Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Carsten Bo Pedersen
Carsten Bo Pedersen
Managing Director

Bygga en hållbar verksamhet


Vikan har åtagit sig att tillhandahålla det mest omfattande utbudet av effektiva, hygieniska och hållbara rengöringsredskap och lösningar för dessa på marknaden. Som branschpionjär i 125 år har våra innovativa produkter fört branschen framåt. Under de senaste åren har vi använt vårt fokus och pionjäranda til att öka vårt hållbarhetsarbete över hela världen.

”Socialt och miljömässigt ansvar har alltid varit kärnan i det vi gör”, förklarar vd Carsten Bo Pedersen. ”Att ha en välgörenhetsorganisation som huvudägare, som bryr sig om människor, våra lokala samhällen och miljön, är en naturlig del i våra affärer och ligger i vår kultur.”
 

Våra produkter

Att bli grönare i en bransch som kräver nyproducerad, icke-återvunnen plast är ingen enkel uppgift. På grund av extremt strikta EU- och FDA-regler är nyproducerad plast det mest lämpliga materialet för hygieniska rengöringsredskap inom livsmedelsindustrin. Det betyder dock inte att Vikan inte antar utmaningen att öka miljöarbetet.

Vi söker kontinuerligt efter möjligheter att ersätta dennyproducerade plasten för att skapa mer hållbara produkter där det är lämpligt. Vårt transportsortiment har till exempel block gjorda av återvunnen plast och trä. Vi använder också regenererad plast där vi kan. Den regenererade plasten kommer från vår produktionsprocess där vi samlar in spill från tillverkningen och därmed även får full spårbarhet till våra egna produkter.
 

Vår kultur

Vi vet att hållbarhet börjar på hemmaplan och därför har vi ökat våra miljövänliga insatser i våra egna anläggningar. Några av våra initiativ omfattar användning av LED-lampor med sensorstyrning i de danska och amerikanska anläggningarna, optimering av containerpackningen med ett innovativt system som skapar minsta möjliga miljöavtryck, ökad fyllningsprocent för containers som går till våra brittiska och amerikanska anläggningar och implementering av virtuella zonplaneringar så att vår personal inte behöver resa för att hjälpa kunderna.
 

Vår framtid

För att säkerställa att vi fokuserar på att genomföra mer hållbara initiativ på Vikan har vi lagt fram flera viktiga områden som vi vill förbättra under de närmaste åren i planen nedan:

 
Att ha en välgörenhetsorganisation som huvudägare, som bryr sig om människor, våra lokala samhällen och miljön, är inbäddat i våra affärsvärden och i vår kultur.


Vi har också identifierat långsiktiga mål som vi vill uppnå senast 2030, som kommer att fungera som en riktlinje för våra gröna insatser:

  • Koldioxidneutral el- och gasförbrukning
  • 50 % minskning av koldioxidutsläpp från flygtransporter
  • Alla plastprodukter ska vara av återvunna eller förnybara material
  • Fullständig leverantörsefterlevnad av Vikans uppförandekod för leverantörer och hållbarhetskriterier

Vikan kommer att fortsätta arbeta för att förbättra hållbarheten på olika nivåer i organisationen och vi kommer att kommunicera regelbundet om dessa initiativ. Följ gärna våra kommande blogginlägg för att få en närmare inblick i det arbete Vikan gör för att skapa en hälsosammare och grönare framtid.