Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Amit M. Kheradia
Amit M. Kheradia
Environmental Health and Sanitation Manager

Det viktigaste avseende avloppsrengöring för livsmedelsanläggningar

 
Afløb kan udgøre særlige rengøringsmæssige udfordringer pAvlopp kan utgöra specifika utmaningar för det övergripande rengöringsarbetet inom livsmedelsanläggningar. En brittiskfinansierad studie utförd av CampdenBRI avslöjade att minst 25 procent av proverna som tagits från avlopp i högriskområden med livsmedelsproduktion för färdiglagade livsmedel testade positivt för L. monocytogenes. Avlopp kan fungera som uppsamlingspunkter och gömma föroreningar som mikrobiella patogener och biofilm. Från avlopp kan dessa föroreningar växa och sprida sig till andra områden i anläggningarna och så småningom nå livsmedelsprodukter.

Dessutom kan ohygieniska och smutsiga avlopp skapa problem med skadedjur i en anläggning. De kan också bli igensatta och samla pölar av föroreningar och vatten, som kan bli en hälso- och säkerhetsrisk. Bra avloppsdesign, regelbunden rengöring och desinfektion samt underhåll av avlopp är avgörande för bättre sanitet.

Ett avlopps design kan i hög grad avgöra hur det ska rengöras. Två av de vanligaste typerna av avlopp är ränna och brunn.

 

Bästa praxis för rengöring av rännor

 1. Säkerställ att rengöringsresurserna är tillräckliga: Se till att de anställda är medvetna om de viktigaste principerna för sanitet, är utbildade och behöriga samt har rätt personlig skyddsutrustning, rengöringsredskap, kemikalier och andra hjälpmedel för att rengöra avloppet ordentligt. Säkerställ att korrekt skyltning finns på plats för att varna andra på anläggningen under tiden rengöring utförs.

 2. Utför de preliminära förberedelserna: Kontrollera avloppen, ta bort avloppssilarna och placera dem på ena sidan. Ta bort större skräp från avloppsbrunnarna och placera dem i en särskild behållare. Olika redskap för förrengöring kan användas, såsom:
  - Sopskyffel och kvastar för att ta bort löst torrt skräp runt avloppen.
  - Skrapor för att avlägsna envist skräp som har fastnat.
  - Golvskrapor för att ta bort vattensamlingar runt avloppet.
  Skölj av resterande smuts från avloppssilarna och brunnarna med vatten av dricksvattenkvalitet med lågt tryck.

 3. Skrubbning och djuprengöring: Avloppssilarna rengörs mekaniskt eller manuellt med lämpliga redskapsborstar, rengöringsmedel och vatten. Se till att temperaturen, mekanisk verkan, kemisk styrka och tid är tillräckliga för att rengöra ytorna och ta bort smuts och bakterier. En långskaftad rengöringsborste för avlopp kan användas för att rengöra de inre ytorna och kanterna på avloppsbrunnarna.

 4. Slutlig sköljning och inspektion: Skölj rengöringsredskap, avloppssilar och -brunnar när uppgiften är klar med vatten av dricksvattenkvalitet med lågt tryck. Kontrollera ytornas renlighet. Sätt tillbaka avloppssilarna och skrapa ner överflödigt vatten i avloppet.

 5. Desinficera avloppet: Applicera desinfektionsmedel på avloppet enligt tillverkarens anvisningar för lämplig koncentration/kontakttid. Skrapa bort överflödig vätska efter behov.


Bästa praxis för rengöring av brunnar

Använd tillräckliga rengöringsresurser (enligt ovan), ta bort grovt skräp och skölj silen med vatten med lågt tryck. Ta bort avloppssilen och den smutsiga luftfällan och blötlägg dem i ett bad med rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

När du bytt handskar ska skräp tas bort från själva avloppet. Det ska sedan sköljas med vatten av dricksvattenkvalitet med lågt tryck för att avlägsna annan smuts. Sedan ska arbetstagarna skrubba och djuprengöra avloppet med manuella rengöringsredskap som rörborstar. Därefter ska en slutlig sköljning, inspektion och desinfektion av alla ytor och isärtagna delar ske innan de sätts ihop igen. När fällan och silen har bytts ut ska de sköljas med rent vatten med lågt tryck och därefter desinficeras. Eventuell överflödig vätska ska avlägsnas med en skrapa.

 

Allmänna tips för rengöring av avlopp

Smutsiga avlopp inom zonen för livsmedelsbearbetning eller i närheten av livsmedelsutrustning prioriteras när man skapar ett rengöringsschema, eftersom de kan förorena livsmedelsprodukter. Eftersom rengöringsredskap för avlopp kommer att finnas i ett område där redskap för kontakt med livsmedel finns, bör de helst färgkodas för att förhindra korskontaminering. Redskapen kan ha vilken identifierbar färg som helst eftersom det inte finns någon fast standard, men vi rekommenderar svart för avloppsredskap.

Avloppsredskap måste också förvaras separat. Vi rekommenderar färgkodade shadowboards eller väggupphäng. Observera att avloppsredskapen måste rengöras, desinficeras, torkas efter användning och förvaras på en bestämd plats.

Vi föreslår att anläggningar har ett starkt program för hantering av avlopps- och golvredskap. Detta program bör omfatta att välja, använda och underhålla verktygen, såsom rengöring, inspektion, byte och förvaring av dem.

Avloppsredskap har i bästa fall följande funktioner:

 1. Är av slitstark konstruktion med styva borst

 2. Är värme- och kemikaliebeständiga och tål påfrestningar under användning (om högre vattentemperaturer och starkare kemikalier används)

 3. Är helst i ett stycke och/eller är hygieniskt utformade

 4. Är ergonomiska och lätta att använda av anställda (inklusive skaftets längd, grepp och vikt)

Om du är osäker ska du komma ihåg att inte alla avlopp skapas lika, och avloppstillverkarens instruktioner kan vara en bra referenspunkt att använda när du utvecklar ditt rengöringsprogram för avlopp.


Vikan tillhandahåller ett brett utbud av avloppsredskap och lösningar som framgångsrikt har använts inom livsmedelsanläggningar och i områden där hygien är avgörande. För mer information, besök vår webbplats.

 


Utvalda referenser: