Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

GFSI Benchmarking Requirements

Global Food Safety Initiative (GFSI) samlar viktiga aktörer inom livsmedelsindustrin för att tillsammans verka för kontinuerlig förbättring av ledningssystemen för livsmedelssäkerhet runt om i världen.

Nya GFSI-referenskrav för tjänsteleverantörer inom livsmedelsindustrin

Något av det bästa med att jobba för en organisation som Vikan är att jag får möjlighet att stötta livsmedelsindustrin och främja livsmedelssäkerhet på många olika sätt. Nu senast har jag varit involverad i GFSI:s tekniska arbetsgrupp för tjänsteleverantörer för att utveckla GFSI:s referenskrav, som ofta ses som en global guldstandard för livsmedelssäkerhet.

Global Food Safety Initiative (GFSI) samlar viktiga aktörer inom livsmedelsindustrin för att tillsammans verka för kontinuerlig förbättring av ledningssystemen för livsmedelssäkerhet runt om i världen. Med en vision om Säkra livsmedel för alla konsumenter grundade livsmedelsindustrins ledare GFSI år 2000 för att hitta gemensamma lösningar på kollektiva problem, särskilt för att minska riskerna för livsmedelssäkerheten, granska dubbelarbete och kostnader samtidigt som förtroendet byggs upp inom hela leveranskedjan.

GFSI-nätverket arbetar ideellt och består av världens ledande experter på livsmedelssäkerhet från detaljhandels-, tillverknings- och livsmedelsföretag samt internationella organisationer, myndigheter, akademiker och tjänsteleverantörer till den globala livsmedelsindustrin. GFSI drivs av The Consumer Goods Forum (CGF), ett globalt branschnätverk som arbetar för ”bättre liv genom bättre affärer”.

GFSI Logo

Förra året fick jag chansen att vara med i GFSI:s tekniska arbetsgrupp för tjänsteleveranser (Services Provision Technical Working Group) och ta fram relaterade referenskrav för organisationens globala livsmedelsstandarder. Eftersom jag har jobbat på alla sidor med tjänsteleverantörer (inom livsmedelstillverkning, forskning kring livsmedelshygien, som kvalificerad FSSC22000-revisor och som hygienspecialist hos en tjänsteleverantör) vet jag att det är ett område som ofta förbises när det gäller standarder. Därför gladde det mig att bli en av de utvalda i gruppen, bland de 70 kvalificerade intressenter från hela världen som hade anmält intresse för att vara med.

GFSI:s tekniska arbetsgrupper samlar intressenter med en bred geografisk representation och består av experter inom livsmedelssäkerhet. Grupperna står till tjänst med teknisk expertis och rådgivning till GFSI:s styrelse, som i sin tur ansvarar för koncernens strategi och slutliga beslut.

Group photo

Som en följd av detta har arbetsgruppen, som består av representanter från ANSI National Accreditation Board, BSI, Ecolab, Dole, CampdenBRI, Rentokil-Initial, Eurofins, Control Union, HACCP-International, Cr Orlix, Bureau Veritas, Daymon Worldwide och Vikan, under de senaste 12 månaderna samarbetat kring GFSI:s tillämpningsområde I – Tillhandahållande av tjänster inom livsmedelssäkerhet. Vårt uppdrag är:

  • att tillhandahålla en detaljerad definition av de tillämpningsområden och tjänster som omfattas
  • att utarbeta en översyn av befintliga certifieringar som är tillämpliga på dessa tjänster
  • att ta fram referenskrav för de viktigaste parametrarna för de angivna tjänsterna
  • att göra en översyn av ordlistan för referenskraven mot bakgrund av det nya tillämpningsområdet.

Hittills har vi träffats i Frankrike och i Kina (lyckligtvis före det pågående utbrottet av coronaviruset!) och gör stadiga framsteg.

Vårt nästa möte bli den 24–25 februari i Seattle i USA, inför GFSI-konferensen 2020 som också hålls i Seattle. År 2020 firar GFSI sitt 20-årsjubileum, och årets konferenstema är ”One Connected World. One Safe Food Supply”. Mer information finns på mygfsi.com/events/gfsi-conference