Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Manuell rengöring har aldrig varit viktigare

Råd till hotell-, restaurang- och cateringverksamheter (HoReCa) kring hygienåtgärder inför återöppning.

Hotell-, restaurang- och cateringföretag (HoReCa) har varit bland de hårdast drabbade under den globala Covid-19-pandemin. Många har tvingats stänga och vissa inväntar nu ytterligare råd om när och hur de ska öppna igen. När de så småningom gör det kommer det att finnas många saker att tänka på, till exempel hur man kan se till att verksamheten är tillräckligt säker och hygienisk för drift innan öppning.

Varför sanera innan återöppning?

Oavsett hur flitig du varit innan du stängde din HoReCa-verksamhet genom att rengöra och desinficera utrustning och ytor, etablera lämpliga program för skadedjursbekämpning, avlägsna färskvaror, ingredienser och avfall osv, är det ändå en utmaning att upprätthålla god hygien under en period av nedstängning.

Juridiskt sett har du ett ansvar att se till att hygienen för dina lokaler, produkter och tjänster inte utgör någon säkerhetsrisk. På samma sätt har du ett ansvar för att garantera livsmedelssäkerhet och hygien i samband med servering av mat och dryck. EU-förordning nr 178/2002 och 852/2004 avser livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien, medan nr 1169/2011 avser allergenkontroll. Alla fastslår att det är ett brott att sälja livsmedel som är otjänliga/osäkra för konsumtion. Livsmedel kan vara olämpliga att konsumera om de har förorenats med patogener, odeklarerade allergener och främmande föremål (inklusive skadedjur). Att minimera de livsmedelssäkerhetsrisker som är förknippade med dessa faror bör redan ingå i ditt system för hantering av livsmedelssäkerhet. Dessutom slår den brittiska regeringen som svar på Covid-19-pandemin fast att ”Du bör utföra en grundlig rengöring av livsmedelslokaler och -utrustning innan verksamheten startas på nytt.” (https://www.food.gov.uk/business-guidance/adapting-restaurants-and-food-businesses-for-takeaway-and-food-delivery-during-covid-19).

Förbered för sanering

 • Se till att du har rätt rengöringsredskap, kemikalier och personlig skyddsutrustning (PSU) för att genomföra en grundlig sanering.
 • Rengör och desinficera alla befintliga och nya rengöringsredskap samt personlig skyddsutrustning före användning.
 • Se till att skyddsutrustning, rengöringsredskap och hållare för dessa, kemikalier och doseringssystem är i bra skick, dvs inte skadade, slitna eller felaktiga.
 • Gå igenom a rutiner för hantering av livsmedelssäkerhet, färgkodningssystem och rengörings- och desinfektionsprocedurer.
 • Se till att berörd personal är utbildad och kompetent.

Områden att tänka på för riktad rengöring före nyöppning:

 • All produktionsutrustning och utrymmen där livsmedel förvaras , från råvaror till färdigpackade produkter.
 • Alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel – öppna och stängda, även skarpa vinklar, hörn och liknande.
 • Alla sanitetsinstallationer – handfat, duschar, badkartoaletter, golvbrunnar och avloppskanaler.
 • Alla textilier – servetter, dukar, sänglinne; mjuk inredning – soffor, madrasser, mattor och gardiner.
 • Alla hårda ytor – bord, stolar, golv, väggar, tak, armaturer, rörledningar, avsatser, kabelsystem.
 • Allt porslin – bestick, tallrikar, glas, koppar, behållare för kryddor/servetter m.m.
 • Alla fritidsfaciliteter – barer, gym, simbassänger (se till att koncentrationerna av desinfektionsmedel i vatten behålls på en effektiv nivå), bastu- ochrelax-anläggningar.
 • Alla skyddskläder – återanvändbara overaller, förkläden, handskar, heltäckande skor.
 • Alla servicefordon.

Inför återöppnandet bör anläggningarna dessutom säkerställa korrekt hygiennivå och funktion på luftkonditioneringssystem, sanitetssystem, vattensystem, tvätt- och disksystem samt områden för handtvätt och torkning.

Rengöring av öppna ytor

Damm och skräp samlas på alla exponerade ytor. Kontaminering kan innefatta döda insekter och skadedjursavfall, båda utgör en mikrobiell risk och risk för förekomst av främmande föremål. Sådan kontaminering avlägsnas enkelt genom sopning, torr- eller fukttorkning med duk (t.ex. mikrofiber) samt dammsugning. Extra svår smuts kan tas bort med skrapa och borste eller manuell eller maskinell fukt/våtrengöring . Ytorna bör desinficeras på lämpligt sätt efter rengöring.

Djuprengöring och desinfektion 

Kontaminering förekommer inte bara på öppna ytor. Skräp och smuts kan samlas långt inuti maskiner, inventarier och beslag. Om de lämnas orörda under lång tid kan de bli en grogrund för mikrober och skadedjur, en betydande källa till kontaminering när utrustningen används igen. För att minimera risken rekommenderar Vikan att all utrustning och alla sanitetsbeslag som kommer i kontakt med livsmedel, där så är möjligt, demonteras, rengöras på djupet och noggrant desinficeras innan den/de används på nytt. Delar av utrustning kan rengöras genom borstning, torr- eller fukttorkning med duk (t.ex. mikrofiber) och dammsugning. Extra svår smuts kan tas bort med skrapa och borste ochmanuell eller maskinell fukt/våtrengöring. Samtliga komponenter bör desinficeras på lämpligt sätt efter rengöring.

Efter sanering

 • Rengör och desinficera rengöringsredskap och personlig skyddsutrustning.
 • Förvara utrustningen på lämpligt sätt, t.ex. på shadowboards eller hållare.
 • Vid återöppnande ska vanliga rutiner för rengöring och desinfektion återinföras, eventuellt med ytterligare åtgärder i samband med löpande kontroll av Covid 19-överföring.

Ytterligare resurser

Vikan erbjuder ett brett sortiment av rengöringsredskap som är idealiska för rengöring både inför start och löpande www.vikan.com. Mer information om hur du rengör din verksamhet effektivt finns på https://www.food.gov.uk/business-guidance/cleaning-effectively-in-your-business

Vikan har också många rengöringstips tillgängliga för nedladdning från det onlinebaserade kunskapscentret, https://www.vikan.com/se/kunskapscenter/nedladdningscenter/, bland annat råd om rengöring och desinfektion för löpande Covid-19-kontroll.