Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Amit M. Kheradia
Amit M. Kheradia
Environmental Health and Sanitation Manager

Grundläggande om manuell rengöring – del 5: Vem ansvarar för manuell rengöring?

Del fyra av vår bloggserie om manuell rengöring tog upp viktiga platser och frekvensen av manuell rengöring i dessa områden. I del fem kommer vi kortfattat att fokusera på att förstå de relevanta avdelningar som berörs under rengörings- och sanitetsprocessen på en livsmedelsanläggning.

Inte ett jobb för en person

Att utveckla, implementera och underhålla rengöringsprogram inom en livsmedelsanläggning är inte enkelt. En så viktig verksamhet kan inte lämnas enbart till anläggningens sanitetschef, det kräver ett nära och samordnat samarbete mellan många avdelningar: Livsmedelssäkerhet och kvalitetssäkring; produktion, underhåll och inköp; bara för att nämna några. Det innebär också lämplig schemaläggning av uppgifter och noggrant urval, användning och underhåll av rengöringsutrustning, metoder och kemikalier.

Delar av rengörings- och sanitetsprogrammet kan läggas ut på tredjepartsentreprenörer, som kan utföra tredje skift eller rengöring efter arbetstid, och betraktas därför som en del av teamet för livsmedelssäkerhet och hygien. Värdefull input eller återkoppling från tillsynsinspektörer; certifieringskontrollanter, leverantörer av rengöringsredskap, utrustning och kemikalier; ämnesexperter; och även kunder, är också en viktig del av ett framgångsrikt program. Dessutom kommer svårigheterna med ett ordentligt rengöringsprogram att bero på vad som krävs för att säkerställa att livsmedelsprodukterna är fria från sjukdomsframkallande organismer och andra föroreningar som väsentligt påverkar livsmedelssäkerheten och livsmedelskvaliteten.

Redovisning av manuellt rengöringsansvar

Att definiera, implementera och underhålla ett övergripande rengöringsschema kan vara en intensiv övning.
Om vi tar en titt på det övergripande rengöringsschemat nedan kräver det ytterligare oberoende och utbildad personal för att utveckla programmen; övervaka framstegen, och kontrollera eller granska processen, och det kräver att ansvaret för dessa fördelas, tillsammans med dokumenterade bevis för att åtgärderna har utförts.

Mot en hygien- och sanitetskultur

Hela organisationen, från ledande befattningshavare till fabriksanställda, behöver engagera sig för produktion av säkra livsmedel under hygieniska förhållanden. I detta avseende är rengöring av en viktig del av systemet för livsmedelssäkerhet och kvalitetsledning.

Livsmedelssäkerhetskultur handlar om att skapa ett beteendebaserat system för hantering av livsmedelssäkerhet.” (Yiannas, FDA). Därför bör en allomfattande integrerad sanitetsmetod (som vi kommer att diskutera i del 6 av denna bloggserie) vara en viktig aspekt av anläggningens utbildningsprogram och bör integreras på ett smidigt sätt i den övergripande organisationskulturen.

Några sätt för att förbättra hygien- och sanitetskulturen när du använder manuella rengöringsredskap kan vara följande:

  • Användning av livsmedelskontakt-godkända, färgkodade, hygieniskt utformade, hållbara och högkvalitativa rengöringsredskap.
  • Utbildning av anställda om livsmedelssäkerhetens varför, vad, var, när, lämplighet, användning, rengöring, förvaring och underhåll av manuella rengöringsredskap.
  • Motivation hos de anställda genom nyskapande ledarskap och utbildningsmöjligheter.

Vad händer nu?

I vår nästa och sista blogg i den här serien hjälper vi dig att förstå de viktigaste förordningarna, standarderna och branschens bästa praxis som stöder ett manuellt rengöringsprogram i en livsmedelsanläggning.


Referenser: