Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Carsten Bo Pedersen
Carsten Bo Pedersen
Managing Director

Resultat från nöjdhetsundersökningen – och ett stort tack!

Kundnöjdhet är av högsta prioritet på Vikan och vartannat år testar vi oss själva genom att fråga våra kunder hur de tycker att vi sköter oss. Vårt mål med att genomföra kundnöjdhetsundersökningarna är att ta reda på vad vi gör rätt, och ännu viktigare vad vi kan förbättra.

Jag är mycket glad över att kunna meddela att vår undersökning 2019 gav oss våra högsta kundnöjdhetspoäng någonsin. Innan vi granskar poängen ska vi dock ta en titt på själva undersökningen.

Kundnöjdhetsundersökningen 2019

I vår undersökning för 2017 tillfrågade vi främst distributörer. För 2019 la vi till många fler slutanvändare till undersökningen. Detta har gjort det möjligt för oss att mäta nöjdheten bland människor som faktiskt använder våra redskap tillsammans med dem som distribuerar dem på olika marknader.

På Vikan baserar vi vår affärsstrategi på en uppsättning kundlöften som vi har fastställt, inklusive:

  • Rätt redskap för uppgiften
  • Oöverträffad kvalitet
  • Expertis inom livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien
  • Innovation

Vi tror att vi ger det bästa värdet för alla våra kunder när vi levererar på dessa löften – och att mäta hur vi lyckas på vägen hjälper till att hålla oss på rätt spår. Frågorna i undersökningen organiserades kring dessa kundlöften och för varje fråga ombads deltagarna att ange hur mycket, på en skala från 1 till 10, de höll med om ett visst påstående.

Och resultatet är ...

Vi omvandlade våra resultat till ett vanligt kundlojalitetsindex och blev glada över att se poäng som översteg både våra tidigare resultat och betyget ”Fantastiskt” på vårt lojalitetsindex.
Bland Vikan-distributörerna och slutanvändarna fick vi enastående 79 respektive 77. För våra distributörer gick vi upp från 75 under 2017.

Loyalty Index Rating image_SE

Vi är glada över att kunna rapportera att vi har förbättrat våra betyg avseende samtliga fyra kundlöften. Vi blev särskilt nöjda med de många positiva kommentarerna om våra zonplaneringar och om den höga kvaliteten på vårt breda produktsortiment.
Även om dessa resultat är bra finns det områden som kan förbättras. Särskilt tillgängligheten på marknader och kanaler. Vi kommer att fortsätta lyssna på våra användare och tillgodose deras behov och krav i vår utveckling av nya produkter.

Tack!

Jag skulle vilja tacka var och en av er som besvarade undersökningen. Genom att lyssna och agera på den feedback ni gav kan vi se till att vi ger mervärde till våra kunder.

Som ett tecken på vår tacksamhet till alla som deltog i år drog vi två namn, ett från våra distributörer och ett annat från slutanvändarna, och belönade dem med en ny Apple iPad var. Vinnarna var Anders Nilsson, Arena Kemi AB och Marcus Sjöström Kobia AB.

Anders Nilsson
Arena Kemi AB

Marcus Sjöström
Kobia AB