Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Stine Lønnerup Bislev
Stine Lønnerup Bislev
Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Undvik fallgroparna med färgkodning

Tidigare blogginlägg har tagit upp varför det är viktigt att färgkoda rengöringsutrustningen och redskapen för livsmedelshantering och hur man underhåller ett färgkodningsprogram. Detta blogginlägg fokuserar på hur du undviker de värsta potentiella fallgroparna med ett nytt färgkodningssystem.

Ibland är det inte tillräckligt många personer inblandade i planeringsprocessen, och det kan hindra implementeringsprocessen. Genom att involvera ledningsgruppen, inköpare och linjepersonal direkt ser du till att de godkänner och är med redan från början – så att hela planen implementeras lättare.

När besluten tas för snabbt kan det bli problem senare. Planera färgkodningen noggrant och ta hänsyn till specifika krav beträffande anläggningen, processerna och människorna, men även revisioner. Anpassa din plan under arbetets gång för att säkerställa att den passar behoven hos just din anläggning och dina processer.

Grundlig, företagsomfattande utbildning är också avgörande för att säkerställa att ditt team, på alla nivåer i organisationen, har den kunskap som krävs för att genomföra planen på rätt sätt. Planera in utbildningen i ett tidigt skede, så att alla vet hur färgkodningssystemet fungerar så fort det börjar gälla.


Följ lokala råd och regler om
användning av ansiktsmask
.

Ett färgkodningssystem som är för avancerat kan leda till förvirring, med följden att dina anställda antingen struntar i systemet eller inte implementerar det på rätt sätt. Ett färgkodningssystem fungerar bäst när det är så enkelt som möjligt, så vi rekommenderar att du begränsar din färgkodningsplan till så få färger som möjligt. Om systemet hålls enkelt kan alla förstå och följa det.

I vissa fall kontrasterar färgerna inte tillräckligt starkt mot livsmedelsprodukterna. Genom att välja färger som tydligt kontrasterar med livsmedlen, är det lättare att se främmande föremål (borst eller plastfragment), vilket leder till bättre livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Vi vet alla att inköpsavdelningar alltid letar efter de billigaste alternativen, oavsett om det gäller råvaror eller utrustning. Ibland fungerar det billigaste alternativet, men redskap som har ett lägre inköpspris genererar ofta högre kostnader på lång sikt eftersom de måste bytas oftare och dessutom kan öka risken för kontaminering av livsmedlen. Se till att inköparna förstår de långsiktiga kraven och konsekvenserna av bristande kvalitet, så att de fattar bra beslut direkt.

I företagsvärlden är det ofta lätt att fokusera för mycket på ”helheten”. Även om det är viktigt att tänka på helheten, måste din färgkodningslösning framför allt vara praktisk. Var noggrann med att fråga om varje detalj när du utformar en plan och väljer utrustning, som:

  • Kommer redskapet att fungera i praktiken?
  • Är det tillräckligt hållbart?
  • Har det en hygienisk utformning?
  • Är det godkänt för kontakt med livsmedel, och levereras det med ändamålsenlig dokumentation?
  • Är det lätt att förvara redskapet?

En Vikan-representant kan hjälpa dig att undvika dessa fallgropar när du ringer för att boka en zonplanering; efter vilken vi utvecklar en specialutformad färgkodningsplan för att göra din verksamhet så effektiv, säker, hygienisk – och fri från fallgropar – som möjligt. 

Lär dig mer om färgkodning

Lär dig mer om hygienzonplaner