Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Se den
banbrytande
konstruktionen

https://static.vikan.com/media/11025/security_1.mp4

Det här innebär:

 • Banbrytande filamentinfästning
 • Gjuten i en del
 • Minskad risk för att filamenten ska lossna

Fördelar för slutanvändaren:

 • Minimerad risk för främmande föremål från rengöringsverktyg (ingen metall eller gjutplast, minskad risk för att filament ska lossna)
  • Mindre svinn och färre produktkasseringar och produktåterkallanden
  • Lägre relaterade kostnader
  • Skydd av varumärket/företaget
  • Sinnesfrid

Skillnader

 I livsmedel är plast det främmande föremål som rapporteras oftast. Komponenter som hittas är till exempel  plastfilament från rengöringsborstar. Vikans undersökningar visar att filamentsäkerhet i  konventionella ”borrade och häftade” borstar och ”gjutplasthärdade, borrade och häftade” borstar kan variera kraftigt. Den nya UST-tekniken eliminerar det här problemet.

Borrad och häftad

 

 

En metallklammer används för att fästa filamentenheten i hålet.

Filamentsäkerheten beror på:

 • filamentets position i filamentenheten
 • om andra filament har förflyttats
 • filamentens tjocklek

Om ett filament rubbas från sin position blir hela bunten lösare och de andra filamenten kan förflyttas

Gjutplasthärdad, borrad och häftad

 

 

 

Borrning och häftning används även i ”gjutplasthärdade, borrade och häftade” borstar, men i dessa

förstärks infästningen också med hjälp av en gjutplastmassa som hälls runt filamentenheterna och härdar där.

Filamentsäkerheten beror på:

 • filamentets position i filamentenheten – gjutplasten ger starkare infästning av de yttre filamenten
 • om andra filament har förflyttats
 • filamentens tjocklek

Gjutplasten ger inte lika stark infästning av alla filament – filamenten i mitten av enheten kanske inte omges av någon gjutplast alls. Filamentsäkerheten kan därför variera och, om ett filament från enhetens mitt förflyttas, kan infästningen av andra filament försämras

*Vissa produkter som innehåller gjutplast är inte i fullständig överensstämmelse med EU:s regler

Ultra Safe Technology

 

 

Varje filament är fastgjutet i borsthuvudet.

Enhetlig filamentsäkerhet, oberoende av:

 • filamentets position i filamentenheten
 • om andra filament har förflyttats

UST-tekniken minskar risken för främmande föremål även på andra sätt:

 • ingen risk för metallfragment (klamrar) i livsmedelsprodukten
 • ingen risk för gjutplast i livsmedelsprodukten
 •  UST-borstarnas hygieniska design innebär minimerad risk för att andra främmande föremål eller ämnen fastnar i borsten och sprids vidare