Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Aaron Patch
Aaron Patch
Group Marketing Director

Enhetliga hygienrutiner förenklar hos Refresco

Refresco, med huvudkontor i Nederländerna, är världens största oberoende upptappare av läsk, juice och andra drycker för återförsäljare och varumärken i Europa och Nordamerika. Företaget har för närvarande 59 produktionsanläggningar i Europa, USA, Kanada och Mexiko.

Tillsammans med Refrescos kvalitetsexperter har Vikan och AGIS Industrie Service Viersen – en lokal distributör av Vikan-produkter – implementerat ett enhetligt och lättanvänt kodningskoncept för den rengöringsutrustning som används på Refrescos fyra buteljeringsanläggningar (i Herrath, Erftstadt, Calvörde och Grünsfeld) i Tyskland.

Höga ambitioner, nära samarbete och platsundersökningar

En effektiv, enhetlig och väl fungerande hygienstrategi är avgörande för Refresco-produkternas kvalitet och för att kunderna ska ha tillit till Refrescos kvalitetshantering och livsmedelssäkerhet. Företagets kvalitetssäkringsexperter arbetar fortlöpande med att hitta de bästa lösningarna.

I ett nära samarbete med Refrescos teknikteam har Vikans experter utfört grundliga platsundersökningar i samtliga av de fyra Refresco-anläggningarna i Tyskland, för att identifiera sätt att förbättra verksamheten med hjälp av rengöringsutrustning och rengöringsrutiner som är kostnadseffektiva och samtidigt lever upp till kraven för livsmedelskontakt.

Utrustningen och rutinerna måste också klara alla utmaningar som förekommer i den extremt hygienkänsliga driftmiljön, som omfattas av allt striktare normer.

Läs mer om Zonplanering

Site Survey image


Valet föll på två specifika lösningar. Refresco bestämde sig för att börja använda Vikans Ultra Safe Technology-utrustning (UST) för buteljeringsmaskinernas insida och på platser där det finns risk för kontakt med de produkter som buteljeras. På sådana platser är UST-redskapen ett lämpligt alternativ eftersom de erbjuder hygienisk design på toppnivå – helt i enlighet med BRC v. 8 Global Standards for Food Safety (augusti 2018) och ISO/TS 22002-1: 2009 (2013) Prerequisites programme on food safety. Vikans principer för hygienisk design omfattar allt från de material som används till hygienisk design av utrustningen, vilket ger säker användning vid kontakt med ätbara eller drickbara ämnen, samtidigt som rengöring och torkning av redskapen underlättas. Vikan Ultra Safe Technology har blivit något av en norm inom borstar och rengöringsredskap för livsmedels- och dryckesindustrin.

Platsundersökningarna resulterade också i rekommendationen att använda Vikans färgkodade hygiensortiment för att säkerställa ythygien i Refresco-anläggningarna, och för rengöring av golv och andra områden utanför buteljeringsstationerna. Alla färgkodade Vikan-redskap är av material som EU och FDA har godkänt för livsmedelskontakt. Tack vare det nära samarbetet med den lokala Vikan-distributören var det enkelt att införa samma färgkodningskoncept i alla fyra Refresco-anläggningar i Tyskland, och att se till att rätt redskap levererades till samtliga anläggningar.

Lär mer om Ultra Safe Technology ( UST )

Lär mer om Vikan hygien sortiment

Colour Coding illustration_2

Färgkodning ger stora fördelar

Enligt Refrescos tillverkningschef Clemens Müller kan betydande fördelar uppnås när flera Refresco-anläggningar har samma utrustning och färgkodningssystem för de redskap som används för intensiv hygienisk rengöring. Systemet gör det lättare att upprätthålla en hög standard, eftersom chefer och personal på de olika anläggningarna har en gemensam referensram för att jämföra olika hygienrutiner och komma fram till det bästa sättet att hantera de vanligaste utmaningarna i arbetsmiljön. Det är också lättare att använda färre rengöringsredskap för att göra ett bra jobb och upprätthålla samma höga hygiennivå.

Vi har förbättrat Refrescos övergripande hygienhantering och gjort det lättare för rengöringsansvariga att göra sitt jobb snabbt och effektivt – samtidigt sparar vi pengar”, säger Clemens Müller.

För hygiendrivna företag som strävar efter att ligga i framkant och vara bland de bästa på en marknad med tuff konkurrens, kan det vara avgörande att på ett effektivt sätt samla in och överföra specialistkunskaper om hur man lever upp till de striktaste hygienkraven.

Med den här typen av enhetligt färgkodade rengöringsredskap för hygienhantering har vi uppnått det”, säger Clemens Müller.