Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Se den
banbrytande
konstruktionen

https://static.vikan.com/media/11025/security_1.mp4

Det här innebär:

 • Banbrytande infästning av borststrån
 • Gjuten i en del
 • Minskad risk för att filamenten ska lossna

Fördelar för slutanvändaren:

 • Minimerad risk för främmande föremål från rengöringsverktyg (ingen metall eller gjutplast, minskad risk för att borststrån lossnar)
  • Mindre svinn och färre produktkasseringar och produktåterkallanden
  • Lägre relaterade kostnader
  • Skydd av varumärket/företaget
  • Sinnesfrid

Skillnader

 I livsmedel är plast det främmande föremål som rapporteras oftast. Komponenter som hittas är till exempel borststrån av plast från rengöringsborstar. Vikans undersökningar visar att säkerheten för hur bra borststrån sitter fast varierar kraftigt i borstar, oavsett om tekniken är att det borras hål i blocket och borstfilament fästs med en metallklammer eller om de dessutom säkras med en härdande gjutplast utöver detta. Den nya UST-tekniken eliminerar det här problemet.

Borrad och häftad

 

 

En metallklammer används för att fästa grupperna av borststrån i det borrade hålet.

Fixeringen påverkas av:

 • stråets position i bunten
 • om andra borststrån har förflyttats
 • borststrånas tjocklek

Om ett borststrå lossnar sitter hela bunten lösare och det krävs mindre kraft för att efterföljande borst ska dras ut.

Gjutplasthärdad, borrad och häftad

 

 

 

Borrning och häftning används även i ”gjutplasthärdade, borrade och häftade” borstar, men i dessa

förstärks infästningen också med hjälp av en gjutplastmassa som hälls runt filamentenheterna och härdar där.

Filamentsäkerheten beror på:

 • filamentets position i filamentenheten – gjutplasten ger starkare infästning av de yttre filamenten
 • om andra filament har förflyttats
 • filamentens tjocklek

Gjutplasten ger inte lika stark infästning av alla filament – filamenten i mitten av enheten kanske inte omges av någon gjutplast alls. Filamentsäkerheten kan därför variera och, om ett filament från enhetens mitt förflyttas, kan infästningen av andra filament försämras

*Vissa produkter som innehåller gjutplast är inte i fullständig överensstämmelse med EU:s regler

Ultra Safe Technology

 

 

Varje filament är fastgjutet i borsthuvudet.

Enhetlig filamentsäkerhet, oberoende av:

 • filamentets position i filamentenheten
 • om andra filament har förflyttats

UST-tekniken minskar risken för främmande föremål även på andra sätt:

 • ingen risk för metallfragment (klamrar) i livsmedelsprodukten
 • ingen risk för gjutplast i livsmedelsprodukten
 •  UST-borstarnas hygieniska design innebär minimerad risk för att andra främmande föremål eller ämnen fastnar i borsten och sprids vidare