Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Stine Lønnerup Bislev
Stine Lønnerup Bislev
Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Mekanisk bearbetning – en viktig faktor för att avlägsna biofilm

Vet du hur viktig den mekaniska bearbetningen vid rengöring är för att avlägsna biofilm?
Om du inte redan vet, hittar du svaret här.


Vad är biofilm?

Biofilm innehåller en komplex blandning av olika mikroorganismer som samverkar. Bakterier i biofilmen går samman och bildar ett/en skyddande slem/hinna runt varandra. Biofilm kan innehålla och skydda skadliga (patogena) bakterier som salmonella, gula stafylokocker, kolibakterier och listeria. Mikrober, fukt, livsmedel och ytor behövs för att biofilm ska kunna växa och dessa förhållanden förekommer i de flesta miljöer där livsmedel framställs.

What are biofilms_image

Varför är biofilm ett allvarligt problem i livsmedelsproduktion?

Biofilm är ett allvarligt problem i livsmedelsproduktionen eftersom den skyddar mikroberna från rengöringsmedel, desinfektionsmedel och andra antimikrobiella medel. Dessutom kan bakterieceller från biofilm lossna för att sedan snabbt föröka sig och kontaminera angränsande ytor och livsmedel.
Inom livsmedelsindustrin kan biofilm bildas på vilken yta som helst och de är vanligt förekommande i gamla eller dåligt utformade och/eller underhållna byggnader och utrustning. Detta omfattar golv, golvbrunnar, rörledningar, undersidan av interiör, håligheter i produktionsutrustning och rengöringsredskap. Biofilm är oftast inte synlig för blotta ögat.


Hur kan man förhindra biofilm?

Förhindrande av biofilm börjar med bra rutiner för rengöring och desinfektion.


Det är viktigt att rengöra före desinfektion

MMekanisk bearbetning behövs för att bryta upp den skyddande hinnan runt biofilmen så att desinfektionsmedlet får möjlighet att verka. Mekanisk bearbetning sker oftast genom manuell rengöring, då ytorna bör skrubbas noggrant med lämplig utrustning och kemikalier.
För att minimera risken för ytterligare biofilmskontaminering ska du välja rengöringsutrustning och -metoder som maximerar avlägsnandet och minimerar spridningen av biofilm.

 

Video om biofilm

Videon om hur du avlägsnar biofilm visar hur varje steg i en rengöringsprocess påverkar hur mycket biofilm som finns på en yta. Det understryker vikten av mekanisk bearbetning under rengöringsprocessen och hur desinfektion fungerar bäst när man först gjort en grundlig mekanisk rengöring.

Se filmen

https://static.vikan.com/media/10408/vikan-biofilm-movie.mp4
Biofilm Movie image