Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Alasdair Scott
Alasdair Scott
Regional Export Manager

Varför har Vikan ett exportkontor i Köpenhamn?
Vikans exportkontor i Köpenhamn har stundtals stora likheter med en flygplats, där många människor från olika länder kommer och går. Men är det verkligen nödvändigt för ett danskt företag, djupt rotat i Skive i västra Danmark, att ha ett kontor i Köpenhamn? Det kanske inte verkar så. Men Vikan är mycket mer än ett gediget danskt företag – vi exporterar till fler än 75 länder över hela världen.

I länder som Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Japan och Ryssland har Vikan lokala kontor, vilket gör det lättare att upprätthålla kontakten med distributörer och slutkunder. Men detta gäller inte för de övriga ca 70 länderna runtom i världen, där Vikan inte är lokalt representerade på daglig basis. På sådana marknader har Vikan förmånen att samarbeta med stabila partners, som känner passionerat för Vikans framgång. Vi vill komma närmare dessa extremt motiverade personer, för att kunna stödja dem på bästa möjliga sätt – vilket tyvärr var en utmaning när vår exportavdelning var baserad i Skive.

För den som inte vet så mycket om Skive, där Vikan har sitt huvudkontor och sin huvudsakliga produktion, kan jag berätta att det är en fantastisk och välkomnande stad, omgiven av vacker natur. Men restiden från Skive till destinationer utomlands, är mycket längre än från större städer som Köpenhamn. Innan vi etablerade Köpenhamnskontoret måste därför varje kundbesök och resa planeras noggrant, för att undvika ineffektiva resescheman.

Sedan kontoret i Köpenhamn öppnades, har restiden för besök hos distributörer och slutkunder förkortats, och det går även fortare för dem att resa till oss. Det gör det lättare för oss att hålla alla affärspartners informerade om de många projekt som vi startar med jämna mellanrum. Tack vare Köpenhamnskontoret kan också samarbetspartners och Vikan-kollegor från övriga delar av organisationen träffas och delta i seminarier och kurser, vilket ökar kompetensen och gör det möjligt för alla att uppdatera sina kunskaper om relevanta förändringar, i synnerhet inom livsmedelsindustrin.

Varför just Köpenhamn, undrar du kanske. Varför inte London, Paris, Berlin eller New York? För det första måste vi finnas nära våra experter inom hygien, marknadsföring, plast, produktutveckling och produktion, och dessa experter är främst baserade i Skive. Från ett kontor placerat i Köpenhamn är det lättare för vårt export team att nyttja dessa resurser, än vad det skulle ha varit om kontoret låg utomlands. Köpenhamn är dessutom en dynamisk och livlig stad som ständigt utvecklas och strävar efter att prestera på topp – precis som Vikan.

Vårt kontor i Köpenhamn har en fullt utrustad utställningshall som stöd för samtal med internationella partners. Utställningshallen används också ofta av våra kollegor, särskilt från Danmark och Sverige, till exempel för att hålla utförliga presentationer av Vikans omfattande utbud.

Vikan Colour Coding Boards with Products

Exportkontoret stöder därmed hela säljavdelningen och har blivit ett viktigt nav, inte enbart för försäljningen, utan för hela Vikan-organisationen.