Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
Debra Smith
Debra Smith
Global Hygiene Specialist

Användning av skur- och skrubbsvampar för rengöring

En fråga som vi får OFTA handlar om användning av skur- och skrubbsvampar för rengöring och, som det mesta inom livsmedelsindustrin, bör svaret baseras på riskbedömning.

Sammantaget är användningen av olika svampar INTE något vi skulle rekommendera. Anledningen till det är att de,

 • ofta hanteras mycket illa som rengöringsredskap
 • snabbt kan bli en källa till föroreningar och sprida mikrober, allergener och främmande föremål (inklusive bitar av själva svampen)
 • är praktiskt taget omöjliga att rengöra och desinficera på ett tillfredsställande sätt
 • kan skrapa ytan de rengör och göra den svårare att rengöra i framtiden
 • sällan är tillverkade av livsmedelsgodkända material.

Vi vet dock att de används i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin och att det ibland inte finns något bättre alternativ för att avlägsna farlig smuts.

Följaktligen skulle vårt råd vara,

 1. att svampar inte är avsedda att komma i direkt kontakt med livsmedel

 2. att väga risken med att använda svampen mot risken med den fara du försöker ta bort. Om risken med faran är större kan det vara motiverat att använda svampen

 3. att säkerställa att svampen hanteras på rätt sätt, inklusive,
  a. var de används
  b. hur länge de används
  c. hur ofta de byts ut

 4. att välja svampar av hög kvalitet för att minimera risken att de bryts ner under användning.

Vi rekommenderar alltid att,

 • olika svampar används för ytor med olika faror, till exempel allergener kontra icke-allergener
 • olika svampar används för olika risknivåer, till exempel råa kontra tillagade bearbetningsytor, kontaktytor för livsmedel kontra ytor utan livsmedelskontakt och så vidare
 • man använder svampar med kontrasterande färg till det livsmedel som produceras, för att underlätta visuell detektion av eventuella bitar svampen som kan lossna
 • de inte används för mer än ett rengöringstillfälle
 • de kasseras efter användning i stället för att rengöras/desinficeras och återanvändas
 • de rengjorda ytorna sköljs noggrant med rent vatten efteråt för att maximera avlägsnandet av svampfragment.

På senare år har det dykt upp några alternativ till den traditionella skursvampen på marknaden. Vissa hävdar nu att de är livsmedelsgodkända, minskar ytslipning och är mer hållbara (minskad risk för främmande föremål från själva svampen). I grund och botten bör dock alla ytrengöringsalternativ riskbedömas och skulle fortfarande kräva korrekt hantering för att säkerställa att risker med mikrober, allergener och främmande föremål kontrolleras.

Som ett alternativ ur vårt sortiment rekommenderar vi livsmedelsgodkända handborstar med korta, styva strån.

Dessa är mer hållbara och mindre slipande mot ytan, men de måste fortfarande hanteras på samma sätt som svampen, med undantag för att de kan rengöras och desinficeras (även steriliseras vid behov) efter användning och återanvändas.

De kan också väljas i färger som kontrasterar mot den typ av livsmedel som produceras, så att eventuella främmande föremål från borsten är lättare att se och ta bort.

Du kanske också är intresserad av studien som finns på den här länken.