Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Andy Freer
Andy Freer
National Sales Manager, UK

Varför är Vikan annorlunda?

Under våra resor och kundbesök får vi ofta frågan:
”Varför är Vikan annorlunda än konkurrenterna?” Det korta svaret är företagets syfte. Vårt syfte är att hjälpa våra kunder att leva upp till sina hygienideal. Och ja, det gör vi främst genom att tillhandahålla rengöringsredskap av hög kvalitet.

Men att enbart använda de allra bästa redskapen räcker inte för att leva upp till hygienidealen. Utöver rengöringsredskapen krävs det genuin expertis och bra tjänster.

Här beskriver jag upplevelser från ett par av de senaste kundbesöken, för att visa hur vi – med utgångspunkt i vårt syfte – kompletterar våra produkter med bra tjänster som hjälper våra kunder framåt.

Under ett av de senaste besöken hos en slutanvändare beskrev vår distriktsäljchef hur Vikans zonplaneringstjänst fungerar. Medan säljchefen beskrev några av de fördelar som tjänsten ger, exempelvis ...

  • Förbättring och standardisering av företagets förråd av rengöringsredskap

  • Omfattande produktdokumentation för externa och interna revisioner

  • Kartor med noggrant utmärkta platser för produktförvaring

  • Praktisk redskapsinventeringslista för snabb och felfri beställning av kompletterande produkter

... hoppade kunden in och sa: ”Tjänsten låter jättebra, men just nu har jag helt enkelt inte budget för en sådan konsultation”.

Vår säljchef kunde stolt förklara att detta var en KOSTNADSFRI tjänst som vi erbjuder våra viktigaste kunder. Kunden blev stormförtjust och nappade på erbjudandet. Vikans zonplaneringsinspektion – och det faktum att tjänsten är gratis – hjälpte kunden att ta ett steg framåt mot målet att uppfylla sina hygienideal.

Vid ett annat tillfälle hade vi nyligen slutfört en zonplaneringsinspektion på en anläggning som tillhör en multinationell koncern. Kunden var mycket nöjd med resultatet och de konkreta fördelarna. Under uppföljningsmötet frågade vi: ”Om du fick säga en enda rengöringsutmaning som du skulle vilja ha hjälp med, vilken skulle det vara?” Efter en kort betänketid svarade kunden: ”Om ni kunde hjälpa mig att minska vattenförbrukningen – det är min främsta utmaning just nu.”

Som tur är kunde vi erbjuda en annan jättebra och KOSTNADSFRI tjänst, som gör att vårt stöd överträffar allt som någon annan har att erbjuda.

I linje med vårt syfte – som det krävs expertis och bra tjänster för att uppfylla – har vi en egen hygienavdelning, som leds av vår globala hygienspecialist Debra Smith.
Hon är en internationellt erkänd expert inom mikrobiologi och livsmedelssäkerhet. Debra kopplas ofta in när det gäller våra viktigaste kunder, för att tillhandahålla ytterligare slutanvändarstöd, ett holistiskt perspektiv på hela anläggningen samt råd om (bland annat) lämpliga hygienrutiner, potentiella faror eller – som i det här specifika fallet – råd om hur vattenförbrukningen kan minskas.

Vår kund blev mycket nöjd med Debras rapport, som han nu använder för att motivera sina förslag inför ledningen.
Och det här visar återigen att vårt unika syfte, och den expertis och de tjänster som hjälper våra kunder att leva upp till sina hygienideal, är utmärkande för Vikan.

Nu vet du varför Vikan är annorlunda än konkurrenterna.

För att få reda på hur Vikan kan hjälpa ditt företag att leva upp till sina hygienideal, besök vårt kunskapscenter, eller kontakta mig på afreer@vikan.co.uk.