Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Andy Freer
Andy Freer
National Sales Manager, UK

Att hantera glasavfall i livsmedelsprocesser

En vanlig fråga från kunder inom livsmedelsindustrin, är vad som är det bästa sättet att städa upp glasskärvor. Vikans hängivna kundserviceteam, proffsiga teknikförsäljare och dedikerade hygienteam ger gärna råd beträffande det här området.

Olyckor inträffar

Ibland är olyckan framme, både i vardagslivet och inom livsmedelsindustrin. En flaska eller glasburk tappas i produktionslinjen, faller ner från transportbandet eller glider ur sin förpackning och slår i golvet. Det måste hanteras – och inte bara på det gamla sättet.


Artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002 innehåller de europeiska kraven för livsmedelssäkerhet.
 
I artikeln slås fast att ett livsmedel inte får släppas ut på marknaden om det finns minsta risk för att det skulle vara osäkert, dvs. om livsmedlet:

 • Kan vara skadligt för människors hälsa

 • Är otjänligt för människor

 • Har förorenats av främmande ämnen, däribland glas, som kan orsaka skador.


Även glaskontroll är ett krav enligt globala standarder för livsmedelssäkerhet. Arbetar ditt företag i enlighet med BRC Global Standard för livsmedelssäkerhet, förväntas du vara förtrogen med krav nummer 4.9, som handlar om kemisk och fysisk förorening av produkter.


Följande slås fast (fritt översatt) i klausul 4.9.4.2 i krav 4.9:

 • ”Mellan steget för rengöring/inspektion av behållare och stängning av behållare, ska det finnas system för att hantera trasig behållare eller att behållaren går sönder. Detta ska inbegripa ...”

 • ”Användning av dedikerad, tydligt identifierbar rengöringsutrustning (t.ex. färgkodad) för att avlägsna delar av trasiga behållare. Sådan utrustning ska förvaras avskilt från annan rengöringsutrustning.”

 • ”Användning av dedikerade, tillgängliga avfallsbehållare försedda med lock, för uppsamling av trasiga behållare och delar av behållare.”

En vanlig fråga från kunder inom livsmedelsindustrin, är vad som är det bästa sättet att städa upp glasskärvor. Vikans hängivna kundserviceteam, proffsiga teknikförsäljare och dedikerade hygienteam ger gärna råd beträffande det här området.


Vi kan hjälpa dig med;

 • Val, användning, underhåll och förvaring av dedikerad, identifierbar, färgkodad rengöringsutrustning för trasiga livsmedelsbehållare

 • Val av dedikerade, tillgängliga, förslutningsbara/lockförsedda, färgkodade avfallsbehållare för uppsamling av skräp från trasiga livsmedelsbehållare.

Några tips

Generellt föreslår Vikans experter följande:

 • Välj en unik färg för redskap som är avsedda för att städa upp glasavfall – färgen bör inte användas för något annat syfte eller på någon annan plats i anläggningen. Oftast är det också en god idé att välja en färg med stark signalfaktor, som orange eller rosa.

 • Förvara redskapen inom eller i närheten av riskområdet, så att de är tillgängliga direkt om olyckan skulle vara framme.

 • Förvara redskapen väl avskilda från annan rengöringsutrustning, för att förhindra risken för korskontaminering. Det bästa är att ha en separat behållare (t.ex. en Vikan-hink med lock) där glasbitarna kan läggas. Det bör också finnas fastställda rutiner för regelbunden tömning och rengöring av den separata behållaren och de redskap som används för att städa undan glasavfall.

 • För att hålla ordning, använd en flyttbar shadowboard där redskapen kan placeras. En sådan shadowboard kan enkelt rullas fram om en olycka inträffar.

För den här specifika uppgiften brukar vi rekommendera ett antal olika Vikan-produkter. Kunderna väljer antingen samtliga av de föreslagna produkterna, eller de produkter som de tror passar bäst i den specifika verksamheten.

Var beredd på olyckor!

Välj de bästa produkterna att ha till hands, så att du kan hantera situationen i enlighet med de aktuella kraven för livsmedelssäkerhet.

 

Mer information

Har du frågor om det här området får du gärna kontakta oss eller din lokala Vikan-kontakt.