Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Stine Lønnerup Bislev
Stine Lønnerup Bislev
Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Varför ska dina rengöringsredskap och redskap vara färgkodade?

Varför ska dina rengöringsredskap och redskap vara färgkodade? Det är en fråga som vi ofta får, även om det är självklart för många varför. Så här svarar vi.

I korta ordalag är det helt enkelt praktiskt och kommersiellt logiskt att segregera rengöringsutrustning, redskap och annan utrustning för livsmedelshantering och andra redskap i välplanerade, färgkodade områden, eftersom det gör att du och din organisation kan minska risken för korskontaminering mellan olika områden så att du kan uppnå en högre grad av livsmedelssäkerhet.

Det mer utförliga svaret är att inom livsmedelsproduktion är strikt hanterade system och förfaranden nödvändiga för att förhindra korskontaminering och för att säkerställa överensstämmelse med regler och förordningar – och för att garantera livsmedelssäkerheten. Ett effektivt färgkodningssystem för dina arbetsområden, redskap och din rengöringsutrustning är ett enkelt sätt att förhindra korskontaminering. Det säkerställer också att du är bättre lämpad att följa GFSI-godkända standarder för livsmedelssäkerhet.

I alla de GFSI-godkända (General Food Safety Initiative) livsmedelsstandarderna – BRC, FSSC22000, IFS och SQF – ställs krav på specialåtgärder för att förhindra korskontaminering och överföring av mikrobiologiska ämnen.

BRC Global Standard for Food Safety Issue 8 ställer krav på färgkodning eller märkning av rengöringsutrustning.

FSSC 22000 Version 4.1 består av ISO-standarder som betonar behovet av kontrollmekanismer för att förhindra korskontaminering och mikrobiologisk överföring.

IFS Food Standard 6.1 nämner att rengöringsutrustningens avsedda användning ska framgå tydligt. Rengöringsutrustning ska också användas på ett sätt som är lämpligt för att undvika korskontaminering.

SQF Code Edition 8 on Food Manufacturing kräver att särskilda funktioner, produkter och zoner hålls åtskilda på grund av de risker som är förknippade med detta.


Färgkodning av redskap och utrustning är också i linje med 5S LEAN-systemet, som använder fem steg – sortera, systematisera, städa, standardisera och sköta om – för att säkerställa korrekt sortering, systematisering och ägarskap i produktionsprocesser och anläggningar.

 

5S_SE

Oavsett vilket svar som leder dig till färgkodning, är fördelarna desamma. Några av principerna är:

  • Genom att dela upp och isolera olika steg, sektioner och områden i livsmedelsproduktionsprocessen minskar du risken för att produkterna kontamineras av mikroorganismer, allergener eller främmande föremål.

  • Minskad risk för kostsamma produktkasseringar, eftersom risken för korskontaminerade slutprodukter minskar.

  • Högre hastighet och effektivitet i processerna eftersom rengöringsutrustningen är enkel att lokalisera och alltid förvaras på rätt plats. Metoden är också i linje med HACCP-principerna för övervakning och kontroll.

  • Inga missförstånd. Ett färgkodningssystem är enkelt att förstå och lära sig, oavsett språkkunskaper.

  • Förbättrad säkerhet genom etablering av en kultur som uppmuntrar till att ta ansvar för utrustning och arbetszoner.

  • Rengöringsutrustningens livslängd förlängs, eftersom den förvaras korrekt, dvs. på krokar, väggupphäng eller shadowboards.

  • Lägre kostnader i samband med byte av utrustning, eftersom den håller längre.

  • En minskning av antalet redskap och utrustning som används i livsmedelsproduktionen.

  • En snygg, välordnad arbetsplats, med tydligt fokus på livsmedelssäkerhet. Det ger kunder, myndigheter, kontrollanter och andra besökare ett gott intryck.
Zone Plan Grafik

Färgkodning resulterar i effektivare processer och minskar risken för att produkter som innehåller spår av exempelvis allergener ska nå marknaden. Om det sker riskerar du produktåterkallelser och/eller sjukdom hos konsumenten med stora ekonomiska konsekvenser för ditt företag samt dåligt rykte.

Kontakta gärna oss på Vikan och boka in ett besök med en av våra experter som utför en zonplanering på din anläggning. Vi utvecklar en specialutformad färgkodningsplan för att göra din verksamhet så effektiv, säker och hygienisk som möjligt.

Kontakta oss