Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com
10113-action~4.jpg
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

DEL 2: Strategier för att förhindra korskontaminering: Fokus på hygienisk design av utrustning och lokaler

I det här inlägget förklarar vi varför hygienisk design är en viktig faktor vid val och installation av utrustning och anläggningar för livsmedelsberedning. Utrustning och lokaler med bristfällig design kan försämra hygienen på anläggningar för livsmedelsproduktion och öka ris...

food production equipment cleaning.jpg
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

Strategier för att förhindra korskontaminering: Vilka är de vanligaste avvikelserna kopplade till rengöring av utrustning och lokaler?

Livsmedelsprodukternas säkerhet och kvalitet är beroende av att tillverkarens utrustning och lokaler rengörs på rätt sätt. Nästan 18 års data från tillsynsmyndigheter visar att en tredjedel av alla avvikelser som upptäcks vid inspektioner kan vara direkt kopplade till ohygieni...

2.jpg
Carsten Bo Pedersen - Managing Director

Vår satsning på mer hållbara förpackningar och transporter

Två av våra primära fokusområden är att minimera mängden material vi använder och sänka våra koldioxidutsläpp.

Infinity 2.png
Carsten Bo Pedersen - Managing Director

Ökad hållbarhet med Vikans returneringsprogram

Vikan utvecklar ett hållbarhetsprogram för återvinning av redskap som innebär att vi samlar in använda Vikanredskap från våra slutanvändare och återvinner dem i tillverkningen av nya Vikanprodukter.

HOLOLENS.jpg
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Digitala lösningar för en hållbar framtid

Konceptet med virtuell zonplanering bidrog till att lösa ett skrämmande problem under pandemin, men det har också en annan stor fördel – en möjlig minskning av vårt kollektiva miljöavtryck. Denna tjänst, som inte kräver några resor, är ett fantastiskt alternativ till våra pers...

Drain Sanitation image.png
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

Det viktigaste avseende avloppsrengöring för livsmedelsanläggningar

Avlopp kan fungera som uppsamlingspunkter och gömma föroreningar som mikrobiella patogener och biofilm. Från avlopp kan dessa föroreningar växa och sprida sig till andra områden i anläggningarna och så småningom nå livsmedelsprodukter. Vi föreslår att anläggningar har ett star...

56882_56752_1.JPG
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Minimera svinn av plast och mat genom att maximera livslängden på Vikans redskap

Slitstyrkan hos produkterna kan ses som en stor tillgång i fråga om hållbarhet. Genom att följa några enkla riktlinjer för hur du hanterar dina Vikanredskap kan du förlänga deras livslängd ytterligare.

Vikan_Wells.jpg
Carsten Bo Pedersen - Managing Director

Vikan förvärvar Wells Australia/Nya Zeeland

Vi är otroligt glada över att kunna tillkännage förvärvet av WRD Wells-Australien och Wells Hygiene-Nya Zeeland. Med över 95 års branscherfarenhet, varav 50 år som vår exklusiva partner, tillför Wells omfattande kunskap och kapacitet till Vikan-familjen.

Vikan nailbrush.jpg
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Handtvättens grunder för livsmedelsindustrin

Handtvätt är en grundläggande men ändå kritisk personlig hygienpraxis för att förhindra kontaminering och sjukdom inom anläggningar för livsmedelshantering, men ibland är det inte tillräckligt. Övervakning av handhygien efter handtvätt avslöjade ett mönster med områden som oft...

VikanGreenTeam_640x360.png
Carsten Bo Pedersen - Managing Director

Möt Vikan Green Team

Vi tror att insikter från olika avdelningar stärker Green Team och hjälper dem att hitta möjligheter till mätbara åtgärder inom företaget.

Blog_Sustainability_640x360px.jpg
Carsten Bo Pedersen - Managing Director

Bygga en hållbar verksamhet

Att bli grönare i en bransch som kräver nyproducerad, icke-återvunnen plast är ingen enkel uppgift. Det betyder dock inte att Vikan inte antar utmaningen att öka miljöarbetet.

Teaser image
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Användning av skur- och skrubbsvampar för rengöring

En fråga som vi får OFTA handlar om användning av skur- och skrubbsvampar för rengöring och, som det mesta inom livsmedelsindustrin, bör svaret baseras på riskbedömning.

Customer Survey 2022_image
Carsten Bo Pedersen - Managing Director

Kundnöjdhetsundersökning 2022

Nya överväganden kring hälsa och säkerhet, snabbare digitalisering, tekniska framsteg och nya sätt att arbeta på– pandemin har skapat många utmaningar under de senaste åren. Eftersom kundservice har högsta prioritet på Vikan kände vi att det var viktigt att mäta våra kunders t...

Banner image
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

Grundläggande om manuell rengöring – del 6: Förväntningar i regelverk och standarder när det gäller manuell rengöring

I denna, vår sista blogg i serien, kommer vi att titta på EU:s och USA:s krav på livsmedelssäkerhet och hygien, viktiga industrikrav och krav i globala standarder och de bästa sanitetsrutinerna som stöder en manuell rengöring.

Banner
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

Grundläggande om manuell rengöring – del 5: Vem ansvarar för manuell rengöring?

I del fem kommer vi kortfattat att fokusera på att förstå de relevanta avdelningar som berörs under rengörings- och sanitetsprocessen på en livsmedelsanläggning.

Banner
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

Grundläggande om manuell rengöring – del 4: Var och när ska man rengöra manuellt?

I del fyra kommer vi att förklara grunderna för hur man identifierar de platser eller områden som kräver rengöring och hur man fastställer hur ofta de behöver rengöras. Dessa steg är mycket viktiga för att skapa den konsekventa hygienmiljö som krävs för säker livsmedelsprodukt...

Banner
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

Grundläggande om manuell rengöring – Del 3: Hur fungerar manuell rengöring?

I den tredje delen av vår blogg i sex delar om rengöring tar vi upp den avgörande frågan: hur utförs vanligtvis den manuella rengöringsprocessen?

Banner
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

Grundläggande om manuell rengöring – Del 2: Vad ingår i manuell rengöring?

I många fall kan manuell rengöring vara det bästa alternativet, i synnerhet när det gäller rengöring av avancerad utrustning. Men är manuell rengöring en mer komplex process än att ”bara” använda en handborste för att rengöra invändiga ytor i exempelvis en smutsig behållare?...

Banner
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

Grundläggande om manuell rengöring – Del 1: Varför är det viktigt med manuell rengöring?

I den här bloggserien går jag igenom det mesta om manuell rengöring och förklarar varför manuell rengöring är så viktig om man vill uppnå säker livsmedelsproduktion.

Banner image
Stine Lønnerup Bislev - Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Fem steg för att förhindra salmonella vid livsmedelsförädling

Vilka livsmedel förknippar du med salmonella? Sannolikt svarar du rått kött och ägg, men inte mjöl eller nötter. Men salmonella är en mycket motståndskraftig bakterie som kan överleva i alla typer av livsmedel.

Banner image
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Uppdatering av CampdenBRIs riktlinje nr 55

Något av det bästa med att jobba för en organisation som Vikan är att jag får möjlighet att stötta livsmedelsindustrin och främja livsmedelssäkerhet på många olika sätt. Under 2019 var jag involverad i ett ettårigt medlemsfinansierat CampdenBRI-forskningsprojekt för att uppdat...

Teaser_image
Stine Lønnerup Bislev - Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Undvik fallgroparna med färgkodning

Detta blogginlägg fokuserar på hur du undviker de värsta potentiella fallgroparna med ett nytt färgkodningssystem.

Biofilm_Teaser image
Stine Lønnerup Bislev - Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Mekanisk bearbetning – en viktig faktor för att avlägsna biofilm

Vet du hur viktig den mekaniska bearbetningen vid rengöring är för att avlägsna biofilm? Om du inte redan vet, hittar du svaret här.

Product_packs_collage
Stine Lønnerup Bislev - Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

11 användbara tips för färgkodning på din anläggning

Här är några av de viktigaste sakerna att tänka på när du planerar att färgkoda.

Banner image
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Manuell rengöring har aldrig varit viktigare

Råd till hotell-, restaurang- och cateringverksamheter (HoReCa) kring hygienåtgärder inför återöppning.

COVID-19.jpg
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Covid-19: Skydda livsmedelsindustrins arbetskraft mot infektioner

Den globala covid-19-pandemin påverkar oss alla. För att säkerställa fortsatt produktion av viktiga produkter och tjänster i det här skedet har regeringar runtom i världen identifierat ”nyckelarbetskraft”, dvs. människor med ansvarsområden och arbetsuppgifter som är väsentliga...

Teaser image
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

GFSI Benchmarking Requirements

Global Food Safety Initiative (GFSI) samlar viktiga aktörer inom livsmedelsindustrin för att tillsammans verka för kontinuerlig förbättring av ledningssystemen för livsmedelssäkerhet runt om i världen.

Teaser image
Amit M. Kheradia - Environmental Health and Sanitation Manager

Livsmedelsredskap som bitar i ett säkerhetspussel

Redskap för livsmedelshantering, exempelvis hinkar, skopor och skrapor, har en viktig roll i miljöer där livsmedel hanteras. Sådana hanteringsredskap är i kontakt med livsmedel och måste därför ha egenskaper som förbättrar livsmedelssäkerheten snarare än att öka riskerna.

Squeegees Colour image
Stine Lønnerup Bislev - Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Varför ska dina rengöringsredskap och redskap vara färgkodade?

Varför ska dina rengöringsredskap och redskap vara färgkodade? Det är en fråga som vi ofta får, även om det är självklart för många varför. Så här svarar vi.

Teaser image
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Förhindra främmande föremål från rengöringsutrustning

Det här blogginlägget handlar om hur du väljer och sköter rengöringsredskap för livsmedelsindustrin, med fokus på att minimera risken för produktkontaminering på grund av främmande föremål.

Banner image_1
Carsten Bo Pedersen - Managing Director

Resultat från nöjdhetsundersökningen – och ett stort tack!

Kundnöjdhet är av högsta prioritet på Vikan och vartannat år testar vi oss själva genom att fråga våra kunder hur de tycker att vi sköter oss

Teaser image
Andy Freer - National Sales Manager, UK

Vikan lanserar ett komplett koncept för lokalvårdssegmentet

Vikan lanserar ett komplett koncept – inklusive utbildning, dedikerade redskap och förkonfigurerade vagnar – för att hjälpa företag inom lokalvård att förbättra sin verksamhet.

Teaser image_UST Case
Matt Rumble - Area Sales Manager

Vikans Ultra Safe Technology-produkter ger oöverträffade hygiennivåer

Vikans Ultra Safe Technology-produkter ger oöverträffade hygiennivåer hos stor brittisk tillverkare av kött- och charkvaror.

Banner image
Andy Freer - National Sales Manager, UK

Att hantera glasavfall i livsmedelsprocesser

En vanlig fråga från kunder inom livsmedelsindustrin, är vad som är det bästa sättet att städa upp glasskärvor. Vikans hängivna kundserviceteam, proffsiga teknikförsäljare och dedikerade hygienteam ger gärna råd beträffande det här området.

Teaser image
Aaron Patch - Group Marketing Director

Enhetliga hygienrutiner förenklar hos Refresco

Färgkodning för hög hygien ökar effektiviteten i fyra av buteljeringsföretaget Refrescos anläggningar i Tyskland.

Teaser image
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Optimera allergenkontrollen med hjälp av färger

Så använder du färgkodad utrustning och färgkodad zonindelning för att minimera risken för allergenkontaminering.

Teaser image_Adjustable Handle
Andy Freer - National Sales Manager, UK

Vikan toppjusterat skaft – när man vet vad man talar om

Men genom åren och av att så ofta få detta spontana vittnesmål från riktiga proffs som arbetar flera timmar under dagen med ett moppskaft i händerna och som vet vad man talar om och vad som skiljer ett moppskaft från ett annat.

Det grønne træ_Teaser
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Tester bekräftar: extremt liten mängd mikroplast lossnar

Partiklar av mikroplaster är ett högaktuellt område för miljöorganisationerna. För att ta reda på hur stora mängder våra produkter avger – om forskningen så småningom visar att partiklar av mikroplaster verkligen är skadligt för miljön – lät vi ett välrenommerat tyskt applikat...

Teaser image_Liverpool Heart and Chest Hospital
Andy Freer - National Sales Manager, UK

Teknik överträffar tradition vid sjukhus i Liverpool

Vikans mikrofiberteknik visar sig populär – och effektiv – för kemikaliefri städning på Liverpools sjukhus för hjärt- och lungsjukvård.

DoC Teaser image
Stine Lønnerup Bislev - Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Vikans försäkringar om överensstämmelse – bevis på att rengöringsutrustningen är säker vid kontakt med livsmedel.

Vikans försäkringar om överensstämmelse är din garanti för att Vikans rengöringsutrustning och redskap av plast för livsmedelshantering inte innehåller några giftiga ämnen som kan förorena livsmedel. Vikans försäkringar om överensstämmelse är tydliga, lättlästa och alltid upp...

Teaser image
Dr Phil Voysey - Section Manager, Microbiology Department, Campden BRI

Rengöringsutrustning och dess betydelse för att förhindra listeria vid livsmedelsproduktion

Ta del av dr Phil Voyseys värdefulla kunskaper om var Listeria frodas i din produktionsanläggning, och hur du förhindrar att bakterien sprids via rengöringsredskapen. Lär dig mer om Listeria och läs Phil Voyseys blogginlägg här.

Story behind the name_Anniversary_Teaser
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Vikan – historien bakom namnet

Har du någonsin undrat vad namnet Vikan betyder och var det kommer ifrån? Här får du svaret.

Materials_Teaser image
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Vad ryms i en borste?

Vad ryms i en borste? Det är en fråga som vi tar på fullständigt allvar – och som vi tolkar bokstavligt. Egentligen skulle hela vår 125-åriga historia kunna berättas med utgångspunkt i de material som våra produkter består av.

Innovation Teaser Image
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Ursprunget till Vikans inställning till innovation

I sina memoarer, Life and Works, ser Vikans grundare, A.P. Pedersen, tillbaka på sitt liv och redogör för sina upplevelser av företagets tidiga historia. En del av det han berättar slår an en särskild sträng hos oss på Vikan, eftersom vi känner igen det som en del av vårt före...

Technology_Teaser image
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Vikan, teknik och människor

Teknik är utan tvekan en bidragande faktor till Vikans stabila tillväxt under 125 år – och till företagets nuvarande ställning som global marknadsledare.

IMG_2353.JPG
Alasdair Scott - Regional Export Manager

Varför har Vikan ett exportkontor i Köpenhamn?

Vikans exportkontor i Köpenhamn har stundtals stora likheter med en flygplats, där många människor från olika länder kommer och går. Men är det verkligen nödvändigt för ett danskt företag, djupt rotat i Skive i västra Danmark, att ha ett kontor i Köpenhamn?

Listeria_1.jpg
Stine Lønnerup Bislev - Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Listeriabakterier, vanliga gömställen och var du ska rengöra

Om du tillverkar kylda, färdiglagade livsmedel är det viktigt att veta var du ska rengöra för att förhindra livsmedelsförorening. I det här inlägget beskriver vi listeriabakteriens vanligaste gömställen – och hur du ska rengöra för att få bort den farliga mikroorganismen.

brc_fssc_sqf.jpg
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Maximera företagets efterlevnad av globala riktlinjer för livsmedelssäkerhet

Få reda på vad de globala standarderna säger om att välja, använda och sköta rengöringsredskap

_DSC0161.JPG
Aaron Patch - Group Marketing Director

Få ut så mycket som möjligt av dina Vikan-redskap – boka Vikans zonplanering

Det bästa sättet att få ut så mycket som möjligt av din Vikan-investering är att låta utföra en anpassad zonplanering i dina lokaler. I branscher med höga hygienkrav, exempelvis inom livsmedelsindustrin är inspektion av rengöringsutrustningen en väsentlig del av en funger...

Expert_Hygiene_Teaser_640x360.jpg
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Vad kan våra hygienexperter göra för dig?

I centrum för vårt arbete med livsmedelssäkerhet och hygien står våra hygienexperter. Läs mer om vad de kan göra för dig!

_DSC0214.JPG
Andy Freer - National Sales Manager, UK

Varför är Vikan annorlunda?

Under våra resor och kundbesök får vi ofta frågan: ”Varför är Vikan annorlunda än konkurrenterna?” Det korta svaret är företagets syfte.

Bucket_Teaser_640x360.jpg
Aaron Patch - Group Marketing Director

Hinkar, hinkar överallt

Stressa inte. Ta ett djupt andetag, koncentrera dig och lägg märke till hinkarna i livsmedelssektorn.

Wall_Cleaning_640x360.png
Alasdair Scott - Regional Export Manager

Ändamålsenlig och effektiv väggrengöring i din fabrik – hej då skylift, hejsan Vikan Mikrofiber!

Glöm allt vad skylift och handskrubbning heter i samband med väggrengöring i fabriken – Vikan har en lösning som tar bort smutsen snabbt, enkelt och effektivt.

Bristle_Teaser_2_640x360.jpg
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Sätts dina borstar igen?

Läs Vikans rekommendationer om hur du kan undvika detta besvärliga problem.

Bristle_Teaser_2_640x360.jpg
Debra Smith - Global Hygiene Specialist

Borstinfästning i borstar för livsmedelsindustrin

Vikans UST-borstar minskar risken för att borststrån lossnar, och hjälper till att skydda ditt företag mot reklamationer på grund av främmande föremål – läs mer

Storage_Teaser_640x360.jpg
Alasdair Scott - Regional Export Manager

Förvaring av hygienredskap – vad är rätt för dig?

Förvaring av rengöringsutrustning är ett hett ämne inom livsmedelsindustrin, och det med rätta! Vilka är de bästa alternativen för dig?

Squeegee_Teaser_640x360.jpg
Lotte Jensen - Marketing Project Manager

Vilken skrapa ska jag välja?

Att hitta rätt Vikan-skrapa till varje uppgift hjälper dig att höja hygienstandarden och ökar medarbetarnas arbetsglädje.

Declaration_of_Compliance_Teaser_640x360.jpg
Stine Lønnerup Bislev - Previous Hygiene and Compliance Manager at Vikan

Vad ska du leta efter i en förklaring om överensstämmelse?

Vilken information är obligatorisk i en förklaring om överensstämmelse? Nio viktiga saker som måste ingå i en överensstämmelseförklaring.

Bucket_Half_Full_Teaser_640x360.jpg
Andy Freer - National Sales Manager, UK

Är din Vikan-hink halvfylld eller halvtom?

Att erbjuda den bästa kundservicen och kundupplevelsen är kärnan i allt som Vikan gör. Vi vill inte att våra distributörer eller slutanvändare ska känna att deras Vikan-hink är halvtom på grund av en negativ upplevelse. Vi strävar efter att hålla hinken fylld, och allra helst...