Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Optimera allergenkontrollen med hjälp av färger

Allergier av alla slag blir allt vanligare, och antalet sjukhusbesök på grund av allergiska reaktioner har ökat med 33 % de senaste 5 åren. Som livsmedelstillverkare är du juridiskt skyldig att framställa livsmedel som är fria från odeklarerade allergener. Få reda på hur du kan använda Vikans zonplanering och breda sortiment av färgkodade redskap för att uppfylla dina juridiska skyldigheter.

Allergenkontroll – varför är det viktigt?

Allergenhantering är avgörande för alla livsmedelstillverkare, och för att hanteringen ska fungera bra måste den integreras i företagets övergripande system för livsmedelssäkerhet. Konsekvenserna av att förbise det, eller av att göra på fel sätt, kan bli allt från att orsaka lättare obehag till – i värsta fall – dödsfall.

Allergier av alla slag ökar. Man beräknar att 1 av 50 barn i Storbritannien har någon form av nötallergi. Förekomsten av jordnötsallergi har tredubblats under det senaste decenniet, och antalet sjukhusbesök på grund av allergiska reaktioner har ökat med 33 % de senaste 5 åren. I Storbritannien inträffar cirka 10 dödsfall per år till följd av livsmedelsallergier, och personer under 25 tillhör den största riskgruppen.

Därför är det viktigt att alla som sysslar med livsmedelsproduktion vet vad allergener är, varför de måste kontrolleras och hur det kan göras på bästa sätt.

 

Vad är allergener?

En allergen är ett ämne som orsakar en allergisk reaktion. En allergisk reaktion inträffar när immunsystemet överreagerar på ett i övrigt och normalt sett ofarligt ämne, som kallas för en allergen.

För närvarande finns det 14 allergener på EU:s lista:

 • Gluten
 • Sesam
 • Nötter
 • Kräftdjur
 • Ägg
 • Fisk
 • Senap

 

 • Mjölk
 • Selleri
 • Jordnötter
 • Soja
 • Skaldjur
 • Baljväxter
 • Sulfit

 

Allergenkontroll – juridiska skyldigheter och globala standarder för livsmedelssäkerhet

Om ditt företag tillverkar allergiframkallande livsmedel (dvs. livsmedel som innehåller något av ovanstående ämnen) har du en juridisk skyldighet att säkerställa att livsmedlen bär rätt märkning. Om företaget tillverkar icke-allergiframkallande livsmedel (dvs. livsmedel som inte innehåller något av ämnena i listan ovan) är du skyldig att säkerställa att livsmedlen är fullständigt allergenfria, alternativt att se till att de bär korrekt märkning.

 • Förordning (EG) nr 178/2002  – allmänna principer för livsmedelslagstiftning
  Förbjuder att osäkra livsmedel släpps ut på marknaden

 • Förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
  Ger information om de 14 allergener som listas av EU


Allergenkontroll är ett krav även enligt frivilliga, globala standarder.

BRC Global Standard - Food safety, Issue 8 (2018)

Allergenkontroll – hur uppnår du det?

I en anläggning där det tillverkas livsmedel som innehåller allergener men även livsmedel som inte gör det, ska de allergiframkallande livsmedlen helst framställas i ett fysiskt avgränsat område, med dedikerad utrustning och särskild personal. Det är det bästa sättet att minimera risken för att allergener kontaminerar de allergivänliga produkterna.

I verkligheten är dock denna situation mycket sällsynt. Det är mer troligt att de allergiframkallande livsmedlen framställs i en separat linje som är rumsligt åtskild det område där de allergivänliga produkterna framställs, alternativt att allergiframkallande och allergivänliga produkter framställs i samma linje, där utrustningen djuprengörs mellan de olika produktionspassen.

I samtliga av dessa scenarier är färgkodning ett bra sätt att minska risken för allergenkontaminering. Färgkodning kan också bidra till överensstämmelse med globala standarder för livsmedelssäkerhet.

 

Använda utrustning som är ”identifierbar och specificerad för användning”

Med färgkodad rengöringsutrustning blir det lätt att göra en visuell kontroll av att endast redskap med rätt färg används för allergenen i fråga.

Vikan har det bredaste sortimentet av färgkodade rengöringsredskap för livsmedelsindustrin. 2018 utökades sortimentet med 3 nya färger – brunt, grått och lime – vilket innebär att det nu finns 12 färger i sortimentet.

 

12 colour icon

För användning med allergener väljs oftast de lite ovanligare färgerna, som orange, rosa, lila och numera även lime.

Även Vikans hållbara silikongummiband finns nu i 12 färger.
Banden kan användas för sekundär färgkodning av utrustning, vilket ger ännu fler möjligheter till färgkodad segregering.

De kan med fördel även användas för att identifiera olika dammsugarmunstycken. Banden finns i två diametrar, vilket tillgodoser behoven för de allra flesta redskap.

Med färgkodad segregering av produktionsområden där det finns allergener, kan man snabbt kontrollera att endast redskap av rätt färg används i området. Till exempel kan man se till att utrustning med limefärg endast används i det limegröna området för allergiframkallande produkter, som på bilden nedan.

Colour Coding Zone image

För att ytterligare minimera risken för korskontaminering, ska rengöringsredskap för allergener förvaras på färgkodade väggupphäng eller shadowboards.

Anta till exempel att limegrön utrustning används för allergenen sesamfrön. Då ska den limegröna utrustningen förvaras i ett limegrönt redskapsställ eller på en shadowboard med limefärgade redskapsbilder.

Utrustning för var och en av de olika allergenerna ska förvaras på separata färgkoordinerade upphäng eller shadowboards. Inga rengöringsredskap för allergiframkallande livsmedel får förvaras på shadowboards/väggupphäng som är ägnade åt rengöringsredskap för allergivänliga livsmedel.


Använda utrustning som kan ”rengöras effektivt efter användning”

Utrustning som kan rengöras effektivt efter användning, är utrustning som har en hygienisk design. I både BRC och FSSC 22000 (två av de vanligaste, globala GFSI-standarderna för livsmedelssäkerhet) ställs krav på att använda rengöringsutrustning och -redskap med hygienisk design.

 • BRCv8 
  4.11.6. ”rengöringsutrustningen ska ha hygienisk design”

 • FSSC 22000 
  ISO/TS 22002-1:2009 Prerequisite programmes on food safety Part 1: Tillverkning av livsmedel
  • 11.2 Kem och redskap för rengöring och desinficering:
   ”Redskap och utrustning ska ha hygienisk design ...”


Principer för god hygienisk design* har specificerats av European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG).

Några av principerna är:

 • Inga skarpa invändiga hörn

 • Alla ytor ska vara åtkomliga för enkel rengöring och desinfektion
  • Undvik djupa håligheter, skarpa vinklar, hörn och liknande

 • Använd en helgjuten del, eller säkerställ snabb och enkel isärtagning/hopsättning

 • Slät ytstruktur

 • Av lämpliga material
  • Livsmedelsgodkända

 

EHEDG Logo

*EHEDG Guideline 8 "Hygienic Equipment Design Criteria"


Vikans nya och uppgraderade rengöringsredskap baseras på principer för hygienisk design, och vi var pionjärer på området. Båda sortimenten Ultra Hygienic och Ultra Safe Technology (UST) baseras på principerna.

Att välja rengöringsredskap och utrustning med god hygienisk design, att inspektera och avkontaminera dem regelbundet och att byta ut dem vid behov, är grundläggande åtgärder för att minska risken för korskontaminering.

Det är också viktigt att, före första användningen, rengöra utrustning som ska ha kontakt med livsmedel. Även ny utrustning som inte har tagits upp ur förpackningen än kan vara kontaminerad med allergener från tillverknings-, paketerings-, transport- och lagringsskedena.

Clean before use

För att hjälpa sina kunder att optimera livsmedelssäkerheten med hjälp av välskötta rengöringsredskap, har Vikan sammanställt en rapport som ger praktisk vägledning i ämnet.

Rapporten, en vägledning om färgkodning för livsmedelssäkerhet samt en vägledning för att välja hygieniskt utformade borstar, kan laddas ner här.


Minimerad risk för allergenkontaminering uppnås genom en kombination av följande åtgärder: välja rätt utrustning (som har hygienisk design, är färgkodad och lämplig för ändamålet); använda utrustningen på rätt sätt; underhålla utrustningen regelbundet och förvara den på rätt sätt.

Vilka redskap och metoder som väljs för allergenkontroll kan också ha avgörande betydelse för att minimera risken för korskontaminering.

All rengöring ger upphov till kontamineringsspridning

 

 • Välj rengöringsutrustning och metoder som maximerar borttagning och minimerar spridning av kontamineringar

 • Rengör inte, eller minimera rengöring, under produktionen

 • Rengör saker så långt bort som möjligt från öppen produkt (rumslig segregering)

 • Rengör i fysiskt avgränsade områden, för att skydda produkten från stänk och liknande (separata rengöringsrum/skärmar)

 • Aerosoler och partiklar som genereras vid rengöringsaktiviteter ska ges tid att lägga sig innan du börjar rengöra ytor i kontakt med livsmedel

 • Använd särskild spillhanteringsutrustning i samma färg som rengöringsredskap för allergener 

 

10 tips för allergenkontroll

 1. Förstå varför det är viktigt

 2. Välj utrustning med bra hygienisk design

 3. Rengör utrustningen före första användningen

 4. Använd färgkodad utrustning för allergener

 5. Använd färgkodad segregering av ytor som används för produktion av allergiframkallande livsmedel

 6. Använd metoder och utrustning som maximerar rengöringen och minimerar kontamineringsspridning

 7. Förvara rengöringsredskap för allergener separat och på lämpligt sätt

 8. Inspektera, rengör och byt rengöringsredskapen regelbundet

 9. Använd särskild spillhanteringsutrustning för allergener

 10. Utbilda personalen inom allergenkontroll