Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Skydd

Testad filamentsäkerhet

Filamentens infästningsstyrka (i enheten N) utvärderades med hjälp av dragprovmaskin. Fem filament, vart och ett på en bestämd plats inom varje filamentenhet, dragprovades. Medelvärde, standardavvikelse och procentuell varians beräknades. Resultat: Den genomsnittlig infästningsstyrkan befanns vara godkänd, med mycket liten avvikelse.

Testad filamentsäkerhet Filamentens infästningsstyrka (i enheten N) utvärderades med hjälp av dragprovmaskin. Fem filament, vart och ett på en bestämd plats inom varje filamentenhet, dragprovades. Medelvärde, standardavvikelse och procentuell varians beräknades. Resultat: Den genomsnittlig infästningsstyrkan befanns vara godkänd, med mycket liten avvikelse.

Testning av kemisk resistens

Provborstarna placerades i fem olika kemikalielösningar för industriell rengöring under 24 timmar. Resultat: Ingen synlig förändring efter kemikalieexponeringen.

Testning av kemisk resistens Provborstarna placerades i fem olika kemikalielösningar för industriell rengöring under 24 timmar. Resultat: Ingen synlig förändring efter kemikalieexponeringen.

Hållfasthetstestad

UST-handborstarna lasttestades vid den punkt där skaftet sitter ihop med borsthuvudet. Styrkan jämfördes med den hos motsvarande handborstar med gjutplastinfästning. Resultat: UST-borstarna hade högre hållfasthet än gjutplastborstarna.

Hållfasthetstestad UST-handborstarna lasttestades vid den punkt där skaftet sitter ihop med borsthuvudet. Styrkan jämfördes med den hos motsvarande handborstar med gjutplastinfästning. Resultat: UST-borstarna hade högre hållfasthet än gjutplastborstarna.

Värme-/köldtestad

Provborstarna placerades upprepade gånger i en vanlig matlagningsugn vid 80 oC och flyttades sedan direkt till ett vanligt frysskåp (ca -18oC). Resultat: Ingen synlig förändring efter upprepad uppvärmning och kylning.

Värme-/köldtestad Provborstarna placerades upprepade gånger i en vanlig matlagningsugn vid 80 oC och flyttades sedan direkt till ett vanligt frysskåp (ca -18oC). Resultat: Ingen synlig förändring efter upprepad uppvärmning och kylning.

Autoklaverbar upp till 121 °C

Provborstarna rengjordes i autoklav vid 121 oC under 20 minuter Resultat: Ingen synlig förändring efter rengöring i autoklav.

Autoklaverbar upp till 121 °C Provborstarna rengjordes i autoklav vid 121 oC under 20 minuter Resultat: Ingen synlig förändring efter rengöring i autoklav.

Diskmaskinssäker

Provborstarna diskades upprepade gånger i en diskmaskin av industrityp. Ett kommersiellt tillgängligt diskmedel användes och disktemperaturen var 93 oC. Resultat: De fina filamenten (<0,3mm) i alla borrade och häftade, gjutplasthärdade och UST-borstar böjdes av kraften från diskmaskinens vattenstrålar. Den effekten kan minimeras genom lämplig placering av produkterna i diskmaskinen. Inga andra UST-produkter visade någon synlig förändring.

Diskmaskinssäker Provborstarna diskades upprepade gånger i en diskmaskin av industrityp. Ett kommersiellt tillgängligt diskmedel användes och disktemperaturen var 93 oC. Resultat: De fina filamenten (<0,3mm) i alla borrade och häftade, gjutplasthärdade och UST-borstar böjdes av kraften från diskmaskinens vattenstrålar. Den effekten kan minimeras genom lämplig placering av produkterna i diskmaskinen. Inga andra UST-produkter visade någon synlig förändring.

Utvärdering av slitstyrka

Provborstarna placerades i Vikans robottestsystem, där de ”användes” i 24 timmar utan avbrott. Borsthastigheten, trycket på borsten och borstens rörelser ställdes in för att efterlikna förhållandena vid verklig användning av den specifika borsttypen. Resultat: Ingen synlig förändring efter oavbruten användning.

Utvärdering av slitstyrka Provborstarna placerades i Vikans robottestsystem, där de ”användes” i 24 timmar utan avbrott. Borsthastigheten, trycket på borsten och borstens rörelser ställdes in för att efterlikna förhållandena vid verklig användning av den specifika borsttypen. Resultat: Ingen synlig förändring efter oavbruten användning.

Utvärdering av ytjämnhet

Utfört av Campden BRI i Storbritannien. En produkts ytjämnhet (Ra) inverkar direkt på dess rengörbarhet. Ra -värdet hos UST-borstarna mättes med en ytjämnhetsmätare. Mätningarna utfördes vid olika positioner på borsten. Vid varje mätning drogs mätverktygets spets längs en bestämd sträcka på provmaterialet, och resultatet noterades. Ra beräknas som den genomsnittliga höjdavvikelsen (i μm) från medellinjen längs provsträckan. Ett Ra-värde under 0,8 μm (EHEDG-riktlinje) är godtagbart. Resultat: Alla Ra-värden var under 0,8 μm.

Utvärdering av ytjämnhet Utfört av Campden BRI i Storbritannien. En produkts ytjämnhet (Ra) inverkar direkt på dess rengörbarhet. Ra -värdet hos UST-borstarna mättes med en ytjämnhetsmätare. Mätningarna utfördes vid olika positioner på borsten. Vid varje mätning drogs mätverktygets spets längs en bestämd sträcka på provmaterialet, och resultatet noterades. Ra beräknas som den genomsnittliga höjdavvikelsen (i μm) från medellinjen längs provsträckan. Ett Ra-värde under 0,8 μm (EHEDG-riktlinje) är godtagbart. Resultat: Alla Ra-värden var under 0,8 μm.

EU & FDA compliance assessments

Kontroller avseende överensstämmelse med EU:s och FDA:s regler utförda av Eurofins i Danmark. För utvärdering av överensstämmelse med EU-reglerna mättes den totala kemiska migrationen från tre UST-provborstar till etanol (10 %), ättiksyra (3 %) respektive olivolja, efter nedsänkning av provborstarna (enligt EN 1186-2 och EN 1186-3) i simulatorerna under 18 timmar vid temperaturen 40 °C. Resultat: Alla UST-borstar överensstämmer till fullo med EU:s och FDA:s regler avseende livsmedelskontakt.

EU & FDA compliance assessments Kontroller avseende överensstämmelse med EU:s och FDA:s regler utförda av Eurofins i Danmark. För utvärdering av överensstämmelse med EU-reglerna mättes den totala kemiska migrationen från tre UST-provborstar till etanol (10 %), ättiksyra (3 %) respektive olivolja, efter nedsänkning av provborstarna (enligt EN 1186-2 och EN 1186-3) i simulatorerna under 18 timmar vid temperaturen 40 °C. Resultat: Alla UST-borstar överensstämmer till fullo med EU:s och FDA:s regler avseende livsmedelskontakt.

Utvärdering avseende helgjutet utförande

Utfört av Campden BRI i Storbritannien.Datortomografi användes för att undersöka UST-borstarnas inre struktur avseende sprickor. Datortomografi är en icke förstörande teknik som gör det möjligt att avbilda och undersöka olika föremåls inre struktur. Resultat: Inga synliga sprickor hittades inuti eller mellan någon av komponenterna i UST-borstarna.

Utvärdering avseende helgjutet utförande Utfört av Campden BRI i Storbritannien.Datortomografi användes för att undersöka UST-borstarnas inre struktur avseende sprickor. Datortomografi är en icke förstörande teknik som gör det möjligt att avbilda och undersöka olika föremåls inre struktur. Resultat: Inga synliga sprickor hittades inuti eller mellan någon av komponenterna i UST-borstarna.

Testad filamentsäkerhet

Filamentens infästningsstyrka (i enheten N) utvärderades med hjälp av dragprovmaskin. Fem filament, vart och ett på en bestämd plats inom varje filamentenhet, dragprovades. Medelvärde, standardavvikelse och procentuell varians beräknades. Resultat: Den genomsnittlig infästningsstyrkan befanns vara godkänd, med mycket liten avvikelse.

Testad filamentsäkerhet Filamentens infästningsstyrka (i enheten N) utvärderades med hjälp av dragprovmaskin. Fem filament, vart och ett på en bestämd plats inom varje filamentenhet, dragprovades. Medelvärde, standardavvikelse och procentuell varians beräknades. Resultat: Den genomsnittlig infästningsstyrkan befanns vara godkänd, med mycket liten avvikelse.

Utvärdering av rengörbarhet

Provborstarna smörjdes in med en UV-känslig lotion och rengjordes genom att doppas upprepade gånger i varmt såpvatten. Därefter inspekterades de visuellt i ett UV-skåp, där kvarvarande ”kontamineringar”, dvs. UV-lotionen, blir synliga. UST-borstarnas rengörbarhet jämfördes med motsvarande egenskap hos 'borrade och häftade', 'gjutplasthärdade' borstar, 'borrade, häftade och gjutplasthärdade' borstar respektive svetsade borstar. Resultat: UST-borstarna kunde rengöras effektivare än någon av de andra provborstarna.

Utvärdering av rengörbarhet Provborstarna smörjdes in med en UV-känslig lotion och rengjordes genom att doppas upprepade gånger i varmt såpvatten. Därefter inspekterades de visuellt i ett UV-skåp, där kvarvarande ”kontamineringar”, dvs. UV-lotionen, blir synliga. UST-borstarnas rengörbarhet jämfördes med motsvarande egenskap hos 'borrade och häftade', 'gjutplasthärdade' borstar, 'borrade, häftade och gjutplasthärdade' borstar respektive svetsade borstar. Resultat: UST-borstarna kunde rengöras effektivare än någon av de andra provborstarna.

Det här innebär:

 • Minskad risk för korskontaminering
  • Från fysisk kontaminering, t.ex. metall, plast, borststrån
  • Från biologisk kontaminering, t.ex. mikroorganimser, allergener
  • Från kemiska kontaminering, t.ex. från rengöringskemikalier

 • Fullständigt livsmedelsgodkänd
  • Alla delar av borsten är godkända för kontakt med livsmedel
  • Uppfyller EU:s och FDA:s standarder och krav
  • Utförligt testad, med tillgång till all dokumentation

 • Fullständigt färgkodad
  • Finns i 8 färger. Gör det lättare att urskilja produkterna och deras olika syften – ett krav enligt många vanliga regelverk

Fördelar för slutanvändaren:

 • Minimerad risk för livsmedelsföretag
  • Mindre svinn, färre produktkasseringar och färre produktåterkallanden
  • Lägre relaterade kostnader
  • Skydd av varumärket/företaget
  • Sinnesfrid

 • Bättre rankning vid revisioner
  • Överensstämmelse med obligatoriska krav avseende livsmedelssäkerhet

 • Många möjligheter att skapa anpassade lösningar
  • Brett produktsortiment
  • Fullständigt färgkodad – 8 alternativ finns

Skillnader

 

Borrad och häftad

  Råvara överensstämmer med FDA-regler

  Glas och gaffel (EG nr 1935/2004)

  Förklaring om överensstämmelse (EG nr 10/2011)
  
Finns på Vikan.com

Material
Polyester, polypropen, rostfritt stål

 

Gjutplasthärdad, borrad och häftad

  Råvara överensstämmer med FDA-regler

  Glas och gaffel (EG nr 1935/2004)

  Förklaring om överensstämmelse (EG nr 10/2011)*

*Vissa tillverkare erbjuder inte fullgod dokumentation

Materials
Polyester, Polypropylene, Stainless Steel, Epoxy Resin**

**Some products containing resin are not fully compliant with the EU regulations.

Please note, that Vikan does not supply this type of product.

 

 

UST

  Råvara överensstämmer med FDA-regler

  Glas och gaffel (EG nr 1935/2004)

  Förklaring om överensstämmelse (EG nr 10/2011)
  Finns på Vikan.com

Material
Polyester, glasfiberförstärkt polypropen

Ladda ner artikeln

“Är dina rengöringsredskap
Livsmedelssäkra?" Publicerad i International Food Hygiene, Volume 26, utgåva 4 (2015).
 

Download Article