Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Fördelar med shadowboards

En shadowboard är ett otroligt praktiskt hjälpmedel som gör det lättare att hålla rent och snyggt på arbetsplatsen. Den fungerar som en specialanpassad förvaringsplats för rengöringsutrustning och gör det enkelt att hitta de redskap du behöver. Shadowboard kan alltså spela en avgörande roll för att förbättra hygienen och säkerheten på arbetsplatser där rengöring är en viktig del av verksamheten. Nedan tittar vi närmare på fördelarna med shadowboards och varför de är en värdefull komponent i alla rengörings- och underhållssystem.


Mer ordning och reda

Redskap och utrustning förvaras på ett systematiskt och välorganiserat sätt, vilket minskar letandet och ökar effektiviteten.


Ökad produktivitet

Medarbetarna hittar snabbt de redskap de behöver. Därmed minskar stilleståndstiden och produktiviteten förbättras.


Överskådligt

Shadowboards ger bra överblick vilket gör det lätt att se om något saknas eller om redskap inte har satts tillbaka på rätt plats.


Bättre hygien

Shadowboards kan färgkodas utifrån anläggningens zonplan för att förbättra den hygieniska uppdelningen av redskap. Shadowboards kan antingen ha färgad bakgrund och vita/svarta skuggor, eller vit bakgrund och färgade skuggor. Konturerna och färgerna matchar Vikans redskap och varje redskaps artikelnummer finns markerat i respektive skugga.


Säkerhet

En korrekt förvaring och hantering av redskap och utrustning minskar risken för olyckor och skador till följd av att föremål lämnas på osäkra platser.


Kravuppfyllelse

Se till att din redskapsförvaring överensstämmer med alla tillämpliga standarder och lagkrav.


Standardisering

Shadowboards underlättar standardisering och enhetlighet på arbetsplatsen eftersom alla vet var redskapen ska placeras.


Lagerkontroll

Shadowboards gör det lättare att hålla koll på redskaps- och utrustningslagret och se när artiklar behöver bytas ut eller underhållas samt exakt vilka artikelnummer det rör sig om.


Minskade kostnader

En korrekt förvaring förlänger redskapens livslängd. Du behöver inte köpa nya redskap lika ofta för att ersätta skadade eller borttappade redskap då de håller bättre vid bra förvaring, vilket minskar kostnaderna över tid.


Lean-principerna

Shadowboards är förenliga med Lean Manufacturing-principerna eftersom de minskar avfall, överskottslager och optimerar processer.


Hållbarhet

Genom att minska sannolikheten för att redskap försvinner eller slängs kan shadowboards bidra till ökad hållbarhet.

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att din arbetsplats är välorganiserad, produktiv och säker. Ett av de mest effektiva sätten att uppnå detta är att tillämpa 5S-metoden. 5S är en systematisk metod för organisering av arbetsplatser som bygger på fem huvudprinciper: sortera, strukturera, städa, standardisera och sköta om. Genom att följa dessa principer kan du skapa en arbetsplats som är ren, effektiv och säker.
För att lättare kunna tillämpa 5S-metoden använder många företag shadowboards. Med hjälp av tavlorna kan de kommunicera 5S-strategin visuellt till sina medarbetare. De är en praktisk och visuellt tilltalande förvaringslösning för redskap, utrustning och tillbehör som gör det enkelt för medarbetarna att hitta vad de behöver när de behöver det. Dessutom hjälper de till att hålla arbetsplatsen ren och snygg, vilket kan resultera i ökad produktivitet, bättre säkerhet och lägre kostnader.