Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Carsten Bo Pedersen
Carsten Bo Pedersen
Managing Director

Kundnöjdhetsundersökning 2022

Vikans globala kundnöjdhetsundersökning visar tillväxt och möjligheter

Kära kunder,

Nya överväganden kring hälsa och säkerhet, snabbare digitalisering, tekniska framsteg och nya sätt att arbeta på– pandemin har skapat många utmaningar under de senaste åren. Eftersom kundservice har högsta prioritet på Vikan kände vi att det var viktigt att mäta våra kunders tillfredsställelse med vår service och våra produkter när världen anpassar sig till dessa förändringar.

Våra huvudsakliga undersökningsmål

WVi värdesätter de hundratals samtal vi har med våra kunder varje vecka mycket högt, och vi uppskattar er feedback. Det är dock även viktigt att samla in objektiva data genom en undersökning så att vi kan: 

 • Förbättra våra produkter
 • Öka stödet där det behövs
 • Lära oss vad vi kan göra bättre
 • Samarbeta om nya lösningar
 • Ge dig förstklassig kundservice – vårt signum.

Jag är tacksam för de som tog sig tid att fylla i enkäten, och jag är glad över att kunna dela med mig av 2022 års poäng – våra högsta nöjdhetsbetyg någonsin.

En undersökning utformad efter värden

Undersökningen genomfördes via e-post i slutet av april. Vi frågade distributörer såväl som slutanvändare för att få en fullständig översikt över åsikterna hos de som använder eller distribuerar våra produkter på de olika marknaderna vi säljer på.

På Vikan står vi verkligen fast vid och värnar om våra företagsvärderingar, så vi byggde undersökningen för att spegla dem och få det bästa måttet på hur vi står oss mot våra egna ideal.

 • Kundservice och säljstöd
 • Kvalitet och innovation
 • Tillgång av Vikan-produkter
 • Hygienexpertis och tankeledarskap
 • Affärsrelationer

För varje fråga ombads deltagarna att ange hur mycket, på en skala från 1 till 10, som de höll med om ett visst uttalande, där 10 var den bästa poängen.

För varje ifyllt frågeformulär har vi donerat 1 € till International Association for Food Protection Foundation (IAFP). IAFP arbetar med livsmedelssäkerhetsutmaningar och bidrar till att upprätthålla folkhälsan.

Resultaten visar att vi är starkare än någonsin, med utrymme att växa

Vår undersökning använde ett vanligt redskap, ett kundlojalitetsindex, för att konvertera resultaten till en poängsumma som hjälper oss att utvärdera kundnöjdhet under en viss tidsperiod. Vi är glada över att kunna rapportera mycket höga poäng som förbättrades även jämfört med åren före pandemin.

Loyalty index image_SE

Bland Vikan-distributörerna och slutanvändarna fick vi enastående 81 respektive 78. På lojalitetsindexet anses poäng över 75 vara ”mycket bra”.

 

Customer Survey Diagram_SE

Samtidigt som vi uppskattar de höga betyg och den positiva feedback vi fått, så vill vi också fokusera på områden där vi kan växa. Vi arbetar redan hårt med att analysera grundorsakerna till områden där kunder identifierat behov av förbättring.

Vi kommer att:

 • Utveckla fler hygienspecifika produkter
 • Öka tillgängligheten gällande regelefterlevnad och andra liknande dokument
 • Öka produktion och tillgänglighet på experthygien information
 • Fortsätta att prioritera hållbarhet.

Som ett tecken på uppskattning genomförde vi ett lotteri av två stycken generation 9 Apple iPads för de som fyllde i undersökningen. Två tursamma deltagare valdes ut av systemet och fick sina priser. Grattis till vinnarna! Dessutom donerade vi också 1 000 € till IAFP.

Vi vill tacka var och en av er för att ni har svarat på vår kundundersökning. Vi kommer att ta vara på den tid du la ned genom att använda din feedback för att hjälpa oss att bli ännu bättre.

Bästa hälsningar

Carsten Bo Petersen
VD