Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Digitala lösningar för en hållbar framtid

 

Vikans zonplaneringsprogram skickar ut experter för att bedöma hygien- och livsmedelssäkerhetsutmaningar på din arbetsplats och erbjuda eller rekommendera lösningar.

Dessa zonplaneringar har alltid varit av stort värde både för våra kunder och för oss. Kunderna använder zonplaneringar för att förbereda sig för kommande revisioner eller granskningar, välja nya redskap eller skapa färgkodningsprogram. På plats skaffar sig våra experter en djupgående och konfidentiell översikt av din verksamhet som gör att vi kan erbjuda dig det bästa stödet och den bästa rådgivningen. Denna översikt gör det också möjligt för oss att driva ny och förbättrad produktutveckling skräddarsydd för behoven i din bransch.

Men under covid-19-pandemin upphörde resandet och gäster i livsmedelsproducenternas anläggningar tilläts i stort sett inte alls. Vi ville inte att vårt zonplaneringsprogram skulle upphöra, så vi förlitade oss på vår kreativa, innovativa anda och utformade en lösning – virtuella zonplaneringar.

Med Microsoft HoloLens kan vi se anläggningar genom dina ögon i en blandning av fysisk verklighet och digitalt innehåll. Den här Mixed Reality-miljön (MR) är perfekt för att utföra en granskning på distans av din verksamhet, identifiera potentiella utmaningar och rekommendera en plan för att säkerställa kontinuerlig livsmedelssäkerhet och hygien.

 

Vikans virtuella zonplanering i ett hållbart perspektiv

Konceptet med virtuell zonplanering bidrog till att lösa ett skrämmande problem under pandemin, men det har också en annan stor fördel – en möjlig minskning av vårt kollektiva miljöavtryck. Denna tjänst, som inte kräver några resor, är ett fantastiskt alternativ till våra personliga zonplaneringar.

Transport är en av de stora orsakerna till växthusgaser, särskilt koldioxidutsläpp, enligt FN:s webbplats. Vägfordon bidrar mest till denna förorening på grund av användningen av petroleumbaserade produkter i förbränningsmotorer. Utsläppen från fartyg och flygplan fortsätter dock att öka. Transporter står för nästan 25 procent av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen, och trender pekar på att detta bara fortsätter att öka. (*)

Vi vet att det är omöjligt för oss (och resten av världen) att helt minska koldioxidutsläppen eller bränsleförbrukningen. Men vi tror att medvetenhet om vår påverkan kommer att leda till mer hänsyn, och därmed lägre konsumtion.

Att tillbringa mindre tid med att resa bidrar till att minska vårt koldioxidavtryck. Med denna onlinetjänst kan du dra fördel av en zonplanering samtidigt som du orsakar minimala koldioxidutsläpp.

 

Fallstudie – resa och logi för en vanlig zonplanering 

Fallstudie 1: Zonplanering på plats hos en kund i Cedar Rapids, USA jämfört med en virtuell zonplanering

I det här exemplet genomför Global Hygiene Specialist, Deb Smith, och en försäljningsspecialist från vårt kontor i Indianapolis, USA, zonplaneringen.

Debs resor:

 • Dieselbil från hemmet till flygplatsen Heathrow och tillbaka
 • Flyg från Heathrow till Chicago och tillbaka
 • Dieselbil från Chicagos flygplats till Cedar Rapids och tillbaka
 • Hotell i Cedar Rapids för 1 natt, 1 rum
 • Daglig resa från hotellet till kunden och tillbaka, 16 kilometer

Koldioxidavtryck: 2.23 ton CO2e

Säljarens resa:

 • Bensinbil från Indianapolis till Cedar Rapids och tillbaka
 • Hotell i Cedar Rapids för 1 natt, 1 rum
 • Daglig resa från hotellet till kunden och tillbaka, 16 kilometer

Koldioxidavtryck: 0.44 ton CO2e

Totalt koldioxidavtryck: 2.67 ton CO2e

Jämför detta med att skicka en HoloLens från Indianapolis till Cedar Rapids och tillbaka, vilket ger ett totalt koldioxidavtryck på 0.00004 ton.

 

Fallstudie 2: Zonplanering på plats hos en kund i Lisieux, Frankrike jämfört med en virtuell zonplanering

I det här exemplet genomför Global Hygiene Specialist, Deb Smith, och en försäljningsspecialist från vårt kontor i Frankrike zonplaneringen.

Teamresor:

 • Deb: Dieselbil från hemmet till flygplatsen Heathrow och tillbaka
 • Deb: Flyg från Heathrow till flygplatsen i Paris och tillbaka
 • Försäljningsspecialist hämtar Deb; dieselbil från Paris flygplats till Lisieux och tillbaka
 • Båda: Hotell i Lisieux för 1 natt, 2 rum
 • Båda: Daglig resa från hotellet till kunden och tillbaka, 16 kilometer

Totalt koldioxidavtryck: 0.46 ton CO2e

Jämför detta med att skicka en HoloLens från Skive, Danmark till Lisieux och tillbaka, vilket ger ett totalt koldioxidavtryck på 0.00008 tons.

(**)

 

Detta diagram visar skillnaden i ton CO2e för Virtual Site Surveys jämfört med de två fall som beskrivs ovan.

 

Vikan belönas för innovativt koncept

HoloLens från Microsoft används för många olika saker i olika branscher, men vi var de första som använde det som ett redskap för virtuell zonplanering. Som ett erkännande av denna nya tillämpning och den minskade miljöpåverkan den ger, belönades vi med ”Best New Product/Service of 2022” av The Society of Food Hygiene and Technology (SoFHT).

Vi är mycket stolta över detta erkännande, eftersom innovation är ett av Vikans kärnvärden.

 

https://www.un.org/en/climatechange/science/causes-effects-climate-change

 ** Calculated from https://tradewater.us/calculate/ and https://www.carboncare.org/en/co2-emissions-calculator

 

0 kommentarer