Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Minimera svinn av plast och mat genom att maximera livslängden på Vikans redskap

 

Plastutmaningen

En grundsten i livsmedelssäkerhet är kravet på att all plast som kan komma i kontakt med livsmedel och med ytor som har kontakt med livsmedel måste vara godkända för livsmedelskontakt. I Europa beskrivs detta krav i EG-förordningarna 10/2011, 1935/2004, 2023/2006 och 178/2002. I USA ingår kravet i FDA:s CFR Title 21.*

De Vikanprodukter som är avsedda för användning med livsmedel lever därför upp till dessa bestämmelser.

För att säkerställa överensstämmelse av livsmedelsgodkända material i Europa måste plast som kommer i kontakt med livsmedel genomgå grundliga migrationstester som utförs av ett oberoende laboratorium. Plasten testas under olika förhållanden i fråga om kontakttid, temperatur och livsmedelstyper (t.ex. sura, vattenlösliga, feta), och resultaten dokumenteras i ett officiellt migrationstestcertifikat. Alla våra plastredskap som är avsedda för användning med livsmedel har genomgått EU:s migrationstestning.

Vi har även en juridisk skyldighet att använda informationen i migrationstestcertifikatet för att ta fram en så kallad ”försäkran om överensstämmelse”.

Försäkran om överensstämmelse för enskilda redskap finns att ladda ned på nio olika språk från vår hemsida. Där kan du läsa om hur redskapet har testats och om det finns några begränsningar för dess användning.

 

Förändringar framöver?

De nuvarande reglerna och den begränsade tillgången på lämplig återvunnen plast påverkar avsevärt vår möjlighet att köpa in kostnadseffektiv, återvunnen plastråvara.

Den återvunna plast som krävs för våra redskap för kontakt med livsmedel (främst polypropen) är för närvarande inte tillgänglig. På grund av detta måste vi enligt lag tillverka redskapen för kontakt med livsmedel av nyproducerat plastmaterial. Det finns dock ett betydande tryck inom branschen och från tillsynsmyndigheter om att ändra de här kraven inom en snar framtid.

Flera länder och EU arbetar med att ändra reglerna så att återvunnet material kan användas. I huvudsak vill man att reglerna ska säga att om materialet ursprungligen var godkänt för kontakt med livsmedel ska det även fortsatt vara godkänt för detsamma. Själva återvinningsprocessen måste dock valideras och verifieras för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med kraven.

Ett område där framsteg redan har gjorts är återvinning av PET som kommer i kontakt med livsmedel. Detta har drivits fram av den allmänt förekommande användningen i dryckesflaskor och matbehållare. Återvunnen polypropen som uppfyller kraven för kontakt med livsmedel är inte allmänt tillgänglig eftersom det är relativt små mängder som tar sig in i återvinningsflödet. Dessutom har det varit mycket mindre efterfrågan från tillverkare på återvunnen, livsmedelsgodkänd polypropen. Den här delen av återvinnings- och tillverkningssystemet utvecklas dock snabbt i takt med att efterfrågan ökar.

Läs mer 

Som medlem i Danish Plastics Federation följer vi noga utvecklingen över hela världen, med målet att börja använda hållbara material så snart som möjligt. Vår ambition är att alla våra plastprodukter ska vara tillverkade av återvunnet eller förnybart material år 2030. När vi arbetar mot den här ambitionen är det också viktigt för oss att möjliggöra hållbarhet på andra sätt.

 

Ett steg i rätt riktning

Ett initiativ för hållbar plast som vi redan har genomfört gäller produktionen av vår ultrasmala tvättborste. Blocket på borsten är tillverkat av spill av nyproducerad polypropen från våra andra produkter, godkända för kontakt med livsmedel. Det är bara ett av många små steg vi tar på vår hållbarhetsresa.

 

 

Optimera livslängden, minimera avfallet

På Vikan har vi alltid fokuserat på produktion av högkvalitativa, hållbara redskap som ger våra kunder valuta för pengarna. Feedback från våra kunder pekar på att så verkligen är fallet.

Slitstyrkan hos produkterna kan också ses som en stor tillgång i fråga om hållbarhet. Genom att följa några enkla riktlinjer för hur du hanterar dina Vikanredskap kan du förlänga deras livslängd ytterligare.

  • Börja med att välja rätt redskap för rengöringsuppgiften och använd det sedan på rätt sätt. Anledningen till att ett redskap skadas snabbt och blir en livsmedelsfara är ofta på grund av att man valt fel redskap och använder det på ett sätt det inte är tänkt till. Vårt team finns alltid till hands för att ge råd om val av redskap Om vi inte har rätt redskap för jobbet kan vi kanske utveckla något nytt baserat på dina önskemål.
  • Ordentligt underhåll är också viktigt för att maximera livslängden redskapen. Redskapen bör rengöras och eventuellt även desinficeras, beroende på vad som är lämpligt. och Detta med en frekvens som begränsar dess potential som källa till mikrobiell kontaminering av livsmedlet samt håller dem i gott skick. De bör också inspekteras ofta efter skador och slitage och bytas ut vid behov för att minimera risken för främmande föremål i livsmedlet.
  • Lämplig förvaring av redskapen, till exempel på redskapshållare eller shadowboard, begränsar risk för skador på redskapen och korskontaminering från ett redskap till ett annat samt från ett redskap till livsmedelsprodukt.
  • Alla dessa steg hjälper till att maximera livslängden på dina Vikanredskap och minimera mat- och plastsvinn.

Du kan lära dig mer om hur du maximerar livslängden på dina redskap för rengöring och livsmedelshantering och minimerar risken för din livsmedelsprodukten här.