Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Uppdatering av CampdenBRIs riktlinje nr 55

Att säkerställa att fabrikerna rengörs och desinficeras på ett effektivt sätt är en grundläggande förutsättning för säker produktion av livsmedel och drycker. Följaktligen är det nödvändigt att ha tillgång till expertvägledning i ämnet.

Något av det bästa med att jobba för en organisation som Vikan är att jag får möjlighet att stötta livsmedelsindustrin och främja livsmedelssäkerhet på många olika sätt. Under 2019 var jag involverad i ett ettårigt medlemsfinansierat CampdenBRI-forskningsprojekt för att uppdatera deras Riktlinje nr 55: Rengöring och desinfektion av livsmedelsfabriker, en praktisk guide.

Det första tillägget av Riktlinje nr 55 publicerades av CampdenBRI 2008. De riktlinjer som gavs baserades på kunskaper och expertis hos livsmedelsproducenter och leverantörer av rengöringskemikalier och utrustning, och sattes samman av CampdenBRI (som arbetsgrupp) för att ge livsmedelsindustrin säkra rutiner och råd om rengöring och desinfektion. På den tiden arbetade jag på avdelningen för livsmedelshygien på Campden och hjälpte till med att underlätta så att dessa proffs, inklusive de från Vikan, kunde producera originalversionen av Riktlinje nr 55.

Riktlinjerna var utformade för att hjälpa livsmedelsindustrin att förstå olika aspekter av rengöring och desinfektion, bland annat:

 • hur man väljer lämpliga kemikalier – baserat på skillnader i utrustning, anläggningar och ingredienser/livsmedel som hanteras,
 • de olika metoderna för rengöring och desinfektion,
 • hur man lägger upp rengöringsscheman,
 • tidpunkten för rengöring och hur ofta det ska rengöras,
 • i vilken ordning olika stadier av rengöring och desinfektion bör utföras, och
 • hur man övervakar renheten på fabrikerna.

Riktlinje nr 55 utformades också för att hjälpa livsmedelsproducenter att följa EU:s förordning 852/2004 om livsmedelshygien, och 853/2004, och beakta kostnaderna och konsekvenserna av att inte rengöra ordentligt och/eller tillräckligt ofta.

Campden BRI logo

Sedan publiceringen av den ursprungliga riktlinje nr 55 har flera ändringar gjorts i hanteringen av hygien i livsmedelsproduktionen. Till exempel har nya rengöringskontroller införts i USA, enligt Food Safety Modernization Act, och den senaste BRCGS (tidigare BRC) Global Standard for Food Safety har krav beträffande rengöring, för både mikrobiologisk och allergenkontroll. Rengöring ingår också som en integrerad del av ledningssystemet för livsmedelssäkerhet i Codex Alimentarius.  

Följaktligen beslutade CampdenBRI att det var dags för en uppdatering och att än en gång samla experter inom livsmedelsindustrin för att utföra uppgiften. Den här gången omfattade arbetsgruppen:

 • livsmedelsproducenter, inklusive Mondelez, Samworth Bros och Muller,
 • livsmedelsåterförsäljare, inklusive Morrisons och Asda, 
 • leverantörer av rengöringskemikalier, inklusive Holchem, Christeyns och Ecolab, och
 • leverantörer av rengöringsutrustning och -tjänster, inklusive Vikan, 3M, och Resin Flooring Association (FeRFA).

Gruppen sammanträdde tre gånger under projektets ettåriga löptid (jan 2019–dec 2019) och arbetade hårt mellan gångerna för att utveckla de reviderade riktlinjerna. Även om det grundläggande innehållet och strukturen i de reviderade riktlinjerna liknar de ursprungliga, tilldelades frivilliga vid det första mötet enskilda kapitel i den ursprungliga texten för granskning och därefter uppdatering. Gruppens medlemmar blev också ombedda att bidra med all ny information som de upplevde saknades, och till skapandet av fyra korta pedagogiska videor som täcker,

 • rengöring av avlopp,
 • hur en effektiv rengöringsinstruktion skrivs,
 • hur man väljer rätt rengöringsmedel, och
 • effektiv allergenrengöring.

Jag tillfrågades om att se över kapitel 3 – Tillhandahållande av tjänster, samt kapitel 4 – De grundläggande principerna. Jag skrev därefter ett nytt kapitel (kapitel 6) om hur man väljer, använder och sköter rengöringsredskap; och nya avsnitt om hygienisk design, och globala krav på livsmedelssäkerhet. Jag lämnade också länkar och hänvisningar till externa källor för relaterad information, inklusive en till min rapport om hur man sköter rengöringsredskap.

Tastatur image

Dessutom stod Vikan för bilder på rengöringsredskap till dokumentet, och utrustning för filmning av videon om avloppsrengöring.

Den reviderade riktlinjen nr 55 ska publiceras i 2020, sammanfaller med CBRI: s konferens för rengöring och desinfektion den 24 november, https://www.campdenbri.co.uk/disinfection-food-factories.php. Jag vet att den ursprungliga riktlinjen var en bästsäljare och jag kan ärligt säga att den nya versionen är ännu bättre. Så håll ögonen öppna för lanseringen och besök https://www.campdenbri.co.uk/publications/pubs.php för att beställa ditt exemplar.

Under tiden kan du kolla in våra medföljande pedagogiska videor! Dessa finns redan tillgängliga och du kan se dem med hjälp av denna länk https://www.campdenbri.co.uk/research/cleaning-disinfection.php.

Följ lokala råd och regler om
användning av ansiktsmask.