Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Aaron Patch
Aaron Patch
Group Marketing Director

Få ut så mycket som möjligt av dina Vikan-redskap – boka Vikans zonplanering

Det bästa sättet att få ut så mycket som möjligt av din Vikan-investering är att låta utföra en anpassad zonplanering i dina lokaler. 

I branscher med höga hygienkrav, exempelvis inom livsmedelsindustrin  är inspektion av rengöringsutrustningen en väsentlig del av en fungerande hygienrutin. Detta blir den entydiga kontentan av en studie som visar att rengöringsutrustning är den främsta kontamineringskällan.

Med hjälp av Vikans redskap för hygienisk zonplanering kan vårt team hjälpa dig att utforma ett anpassat och färgkodat system och att välja de bästa förvaringsmetoderna och rengöringsredskapen, så att era specifika krav uppfylls. Slutresultatet blir en optimerad uppsättning av rengöringsredskap i lokalerna, vilket underlättar vid inspektion och förlänger redskapens livslängd.

Vikans team arbetar ofta med livsmedelsproducenter, kök, delikatesser, bagerier och andra känsliga produktionsmiljöer, för att hjälpa till att nå efterlevnad med nya interna krav, förbereda revisioner eller säkra överensstämmelse med rutiner baserade på HACCP, 5S, IFS, BRC eller FSSC 22000.

Att undvika korskontaminering genom att använda färgkoder för olika zoner är en vanlig metod inom livsmedelsberedning i Europa, oavsett typen av produktion eller vilken standard som styr. Normalt har sådan färgkodning en horisontell struktur (en färg per zon) och följer produktionslinjen (framåtriktat flöde). Viktigast är förstås att rengöringsutrustningens färg avviker starkt från färgen på den livsmedelsprodukt som tillverkas.

Vikan Site Survey and colour coding in the food industry

Det är många som kontaktar Vikan för att få hjälp med att anpassa eller uppdatera befintliga färgkodningsplaner. En del företag vill förbättra sin hygien genom att börja använda ett vertikalt färgkodningssystem. Det innebär att utrustning för maskin- och verktygsrengöring noggrant separeras från utrustning som används för rengöring av golv, väggar och tak.

Ibland behöver man lägga till fler färger i systemet, till exempel om allergiframkallande ämnen eller nya uppgifter har tillkommit, om externa städentreprenörer anlitas eller om det krävs särskild utrustning för hantering av trasigt glas eller andra situationer.

Alla sådana unika egenskaper och situationer kan integreras som separata faktorer i den hygienplan som Vikans team utvecklar för din räkning. Varje anläggning får en anpassad plan och en exakt utrustningsförteckning som Vikan uppdaterar regelbundet, utifrån vårt sortiments utveckling. Vi brukar också rekommendera att man använder shadowboards eller väggupphäng, så att det blir lättare att identifiera utrustningen och optimera förvaringen.

Ett av våra senaste uppdrag var hos ett stort köttföretag som ville standardisera färgkodningen och användningen av rengöringsutrustning, men även optimera antalet redskap som användes vid de olika fabrikerna.

Vikans team besökte de olika produktionsplatserna och skrev detaljerade rapporter som hjälpte företagets inköps- och kvalitetsavdelningar att nå sina mål. En extra bonus är att företaget nu kan vara helt säkra på att endast redskap som är godkända för livsmedelskontakt används i lokalerna. Dessutom minskar förbrukningen av rengöringsmaterial. En mycket lyckad kombination av livsmedelssäkerhet och lägre kostnader!

Vikans kompetens och tjänster uppskattas sedan länge av stora livsmedels- och dryckestillverkare runtom i Europa. Vi hjälper dem fortlöpande att klara nya rengöringsutmaningar.

Mot bakgrund av dessa fortlöpande aktiviteter kan jag konstatera att Vikan nu rör sig åt två håll: Dels anlitas vi av allt fler regionala, mindre företag som inom sina finansiella ramar vill tillgodose både återförsäljares och kunders efterfrågan på lokalt tillverkade produkter.

Och dels har Vikan börjat globalisera sina tjänster. Stora livsmedels- och dryckestillverkare övergår i allt större utsträckning till att använda integrerade och standardiserade hygienrutiner. Företagen vill kunna dra fördel av Vikans tjänster över hela världen, för att klara många olika utmaningar och landsspecifika förhållanden. Det blir en drivkraft för Vikan att förnya sig.