Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Få maximal nytta av dina rengöringsredskap från Vikan

Vikans rengöringsredskap har utformats för att utföra specifika uppgifter med perfekt resultat, och ju mer kunskap du har om ett givet redskap desto större hygienvärde får du av det. För att ge dig maximal nytta av dina Vikan-redskap erbjuder vi onlinebaserad hjälp samt formell och informell rådgivning om specifika rengöringstillämpningar och användningsmetoder för våra redskap.

3 utbildningsalternativ

Så här kan vi hjälpa dig att få större nytta av dina rengöringsredskap från Vikan.

Site Survey

Formell utbildning

Vi är glada att kunna erbjuda utbildning på plats i specifika rengöringstillämpningar och användningsområden för rengöringsredskap. All utbildning genomförs av en representant från Vikan eller av din lokala Vikan-distributör, som alltid har möjlighet att kontakta Vikan i försäljnings-, kundservice- eller utbildningsärenden.

Kontakta oss

Customer service

Informell rådgivning

Om du har frågor om ett specifikt rengöringsproblem eller om något av våra redskap är du alltid välkommen att kontakta din Vikan-representant eller -distributör för kostnadsfri rådgivning.

Kontakta oss

Läs mer

Hygiene and food safety expertise

Expertis inom livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien

En intern hygienavdelning, en gigantisk databas med kunskap om livsmedelssäkerhet och hygien, samarbete med experter runtom i världen och livligt deltagande på seminarier och konferenser gör Vikan till en världsledande auktoritet när det gäller livsmedelssäkerhet och hygien.

Läs mer

Bucket half full or half empty - blog post

Är din Vikan-hink halvfull eller halvtom?

Vi gillar att prata med våra distributörer – inte bara om försäljning och siffror, men att fråga vad de tycker om våra produkter och erbjuda stöd för kampanjer på Vikan-produkter.

Gå till bloggen