Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Carsten Bo Pedersen
Carsten Bo Pedersen
Managing Director

Möt Vikan Green Team

 

Vikan Green Team skapades 2018. Green Team samlar idéer, genomför nya initiativ och ser till att hållbarhet förblir ett fokus för Vikan. Teamet består av medarbetare från hela organisationen och från olika delar av världen. Vi tror att insikter från olika avdelningar stärker Green Team och hjälper dem att hitta möjligheter till mätbara åtgärder inom företaget.

Vikan strävar efter att minimera sin miljöpåverkan genom att använda förnybar energi och återvunna och förnybara material när det är tekniskt möjligt. Vi anser att detta är en del i vår omsorg om våra anställda samt nödvändigt för att upprätthålla höga affärsetiska standarder.


Fokusområden inom Green Team

Green Team skapade en hållbarhetsplan för att säkerställa att företaget följer ett strukturerat arbetssätt genom gröna initiativ. Hållbarhetsplanen omfattar prioriterade initiativ som stöds av resultatindikatorer och en professionell rapporteringsstruktur. Detta hjälper oss att prioritera initiativ baserat på betydelse, påverkan och genomförbarhet.

Därför har vi identifierat fem olika fokusområden att arbeta med på ett strukturerat sätt för att säkerställa framsteg inom vart och ett av dessa områden:

 

Årlig CSR Report

Vikan värdesätter mätbara framsteg, så vi tycker att det är viktigt att vara transparenta och rapportera om de framsteg som gjorts under året. Varje år publiceras den årliga CSR-rapporten som ger en översikt över de framsteg som gjorts föregående år. Vi publicerade nyligen CSR-rapporten från 2022. Några av höjdpunkterna från 2022 års rapport är:

  • Mer än 90 procent av våra formsprutade produkter inom Classic-sortimentet (där det är tekniskt möjligt) omvandlades till regenererad plast
  • Vikans virtuella zonplanering, som minskar försäljningsresorna, vann SOFHT-priset (Society of Food Hygiene and Technology) för bästa nya produkt/tjänst 2022
  • Kartläggning av utsläpp från växthusgas från Skive-anläggningen – ger en allmän översikt över Vikans koldioxidutsläpp, vilket visar var vi ska lägga vårt fokus.


Om du vill se fler initiativ och läsa mer om Vikans framsteg under 2022, kan du läsa hela den årliga CSR-rapporten som finns på vår webbplats