Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Andy Freer
Andy Freer
National Sales Manager, UK

Teknik överträffar tradition vid sjukhus i Liverpool

Studie bevisar överlägsenheten hos utrustning från Vikan

Fastighetschefen på Liverpools sjukhus för hjärt- och lungsjukvård oroade sig över att de traditionella, tunga mopparna och annan otymplig städutrustning började bli för svårhanterlig för hennes 50 anställda, och värnade om arbetsstyrkans framtida hälsa. Sjukhuset vände sig därför till Vikan, med hopp om att lösa situationen genom modern städteknik.
Efter att ha provat andra alternativ utan framgång testade fyra medarbetare i sjukhusets team för hygienservice Vikans mikrofiberbaserade golvmopp Damp 42 och städvagnen Compact 60 Plus Trolley under två veckor på två av sjukhusets totala tolv avdelningar. De provade också Vikan EasyShine Kit och inomhusmopp för vägg- och takrengöring i tvättrum och på avdelningar.
Studien övervakades av den ansvariga för infektionskontroll och genomfördes med enbart kranvatten, eftersom kemikalier bedömdes vara orsaken till många av sjukhusets synliga städproblem, bland annat i form av flammighet och fläckar på högblanka ytor.

Vikans system bevisat överlägset

Vikans moderna mikrofiberteknik vann stort över traditionella skrymmande, tunga moppar när personalen fick lämna feedback efter studien.
Den är helt enkelt smidigare, och med 26 områden att svabba är dagens system både tidskrävande och otympligt att använda”, rapporterade en av medarbetarna. ”Det här är så mycket bättre.
Exempel på andra kommentarer:

  • It is so much easier and more efficient than the other equipment we’ve tried.”
  • It did save time and those few minutes add up at the end of the shift.
  • Not having to use the old system is good for me, because I need physiotherapy after using them.
  • I would recommend this system.

 

Städvagnen är överlägsen!

När de ombads att betygsätta städvagnen Compact 60 Plus Trolley på en skala mellan 1 och 5 – där 5 är bäst – gav sjukhusets städpersonal betyget 5/5 för enkel höjdjustering, kompakt förvaring och manövrerbarhet, komfort och kvalitet hos materialen och för övergripande jämförelse med befintlig städvagn.
”Att ha allt på en och samma vagn underlättar saker och ting betydligt”, rapporterade en av medarbetarna. ”Den är enklare att manövrera och mer hygienisk.”
En annan sa: ”Vi tar allting med oss för att inte behöva gå in och ut ur rummen så ofta. Toppbetyg.”
”Städvagnen är överlägsen!!!” sa en annan.

Compact 60 Plus Trolley

Vogn


Golvmoppen Damp 42 bättre än bäst

Testarna ombads även att utvärdera golvmoppen Vikan Damp 42. Även här fick utrustningen 5/5 för det ergonomiska skaftets komfort, för lätthet jämfört med befintliga redskap, flexibilitet vid rengöring av svåra områden och för snabb användning jämfört med dagens metod.
Jag skulle ge den 10 i betyg om jag kunde”, kommenterade en av de anställda. ”Jag är förbluffad över hur snabb och enkel den är att använda.

Damp 42
 

Mikrofibermoppar överträffar traditionella moppar

Vikans mikrofibermopp fick ett genomsnittsbetyg på 4,85/5 när testarna tillfrågades om dess förmåga att avlägsna lättare och tyngre nedsmutsning utan föregående sopning, dess förmåga att avlägsna envisa märken och smutsansamlingar, samt övergripande prestanda.
Golven ser betydligt renare ut”, rapporterade en av medarbetarna efter att ha använt mikrofibermopparna. ”Det blir inga ränder. Tidigare har jag alltid använt kemikalier, och jag är förvånad över hur effektivt jag kan rengöra med bara vatten.

En annan anställd sa: ”Jag har inte behövt hantera några smutsiga moppar, vilket är bra för alla inblandade.
Ytterligare en påpekade: ”Den gjorde bättre rent i hörnen än de moppar vi använder.

En annan viktig aspekt på sjukhus och i andra industriella miljöer är hur snabbt golven torkar efter rengöring. Våta golv tenderar att bli hala och farliga. Även här fick Vikans system 5/5.
Tio av fem – HELT OTROLIGT!!!”, utbrast en av medarbetarna.