Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Banner image_1
Carsten Bo Pedersen - Managing Director

Resultat från nöjdhetsundersökningen – och ett stort tack!

Kundnöjdhet är av högsta prioritet på Vikan och vartannat år testar vi oss själva genom att fråga våra kunder hur de tycker att vi sköter oss

Det grønne træ_Teaser
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Tester bekräftar: extremt liten mängd mikroplast lossnar

Partiklar av mikroplaster är ett högaktuellt område för miljöorganisationerna. För att ta reda på hur stora mängder våra produkter avger – om forskningen så småningom visar att partiklar av mikroplaster verkligen är skadligt för miljön – lät vi ett välrenommerat tyskt applikat...

Story behind the name_Anniversary_Teaser
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Vikan – historien bakom namnet

Har du någonsin undrat vad namnet Vikan betyder och var det kommer ifrån? Här får du svaret.

Materials_Teaser image
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Vad ryms i en borste?

Vad ryms i en borste? Det är en fråga som vi tar på fullständigt allvar – och som vi tolkar bokstavligt. Egentligen skulle hela vår 120-åriga historia kunna berättas med utgångspunkt i de material som våra produkter består av.

Innovation Teaser Image
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Ursprunget till Vikans inställning till innovation

I sina memoarer, Life and Works, ser Vikans grundare, A.P. Pedersen, tillbaka på sitt liv och redogör för sina upplevelser av företagets tidiga historia. En del av det han berättar slår an en särskild sträng hos oss på Vikan, eftersom vi känner igen det som en del av vårt före...

Technology_Teaser image
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Vikan, teknik och människor

Teknik är utan tvekan en bidragande faktor till Vikans stabila tillväxt under 120 år – och till företagets nuvarande ställning som global marknadsledare.

Expert_Hygiene_Teaser_640x360.jpg
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Vad kan våra hygienexperter göra för dig?

I centrum för vårt arbete med livsmedelssäkerhet och hygien står våra hygienexperter. Läs mer om vad de kan göra för dig!

_DSC0214.JPG
Andy Freer - National Sales Manager, UK

Varför är Vikan annorlunda?

Under våra resor och kundbesök får vi ofta frågan: ”Varför är Vikan annorlunda än konkurrenterna?” Det korta svaret är företagets syfte.

Vissing_Teaser.jpg
Mads Lodahl - Marketing Manager

Visste du att Vikans majoritetsägare stödjer vetenskaplig forskning om diabetes och cancer?

Undrar du också över vilken koppling det finns mellan diabetes- och cancerforskning och ett danskt företag som tillverkar rengöringsredskap?

Bucket_Half_Full_Teaser_640x360.jpg
Andy Freer - National Sales Manager, UK

Är din Vikan-hink halvfylld eller halvtom?

Att erbjuda den bästa kundservicen och kundupplevelsen är kärnan i allt som Vikan gör. Vi vill inte att våra distributörer eller slutanvändare ska känna att deras Vikan-hink är halvtom på grund av en negativ upplevelse. Vi strävar efter att hålla hinken fylld, och allra helst...