Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Lotte Jensen
Lotte Jensen
Marketing Project Manager

Ursprunget till Vikans inställning till innovation

Det här blogginlägget ingår i en serie inlägg ägnade att fira Vikans 125-årsjubileum. Genom att leta i arkiven har vi identifierat några av de huvudteman och milstolpar som är utmärkande för oss och för vår resa hittills. Förhoppningsvis ger historierna inblick i vilka vi är som företag idag.

A.P. Pedersens tidiga besök hos lokala mejerier blev en del av vårt arv

I sina memoarer, Life and Works, ser Vikans grundare, A.P. Pedersen, tillbaka på sitt liv och redogör för sina upplevelser av företagets tidiga historia. En del av det han berättar slår an en särskild sträng hos oss på Vikan, eftersom vi känner igen det som en del av vårt företags kultur.

En sådan historia är Pedersens funderingar kring hur han skulle göra för att få fler kunder till det nystartade borstmakeriet. ”Många nya mejerier startades på 1880- och 90-talen, och där användes väldigt många borstar. Det slog mig att, om vi kunde tillverka borstar som var särskilt användbara för dem, så skulle det finnas en stor affärspotential i det”, skriver han.

Den tanken ledde vidare till en helt ny idé: ”Jag insåg att jag skulle behöva besöka mejerierna för att lära mig vad borstarna användes till”, skriver han, och lägger därmed grunden för Vikans kundfokuserade inställning till innovation, som är kärnan i vår verksamhet än idag.Snart var Vikans grundare ute på mejerierna för att ”se sig ordentligt om” innan han återvände till verkstaden för att fundera ut hur en borste borde se ut för att lämpa sig särskilt väl för mejerierna.

Sedan började innovationsarbetet. ”Jag började experimentera med olika utföranden som jag trodde att mejeriarbetarna skulle kunna uppskatta”, säger Pedersen, och tillfogar en intressant detalj: ”När jag hade färdigställt ett antal borstar skickade jag dem som provexemplar till de lokala mejerierna”. Han konstaterar att mejerierna blev nöjda och att det hela blev grunden för en verksamhet baserad på ömsesidigt förtroende.

Kundkommentarer, reflektion, innovation, testning hos kund

En intressant sak med den här historien från början av 1900-talet är inställningen till innovation. Det fanns en helhetssyn som förmodligen var ganska ovanlig på den tiden, och där processen både börjar och slutar med att kunderna engageras.

Men det som verkligen fascinerar oss på Vikan är att Pedersens inställning till innovation är så lik det moderna företagets inställning. Det kan du läsa om här. Vår grundare reste med häst och vagn för att besöka mejerierna och lära sig mer om deras behov – vi hämtar vi nya produktidéer online, och ägnar mycket tid åt att tala med kunderna för att förstå deras behov och fånga upp deras idéer. Pedersen satte sig ner för att fundera ut och experimentera fram nya borstutföranden – vi har gjort innovationskraft och utveckling av nyskapande lösningar till en del av företagets kärna. Och precis som A.P. Pedersen, skickar vi ut produktprototyper till kunderna, som får testa dem och ge feedback. Allt för att produkterna ska bli perfekta.

När vi skulle beskriva vår moderna, kundfokuserade metod utgick vi inte avsiktligt från A.P. Pedersens memoarer eller tankar om vad innovation innebär. Det kom automatiskt. Hans inställning fanns naturligt hos oss.