Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Underhåll av rengöringsredskap

Chemical icon

Kemiskt resistent

Vikans färgkodade rengöringsredskap är testade och godkända för användning med de vanligaste typerna av rengörings- och desinfektionsmedel i livsmedelsindustrin, när dessa används i enlighet med kemikalietillverkarens anvisningar för tid, temperatur och koncentration.

Temperature icon

Autoklavsäker

Vikans färgkodade rengöringsredskap klarar utan problem de autoklavtemperaturer och tider som krävs för att uppnå mikrobiell sterilisering

Skötsel av Vikans rengöringsredskap

Rengöring och underhåll av rengöringsredskapen är en förutsättning för att kunna garantera livsmedelssäkerhet. Detta fastslås också i Global Food Standard FSSC 22000, där det ställs som krav att det finns ett validerat rengörings- och hygienprogram som säkerställer att rengöringsutrustningen rengörs och/eller steriliseras i enlighet med ett definierat schema (paragraf 11.3). 

Paragraf 11.2 föreskriver också att det ska finnas ett förebyggande och korrigerande underhållsprogram för rengörings- och sanitetsredskap. Det här är exempel på saker som man måste ta hänsyn till vid rengöring av städutrustning. Rengörings- och underhållsprogram som införs i ditt företag bör dessutom baseras på en konkret riskbedömning.

Viktigt meddelande

Kom ihåg att rengöra, desinficera och sterilisera ditt Vikan-redskap på lämpligt sätt, innan det används för första gången.

Hjälp finns att få

Vikan-rapporten ”Optimera livsmedelssäkerheten genom korrekt underhåll av rengöringsredskap” innehåller massor av praktisk information och råd om hur du på bästa sätt sköter manuella rengöringsredskap inom livsmedelsindustrin, för att optimera livsmedelssäkerheten och göra det lättare att uppfylla globala krav gällande livsmedelssäkerhet.

Ladda ner rapporten ”Underhåll av rengöringsredskap” här.

Underhåll av rengöringsredskap

Läs mer

Välja rätt rengöringsredskap

Låt Vikan hjälpa dig att välja rätt rengöringsredskap utifrån behov, typ av yta, vilka standarder som krävs och din rengöringspersonal.

Läs mer

Yellow detail brush

Använda rengöringsredskapen rätt

Ett rengöringsredskap är bara effektivt om det används på rätt sätt. Se till att du har ett godkänt rengöringsprogram och att du använder redskapen optimalt för det rengöringsjobb som ska göras.

Läs mer

Hygienisk design av rengöringsredskap

Vikan var först med att tillämpa principer för hygienisk design på rengöringsredskap för livsmedels- och dryckesföretag, och numera är det ett krav för BRC v7-, SQF- och FSSC 22000-certifiering.

Läs mer