Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Aaron Patch
Aaron Patch
Group Marketing Director

Hinkar, hinkar överallt

I alla anläggningar där livsmedel framställs eller hanteras, används hinkar eller små behållare för många olika moment i det vardagliga arbetet. Men är sådana behållare tillräckligt säkra för att användas inom livsmedels- och dryckesproduktion eller för att dosera kemikalier? 

Vikan strävar efter att hålla regelbunden och daglig kontakt med slutanvändarna av våra produkter. Det är helt enkelt det bästa sättet att informera sig om deras specifika behov och krav.

Jag har nog inte besökt en enda livsmedelsfabrik där man inte använder hinkar eller småbehållare – alla tillverkare gör det, oavsett slutprodukt.

De flesta som besöker eller inspekterar livsmedelsfabriker kanske inte lägger märke till de anspråkslösa små hinkarna, men jag råkar vara galen i rengöringsredskap och rutiner i just den här branschen, så mitt perspektiv är lite annorlunda.

Låt oss snabbt tänka igenom och räkna upp de många olika metoder som används för beredning, tillverkning, förvaring och rengöring inom livsmedelsindustrin.

Överallt används hinkar och små behållare av olika typer och format och för många olika uppgifter, men de vanligaste användningsområdena är:

  • Förvara torra eller våta ingredienser
  • Små städuppgifter med en kemikalieblandning och en borste eller trasa
  • Förvara/dosera kemikalier som måste vara placerade i ett säkert område
  • Blötlägga rengöringsredskap eller mindre komponenter som kopplingar och skrapor
  • Isolera allergener
  • Avfallsuppsamling (ofta i svart hinkar)
  • Samla upp glasavfall (med hjälp av en bänkborste och en sopskyffel)
  • För att tvätta händerna
Vikan Green Hygiene Bucket and Vikan Green Hand Scoop for transporting cleaning chemicals or ingredients in the food industry
Vikan Blue Hygiene Bucket for transporting ingredients in the food industry
Vikan Red Hygiene Bucket and Red Hand Brush scrubbing a stainless steel surface in the food industry

Behoven varierar enormt, men tyvärr är hinkar inom livsmedelsproduktion ett område som alltför ofta förbises. Till exempel använder de flesta fabriker i Frankrike fortfarande enkla, vita hinkar från ingrediensleverantörer eller andra företag som levererar varor till anläggningen. Ofta vet man inte ens varifrån hinkarna kommer från början.

Sådana vanliga, enkla hinkar har skiljts från sin ursprungliga funktion och används för helt andra uppgifter, som de inte är långsiktigt utformade för.

Det hela resulterar vanligen i massor av undermåliga, billiga hinkar som används och förvaras slumpmässigt på olika platser i anläggningen. Vanligtvis är hinkarna dessutom ganska ömtåliga, vilket innebär att de måste bytas ut ofta. Varje gång som en hink går sönder och inte byts ut direkt, utgör den en väsentlig risk för att främmande föremål kommer in i tillverkningsprocessen.

Om man lägger samman alla ovanstående användningsområden är det lätt att föreställa sig vilka användnings- och kontamineringsrisker som de enkla hinkarna utgör i fabrikerna. Jag träffade nyligen en mejeriprodukt- och kaktillverkare som använde massor av vita hinkar utan någon tydlig uppdelning mellan olika funktioner. Några av hinkarna var dessutom trasiga, och plastdelar vid kanterna höll på att lossna.

Denna riskfyllda situation gör det enkelt att förstå varför de färgade Vikan-hinkarna (nu i tre storlekar: 6, 12 och 20 liter) har blivit så efterfrågade.

En stor del av vårt dagliga arbete handlar om att göra slutkunderna medvetna om potentiella risker och att erbjuda lösningar. De hygien- och produktionschefer som vi träffar har det oftast väldigt stressigt och kämpar ibland hårt med att förhindra främmande föremål, kontamineringar och konsekvenser av sådana problem. Hinkar och behållare är en förbisedd källa till problem om ingen tar sig tid att sköta just denna aspekt av verksamheten och att vidta hygienåtgärder.

Men det finns bra sätt att slippa oroa sig – Vikans hygieniska hinkar ger effektiv, färgkodad sinnesfrid. Vikans hinkar finns i nio olika färger för tydlig uppdelning till olika användningsområden, för att undvika exempelvis att livsmedel och kemikalier förvaras i hinkar av samma färg.

Vikan Blue Hygiene Buckets with Lid for transporting cleaning chemicals or ingredients in the food industry

Vikans hygieniska hinkar är utformade för att begränsa ackumulering av smuts eller livsmedelsämnen, och förenklar rengöringen. De är också försedda med ett robust handtag av rostfritt stål och går att stapla i varandra för att spara plats Antalet hinkar  på platsen minskar väsentligt, liksom avfallet.

Hinkarna är så hållbara att de med framgång används inom helt andra områden – exempelvis läkemedelsindustrin – eftersom de kan köras i autoklav vid 121 °C. Man häpnar över var och för vilka uppgifter Vikans hinkar används.

Nya förslag på användningsområden kommer främst från våra slutanvändare. Hitta gärna på egna sätt att använda Vikans hygieniska hinkar, och låt dem bli ett hållbart och pålitligt rengöringsredskap på din arbetsplats. Och låt oss gärna ta del av din upplevelse – vi är mycket intresserade av hur du använder vår hink!

Vill du veta mer om Vikans hinkar i allmänhet, besök http://buckets.vikan.com/se/