Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Lotte Jensen
Lotte Jensen
Marketing Project Manager

Tester bekräftar: extremt liten mängd mikroplast lossnar

Partiklar av mikroplaster är ett högaktuellt område för miljöorganisationerna. För att ta reda på hur stora mängder våra produkter avger – om forskningen så småningom visar att partiklar av mikroplaster verkligen är skadligt för miljön – lät vi ett välrenommerat tyskt applikationslabb utföra provning av våra produkter.

De flesta har sett de upprörande bilderna av det plastskräp och annat avfall som spolas upp på stränderna runtom i världen. Utsläpp av mikroplast har därmed blivit en del av den allmänna debatten kring plastavfall. Man kan fråga sig vilken inverkan vår livsstil har på havsmiljön och för havslevande organismer.

Också vi på Vikan tänker på sådana saker. Är det så att även våra produkter, på något sätt, bidrar till den härva av miljöproblem som mänskligheten har åstadkommit? Det ville vi ta reda på, för att vid behov kunna ändra materialsammansättningen i våra produkter och anpassa våra tillverkningsprocesser.

 

Hittills har vi inte hittat någon forskning som visar att mikroplaster faktiskt är skadligt för fisken i hav och andra vattendrag. Men för att ta reda på hur stora mängder mikroplast som våra produkter avger – om forskningen så småningom visar att partiklar av mikroplaster verkligen är skadligt för miljön – anlitade vi Weber & Leucht och deras applikationslabb i Tyskland. På labbet testades fler än 100 produkter från olika producenter, däribland sex av våra mikrofiberdukar och moppar, för att bestämma hur stora mängder mikroplast som avges vid tvätt. 

The world image_cropped

Weber & Leucht definierade en formel – ett så kallat MLC-index – där mikroplastavgivningen beskrivs som mängden mikropartikelförlust per tvättcykel för en kvadratmeter textil.

Labbet simulerade 100 tvättcykler med en accelererad tvättmaskin som tvättar, sköljer, extraherar ”avflagnat” material och torkar inom 30 minuter. Därefter användes tre olika analytiska processer:

  • En REM-EDX-analys, för att identifiera och mäta fibrer och mikroplaster före och efter tvätt
  • Ett FT-IR-test (ATR-metoden), för att identifiera och mäta utfällning av organiskt material, polymerer och mikroplaster
  • En termisk analys, för att identifiera och mäta polymerer och analysera materialstabilitet


Som förväntat klarade Vikans produkter de olika testerna bra. Produkterna fick följande klassningar enligt MLC-indexet:

  • A+ – Original mikrofiberduk (noll utsläpp)
  • A+ – Polerduk (noll utsläpp)
  • A – DampDry 31 mopp (lågt utsläpp)
  • A – Damp 42 Dark mopp (lågt utsläpp)
  • A – Damp 47 Dark mopp (lågt utsläpp)
  • A Damp 48 mopp (lågt utsläpp)
  • B – Damp 43 mopp (medelstort utsläpp)

Klassningen A+ betyder att Vikans produkter presterade lika bra eller bättre än 96 % av alla testade produkter. Klassningen A motsvarar produkter som presterar lika bra eller bättre än 88 % av alla testade produkter. Produkter som tilldelades klassning B tillhör den fjärdedel av produkterna som presterade bäst.

Microplastics grafik_SE

Andra resultat av studien visade att non-woven-material har störst partikelavgivning (40 %), och att stickade textilier avger minst materialmängd (1,5 %) över tid. Och att tvättmedlet är det som har störst inverkan på materialutsläppet.

Som man kan förstå, blev vi väldigt nöjda med resultaten. Det är viktigt att jorden och ekosystemen skyddas, och som företag vill vi göra allt vi kan i det hänseendet.

Vi kommer därför att använda det fullständiga resultatet av studien som underlag när vi designar, utvecklar och testar framtida Vikan-produkter.