Denna sida är optimerad för att fungera bäst I horisontellt läge.Vänligen rotera din applikation innan du fortsätter.

Vikan.com

Hygienic Design Makes It Very Easy to Clean

Se videoklipp

https://static.vikan.com/media/11065/hygiene.mp4

Det här innebär:

 • Rengöringsverktygen är tillverkade enligt hygieniska designprinciper
  • Lätt att rengöra
  • Filamentenheternas placering gör det lättare att rengöra, torka och inspektera verktyget
  • Slät ytstruktur
  • Inga skarpa invändiga hörn
  • Uppfyller kravet om att använda rengöringsutrustning som har en hygienisk design, enligt beskrivningen i den nya utgåvan av BRC:s globala standard för livsmedelssäkerhet (utgåva 7, från januari 2015) och i ISO/TS 22002-1:2009 (2013) Grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet.
 • Verktygen gör det lätt att få rent och är lätta att få rena

Fördelar för slutanvändaren:

 • Rengöringsverktygen är lättare att rengöra 
  • Ökar säkerheten och minskar risken för korskontaminering
  • Mindre svinn, färre kasseringar och färre återkallanden
  • Mindre tid går åt till att rengöra rengöringsverktygen

Skillnader

För fullgod rengöring av den fördjupning där filamenten är monterade krävs ett kraftfullt vattenflöde.
Ju djupare fördjupning, desto svårare är det att få bort eventuella kontamineringar.

UST-borstarna, som är utvecklade enligt principer för god hygienisk design, har en fördjupning på endast 2 mm,
vilket gör det lättare att få bort smuts i UST-borstarna än i borstar av andra fabrikat.

Borrad och häftad

Gjutplasthärdad, borrad och häftad

Ultra Safe Technology

  Ladda ner white paper:

Hygieniskt utformade borstar för livsmedelsindustrin
- bra, dålig och riktigt dålig design

Download Article