde förstå, och ännu mindre skriva eller uttala.

De behövde därför ett lämpligt varumärkesnamn, i stället för det gamla fabriksnamnet. Därför började man gradvis återintroducera namnet Vikan, som fästes på allt fler av de borstar som lämnade fabriken. Men det faktiska företagsnamnet var fortfarande Skive Børstefabrik.

Men nu började allt fler kunder referera till företagets borstar som ”Vikan-borstar”, och när Skive Børstefabrik flyttade till nya lokaler 1956, valde man att pryda den nya fabriksbyggnadens gavel med namnet Vikan.

Men även därefter förblev företagets officiella namn ”Vikan A/S – Skive Børstefabrik”, vilket ändrades formellt först 1997. Lokalbefolkningen i Skive kallar fortfarande Vikan för børstefabrikken.

Den ursprungliga tanken med Vikans namn – det vill säga att rätt kombination av manuella insatser och lämpliga rengöringsredskap övervinner det mesta – är verkligen rotat i företaget sedan många år.

Vi anser fortfarande att en lämplig kombination av optimala rengöringsredskap, manuellt arbete och skicklighet (med lämpliga doser av tid och kemikalier därtill) ger det bästa, säkraste och mest effektiva rengöringsresultatet.

Vår tillverkningskapacitet och vår unika expertis inom hygieniska rengöringsredskap är ett konkret och tydligt uttryck för företagets stolta historia.