Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Carsten Bo Pedersen
Carsten Bo Pedersen
Managing Director

Vår satsning på mer hållbara förpackningar och transporter

 

Vikan arbetar målinriktat för att aktivt integrera hållbara val och lösningar i vår affärsverksamhet. Vi är medvetna om vårt ansvar för en effektiv resursförbrukning enligt vad som beskrivs i våra lägesrapporter.
Två av våra primära fokusområden är att minimera mängden material vi använder och sänka våra koldioxidutsläpp.


Förpackningsmaterial 

När det gäller optimal materialanvändning sätter vi upp specifika mål som syftar till att minska den totala mängden använt förpackningsmaterial samt öka användningen av återvunnet och återvinningsbart förpackningsmaterial. För att uppnå det här målet har vi investerat i en ”Pack Size Machine” som är designad för att skära ut pappkartonger till exakt den förpackningsstorlek som krävs. Pappen är FSC-certifierad, vilket säkerställer att den kommer från välskötta skogar och andra ansvarsfulla källor.
 

 

Tidigare hade vi tio olika lådstorlekar, där den mest lämpliga valdes till respektive beställning. Nu när vi har möjligheten att producera pappkartonger i exakta storlekar, kan vi minimera användningen av papp och fyllningsmaterial. Det gör att vi ”transporterar mindre luft” och optimerar storleken på våra transporter, vilket ger plats för fler produkter i varje transport.

Under 2023 började vi även använda återvunna plastpåsar till förpackningar för vårt sortiment av hygienartiklar. Påsarna består av 30 procent återvunnet material (PCR). Den här åtgärden ligger i linje med vår satsning på att minska miljöeffekterna från våra förpackningsmetoder.


Lägre koldioxidutsläpp

När det gäller att minska våra koldioxidutsläpp är vårt mål att minska utsläppen från våra godstransporter. Vikan har på ett strategiskt sätt etablerat regionala distributionsnav runt om i världen. Till exempel har vi nu lager i Kanada och USA, och efter det nyligen genomförda förvärvet av Wells, har vi även lager i Australien och Nya Zeeland.

Etableringen av regionala distributionsnav innebär inte bara kortare leveranstid till våra kunder, utan minskar även det antal leveranser som görs till dem direkt från vår fabrik i Danmark. I stället kan vi göra större (men färre) bulktransporter sjövägen till våra lokala distributionsnav. Det gör att våra produkter effektivt kan transporteras till våra kunder via betydligt kortare transportsträckor. Därmed kan vi minska mängden av resurskrävande flygfrakt. Faktum är att vår totala flygfrakt för 2023 låg på index 70,6 jämfört med 2022, medan sjöfrakten ligger på index 100,4.

Tillsammans med vår Pack Size Machine hjälper det här oss att leva upp till vår hållbarhetssatsning genom att minimera koldioxidutsläppen i samband med godstransporter.


Ständigt pågående process

På Vikan avspeglas våra ansträngningar för att stärka vårt miljöansvar av ett ständigt arbete med att integrera hållbara metoder i vår affärsmodell. Genom riktade initiativ som de som nämns ovan, siktar vi på att minska vår globala miljöpåverkan samtidigt som vi strävar efter att upprätthålla våra höga standarder. Den här bloggen uppdateras kontinuerligt i takt med att vi samlar in och behandlar mer data, eftersom vi ständigt håller koll våra initiativ.