Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Lotte Jensen
Lotte Jensen
Marketing Project Manager

Sätts dina borstar igen?

Upptäck hur du kan lösa det här besvärliga problemet

Ett ofta förekommande problem när du använder borstar för rengöring är att borsten täpps igen med skräp och smuts som måste tas bort. Det kan ske med praktiskt taget alla typer av smuts eller livsmedel. När det händer, så upptäcker du att borstens effektivitet och effekten av rengöringen minskar avsevärt.

Du märker också att om borstarna inte rengörs ordentligt mellan användningarna, förvärras igensättningen vid nästa användning – och det blir allt svårare och mer tidskrävande att rengöra dem. Ännu allvarligare är att om borsten inte är ordentligt rengjord före nästa användning, kan smutsen som fastnar i borsten dra till sig skadliga bakterier och göra borsten till en föroreningskälla. En studie som utförts av Campden BRI fann att 47 % av rengöringsutrustningen var förorenad med Listeria monocytogenes. Det visar att rengöringen av rengöringsutrustningen är oerhört viktig.

Två av de största globala standarderna för livsmedelssäkerhet, BRC v.7 och FSSC 22000, poängterar också vikten av att rengöra rengöringsutrustningen.

Att inte rengöra dina rengöringsredskap kan därför få allvarliga konsekvenser för produktsäkerheten och produktkvaliteten. Det kan leda till kostsamma produktkasseringar och återkallanden, skador för konsumenten och att du inte uppfyller ställda krav enligt övervakande organ.

Skydda ditt varumärke och ditt företag

För att optimera livsmedelssäkerheten när det gäller rengöringsredskap, är ett lämpligt val och underhåll av de använda redskapen viktigt. 

Redskapsval

Studier som genomförts av Vikan och oberoende testlaboratorier, och som publicerats i Journal of Hygienic Engineering and Design, visade att före införandet av Ultra Safe Technology hade alla borstar avsedda för livsmedelsindustrin betydande designproblem. Det innebar att alla borstar var svåra att rengöra. UST presenterade två viktiga fördelar för att förbättra rengöringen och för att förhindra igensättning av borstar:

1. Den nya UST-tekniken säkerställer att de djupa hål och sprickor som finns i borrade, häftade och gjutplasthärdade borstar elimineras. Det tar bort en allvarlig kontamineringsfälla.

Vikan UST technology eliminates contamination traps
Vikan UST technology eliminates contamination traps
Vikan UST technology eliminates contamination traps

2. Det unika borstmönstret förbättrar inte bara effektiviteten utan gör även borsten lättare att rengöra mellan borststråbuntarna och minskar betydligt igensättningen av borstarna.  

Redskapsunderhåll

Vikan rekommenderar att en riskbedömning genomförs för att säkerställa optimal rengöring av dina rengöringsredskap. Det finns många olika faktorer, till exempel vilka livsmedel som tillverkas, den yta som ska rengöras, krävs våt eller torr rengöring, med eller utan direkt kontakt med livsmedel, kemikalier som används osv.

Beslutsträdet nedan kan användas som en allmän guide till den tankeprocess som måste användas när du överväger hur rengöringsredskapen ska rengöras.

För mer omfattande råd och vägledningar kan du hämta vår rapport ‘Optimising Food Safety Through Good Cleaning Tool Maintenance’ eller kontakta din lokala Vikan-representant.

Vi hjälper dig gärna

Hjälp oss att lösa dina rengöringsproblem – varför inte prova Ultra Safe Technology och se om det förbättrar livsmedelssäkerhet och livmedelskvalitet, rengöringseffektiviteten och regelefterlevnad.

Vi erbjuder gratis prover med produkter från Ultra Safe Technology. Fyll i formuläret på webbplatsen eller kontakta Vikans kundtjänst.